Трембовецька О. М.

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОДОВЖНЬОГО ЗМІЩЕННЯ СТІНОК ЛІВОГО ШЛУНОЧКУ У ХВОРИХ З ГІПЕРТРОФІЧНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕКТОР-ЕХОКАРДІОГРАФІЇ


Про автора:

Трембовецька О. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Гіпертрофічна кардіоміопатія досить поширене генетично детерміноване захворювання з не- сприятливим прогнозом. Метою цієї роботи було вивчити особливості подовжнього зміщення стінок лівого шлуночку у хворих з різними варіантами гіпертрофічної кардіоміопатії. Об’єктом дослідження стали 93 па- цієнти з гіпертрофічною кардіоміопатією і 35 пацієнтів без сердечної патології. Рух лівого шлуночку при гі- пертрофічній кардіоміопатії по напряму подовжнього зміщення не відрізняється від норми. Проте, амплітуда зміщення знаходиться в прямій залежності від міри звуження вихідного тракту лівого шлуночку. В першу чергу знижується здатність до подовжнього зміщення базальних сегментів перегородочної і передньої стінок. У міру наростання обструкції вихідного тракту лівого шлуночку, до процесу залучаються інші сегменти міокарду, що супроводжується наростанням ознак серцевої недостатності.

Ключові слова:

гіпертрофічна кардіоміопатія, ехокардіографія, подовжнє зміщення, серцева недостатність.

Список цитованої літератури:

  • Амосова Е. Н. Кардиомиопатии / Е. Н. Амосова. – Киев : Книга плюс, 1999. – 187с.
  • Беленков Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия, особенности течения при длительном наблюдении / Ю. Н. Бе- ленков, Е. В. Привалова, В. Ю. Каплунова, А. А. Фомин // Терапевтический архив. – 2008. – № 8. – С. 18 – 25.
  • Моисеев В. С. Кардиомиопатии и миокардиты / В. С. Моисеев, Г. К. Киякбаев. – Москва : издательская группа «Гео- тар-Медиа», 2011. – 350 с.
  • Целуйко В. И. Гипертрофическая асимметричная кардиомиопатия с обструкцией выходного тракта, осложненная кардиогенным шоком / В. И. Целуйко, Г. И. Колиушко // Здоров’я України. – 2010. – № 3. – С. 86 – 87.
  • Blessberger H. NON-invasive imaging: Two dimensional speckle tracking echocardiography: basic principles / H. Blessberg- er, T. Binder // Heart. – 2010. – Vol. 96, № 9. – P. 716-722.
  • Maron B. J. Hypertrophic cardiomyopathy / Eds V. Fuster, R. Alexander [et al.] / B. J. Maron // In: Hurst’s. The Heart McGraw- Hill, 2001. – P. 1967 – 1989.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 208-212 сторінки, код УДК 616. 124-008. 46-072. 7