Клітинська О. В.

ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ОБЛИЧЧЯ ТА БУДОВИ ЗУБО-ЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ ЗАКАРПАТТЯ


Про автора:

Клітинська О. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті представлений епідеміологічний аналіз зовнішнього вигляду обличчя, оцінка симе- тричності та пропорційності лицевого скелету, будови присінка порожнини рота, прикріплення та еластич- ність вуздечок верхньої та нижньої губи, язика, аналіз зовнішнього стану зубо-щелепної системи у 4203 дітей, які проживають в умовах природного йод-фторного дефіциту.

Ключові слова:

діти, епідеміологія стоматологічних захворювань, будова щелепно-лицевої ділянки, біо- геохімічний дефіцит фтору та йоду

Список цитованої літератури:

  • Косенко К. Н. Методичне керівництво для стоматологів по впровадженню комплексної профілактики стоматологічних захворювань у дитячого населення України / К. Н. Косенко, О. В. Деньга, Л. О. Хоменко, П. О. Леус. – Одеса, 2006. – 43 с.
  • Клітинська О. В. Аналіз поширеності карієсу у дітей дошкільного віку міста Ужгорода / О. В. Клітинська, Е. Й. Дячук // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання стоматології сьогодення». – Тернопіль, 2010. – С. 24- 25.
  • Клітинська О. В. Аналіз стану твердих тканин зубів у дітей, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду / О. В. Клітинська // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання стоматології сьогодення». – Тернопіль, 2010. – С. 20-21.
  • Лемко И. С. К вопросу природных биогеохимических провинций в регионах с наличием минеральных вод / И. С. Лемко, Л. П. Киртич, Л. В. Дичка // «Биометеорология человека» : Материалы конгресса. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 128-129.
  • Loe H. Oral hygiene in the prevention of caries and periodontal disease / H. Loe // Int. Dent. J. – 2000. – № 50(3). – Р. 129-139.
  • Wu C. D. Evaluation of the safety and efficacy of over-the-counter oral hygiene products for the reduction and control of plaque and gingivitis / C. D. Wu, E. D. Savitt // Periodontol. – 2008. – Р. 28-35.
  • Gaffar A. Applications of polymers in dentifrices and mouthrinses / A. Gaffar, C. M. Hunter, Y. R. Mirajkar // J. Clin. Dent. – 2008. – № 13(4). – Р. 138-148.
  • Cullinan M. P. The effect of a triclosan-containing dentifrice on the progression of periodontal disease in an adult population / M. P. Cullinan, В. В. Westerman, S. M. Hamlet, J. E. Palmer. // J. Clin. Periodontol. – 2009. -№ 30 (5). – Р. 414-419.
  • Cullinan M. P. Acquisition and loss of Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans and Prevotella inter- media over a 5-year period: effect of a triclosan/copolymer dentifrice / M. P. Cullinan, S. M. Hamlet, B. В. Westerman [et al.] // J. Clin. Periodontol. – 2009. – № 30 (6). – Р. 532-541.
  • Ritter A. V. Treating cervical dentinhypersensitivity with fluoride varnish: a randomized clinical study / A. V. Ritter, de L W. Dias, P. Miguez [et al.] // J. Am. Den. t Assoc. – 2006. – № 127. – P. 1029.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 359-362 сторінки, код УДК 351. 77:616. 314-05З. 2+ 577. 118