Григорова А. О.

СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТУ НА ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВOЇ ДІЛЯНКИ


Про автора:

Григорова А. О.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджено зміни стоматологічного статусу на етапах комплексного лікування пацієнтів з од- онтогенними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки та доведено, що у пізньому післяопе- раційному періоді зростає потреба у лікуванні пародонту за рахунок погіршення гігієни порожнини рота, зростання папілярно-маргінально-альвеолярного індексу та погіршення гемодинамічно-мікроциркулятор- ного забезпечення пародонту; у віддаленому післяопераційному періоді, на тлі вищезазначених змін, заре- єстровано додаткове зростання папілярно-маргінально-альвеолярного індексу.

Ключові слова:

стоматологічний статус, запальні одонтогенні захворювання, щелепно-лицева ділянка, клінічний моніторинг.

Список цитованої літератури:

  • Аболмасов Н. Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта / Н. Н. Аболмасов // Стоматология. – 2003. – № 4. – С. 34-39.
  • Григорова А. О. Клініко-патогенетичний аналіз реабілітаційної тактики хірурга-стоматолога при запальних захворю- ваннях щелепно-лицевої ділянки: проблемні питання та інноваційне удосконалення / А. О. Григорова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 4 (120). – С. 96-102.
  • Куцевляк В. И. Профилактика стоматологических заболеваний / В. И. Куцевляк // Учебное пособие для студентов стоматологического факультета, врачей-интернов. Харьков : ХНМУ, 2001. – 217 с.
  • Лищук В. А. Информатизация клинической медицине / Лищук В. А. // Клин. информатика и телемедицина. – 2004. – № 1. – С. 7-13.
  • Пат. 92052 U, Україна, МПК (2014. 01). A61B 10/00. Спосіб оцінки типу мітохондріально-біоенергетичного стану букального епітелію / Григорова А. О. (UA). – Заявлено 06. 03. 2014; заявка № u20140228; Опубл. 25. 07. 2014 // Бюл. №14.
  • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Заг. ред. Москаленко В. М., Вороненко Ю. В. / Підручник. – Тернопіль, 2002. – С. 50-75.
  • Физическая реабилитация. Руководство // Под ред. С. Н. Попова. – Ростов-на-Дону, 2005. – 359 с.
  • Фомин Н. А. Адаптация: общебиологические и психофизиологические основы / Н. А. Фомин. – М., 2003. – 382 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 349-354 сторінки, код УДК 616. 31:[616. 176. 8+617. 52]-001-036-07-08-084-092