Себов Д. М., Пєніна О. О.

АНАЛІЗ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ СИНДРОМУ ВИРАЖЕНОЇ ЗВИТОСТІ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ У ХВО- РИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ Х


Про автора:

Себов Д. М., Пєніна О. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена вивченню феномену вираженої звитості коронарних артерій (ВЗКА) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, об’єктивними ознаками ішемії міокарду і з відсутністю атеросклеро- тичних уражень за даними коронарної ангіографії (коронарний синдром Х). Проведений аналіз цих коронар- них ангіографій 3234 пацієнтів, серед яких ізольований феномен ВЗКА зустрічався в 4,58 % випадків. Таким чином, зареєстрована поширеність синдрому ВЗКА в м. Одеса склала 14,5 на 100 тисяч населення, проте ця екстраполяція є дуже приблизною у зв’язку з рідкісним виконанням коронарних ангіографій пацієнтам з низьким функціональним класом ІХС.

Ключові слова:

ішемічна хвороба серця, коронарний синдром Х, виражена звитість коронарних артерій

Список цитованої літератури:

  • Горбась І. М. Ішемічна хвороба серця: епідеміологія і статистика / І. М. Горбась // Здоров`я України. – 2009. – № 3. – С. 34-35.
  • Кнышов Г. В. Извитость венечных артерий и ее роль в развитии ишемии миокарда / Г. В. Кнышов, Е. О. Лебедева, Е. А. Настенко // Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 5. – С. 34-38.
  • Чумакова Г. А. Клиническое значение патологической извитости корнарных артерий / Г. А. Чумакова, В. Н. Подковыркин // Сердце : журнал для практикующих врачей. – 2010. – № 2 (52). – С. 102-105.
  • Baim D. Coronary angiography. In: Grossman`s Cardiac Catheterization, angiography and Intervention, Seventh edition, edited by Baim D. Lippicont / D. Baim. – Philadelphia : Williams & Wilkins, 2006. – Р. 24-57.
  • Crea F. Angina pectoris and normal coronary arteries: cardiac syndrome X / F. Crea, G. A. Lanza // Heart. – 2004. – Vol. 90. – P. 457-463.
  • Groves S. S. Severe coronary tortuosity and the relationship to significant coronary artery disease / S. S. Groves, A. C. Jain, B. E. Warden [et al.] // W. V. Med. J. – 2009. – Vol. 105(4). – С. 14-17.
  • Kemp H. G. Left ventricalar function in patients with anginal syndrome and normal coronary arteriograms / H. G. Kemp // Am. J. Cardiol. – 1973. – Vol. 32. – Р. 375–376.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 186-189 сторінки, код УДК 616. 12. 008. 331+616. 12-009. 72(043. 3)