Гонтар Ю. В., Ільїн І. Є., Федота А. М., Підченко Т. Ю.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНОГО ЦИТОГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ПОЄДНАННІ З ФЛУОРЕСЦЕНТНОЮ IN SITU ГІБРИДИЗАЦІЄЮ (FISH) У ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ


Про автора:

Гонтар Ю. В., Ільїн І. Є., Федота А. М., Підченко Т. Ю.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У даній роботі відображена необхідність пренатальної діагностики, продемонстровані пере- ваги поєднання різних підходів при виявленні маркерів хромосомної патології та визначенні хромосомного набору плода. Основним методом інвазивної процедури для отримання плодового матеріалу в дослідженні був амніоцентез. Найбільш частою хромосомною патологією була виявлена трисомія 21 (5,6 %). Основними показаннями для проведення пренатальної діагностики цим пацієнтам були біохімічний скринінг (38,09 %), гіпоплазія носової кістки (28,57 %), збільшення комірцевого простору (19,05 %) та інші. Серед встановлених рівнів ризиків за біохімічним скринінгом найвищим виявився ризик 1:2, найнижчим – 1:117. Таким чином, комплексний підхід у пренатальній діагностиці є найбільш інформативним і ефективним при виявленні та профілактиці генетично обумовлених патологій плоду.

Ключові слова:

трисомія 21, каріотип плоду, амніоцентез, інвазивна пренатальна діагностика

Список цитованої літератури:

 • Аборты и контрацепция в Украине. Стратегическая оценка политики, программ и исследований (отчёт и рекоменда- ции) / Министерство здравоохранения Украины, Всемирная организация здравоохранения. – К., 2008. – С. 42.
 • Баранов В. С. Современные алгоритмы пренатальной диагностики наследственных болезней (методические указа- ния) / В. С. Баранов, Т. В. Кузнецова. – С. Пб. : Н-Л.,2009. – С. 116.
 • Ворсанова С. Г. Медицинская цитогенетика / С. Г. Ворсанова, Ю. Б. Юров, В. Н. Чернышов. – М., 2006. – С. 219-222.
 • Зерова-Любимова Т. Е. Стандарты анализа препаратов хромосом человека (методические рекомендации) / Т. Е. Зе- рова-Любимова, Н. Г. Горовенко. – К., 2003. – С. 10, 16-18.
 • Зерова-Любимова Т. Е. Цитогенетические методы исследования хромосом человека (методические рекомендации) / Т. Е. Зерова-Любимова, Н. Г. Горовенко. – К., 2003. – С. 15-16.
 • Gosden J. R. Chromosome analysis protocols / John R. Gosden. – Totowa, NJ 07512 : Humana Press, 2010 – P. 449-478.
 • Harper J. C. Preimplantation genetic diagnosis / J. C. Harper. – Cambridge, Cambridge University Press, 2009 – Р. 95-116.
 • Jacobs P. Estimates of the frequency of chromosome abnormalities detectable in unselected newborns using moderate levels of banding / P. Jacobs, C. Browne // J. Med. Genet. – 1992. – Vol. 29. – Р. 103-108.
 • McKinlay Gardner R. J. Chromosome abnormalities and genetic counseling / R. J. McKinlay Gardner, L. G. Shaffer, G. R. Sutherland. – New York : Oxford University Press, Inc., 2012. – P. 417-425.
 • Shaffer L. G. An International System for Human Cytogenetic Nomenclature / L. G. Shaffer, J. McGowan-Jordan, M. Schmid. – Basel : Karger, 2013. – P. 140.
 • Shaffer L. G. Molecular cytogenetic and rapid aneuploidy detection methods in prenatal diagnosis / L. G. Shaffer, T. -H. Bui // Am. J. Med. Genet. – 2007. – Part C : Seminars in Medical Genetics. – Р. 87-98.
 • Wayandt H. E. Human Chromosome Variation: Heteromorphism and Polymorphism / Herman E. Wayandt, Vijay S. Tonk. – New-York : Springer, 2013. – P. 140.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 238-243 сторінки, код УДК 575. 155