Ступницький М. А.

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У ПАЦІЄНТІВ З ВАЖКОЮ ПОЄДНАНОЮ ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ


Про автора:

Ступницький М. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою даної роботи було дослідження можливості використання показників концентрації мо- лекул середньої маси (МСМ) для оцінки прогнозу пацієнтів з важкою поєднаною торакальною травмою у ранньому посттравматичному періоді. Обстежено 73 пацієнти чоловічої статі з тяжкою поєднаною трав- мою грудної клітки. Для оцінки діагностичної цінності показників використали метод ROC-аналізу. За умов підвищення концентрації пептидної фракції МСМ у плазмі крові пацієнтів з поєднаною торакальною трав- мою на 1-2-у добу після травми більше 0,3352 У. О. імовірність летального результату зростає до 37,49 – 44,7 %. Якщо на 3-4-у добу концентрація ароматичної фракції МСМ зростає більше 0,203 У. О., летальність зростає до 39,57 – 46,59 %, а у разі підвищення концентрації пептидної фракції більше 0,3054 У. О., та/або ароматичної фракції МСМ більше 0,2374 У. О., на 5-6-у добу – 43,94 – 51,08 %. Простота методу визначен- ня МСМ та відсутність необхідності застосування спеціальної матеріально-технічної бази поряд з наявністю високих показників прогностичної значимості створює умови для рекомендації застосування моніторингу концентрації МСМ у пацієнтів з поєднаною торакальною травмою у ранньому посттравматичному етапі.

Ключові слова:

молекули середньої маси, поєднана торакальна травма, прогнозування виживання

Список цитованої літератури:

  • Березка М. І. Оптимізація системи оцінки тяжкості пошкоджень та стану постраждалих:0;option = com_content&:0;view = article.
  • Шано В. П. Синдром эндогенной интоксикации / В. П. Шано, Е. А. Кучер // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2011. – № 1. – С. 35–41.
  • Штейнле А. В. Патологическая физиология и современные принципы лечения тяжелых сочетанных травм (часть 2) / А. В. Штейнле // Сибирский медицинский журнал. – 2009. – Вып. 2, № 3. – С. 35–42.
  • Aller M. Review of metabolic staging in severely injured patients / M. Aller, J. Arias, A. Alonso-poza [et al.] // Scand. J. Trauma. Resusc. Emerg. Med. – 2010. – Vol. 18. – P. 27.
  • Bewick V. Statistics review 13:0

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 197-202 сторінки, код УДК 616. 712-001-036. 17-099-074-037