Шелешко П. В., Скрипніков М. С., Баштан В. П., Чорнобай О. В., Гупта Акшай

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЕЗОФАГОЄЮНОГАСТРОПЛАСТИКИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА


Про автора:

Шелешко П. В., Скрипніков М. С., Баштан В. П., Чорнобай О. В., Гупта Акшай

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Способом езофагоєюногастропластики при проксимальній резекції шлунка згідно патенту Шелешко П.В. і Скрипнікова М.С. на відміну від інших методик еюнопластики передбачається використання безперервної петлі тонкої кишки. Згідно способу було прооперовано 11 хворих у віці від 42 до 67 років з приводу раку II-III стадії проксимального відділу шлунка. У трьох хворих в зв'язку з локалізацією пухлини в субкардії шлунка проксимальна його резекція була проведена на рівні гранично субтотальної. У чотирьох хворих через перехід пухлини на стравохід був застосований комбінований абдомінально-торакальний доступ. У всіх оперованих не було ускладнень, як в ранньому післяопераційному періоді, так і в подальшому при спостереженні за ними від 1 місяця до 2-х років. У плані комплексного лікування всім хворим була проведена післяопераційна хіміотерапія.

Ключові слова:

рак проксимального відділу шлунка, езофагоєюногастропластика, анастомози, результативність

Список цитованої літератури:

  • 1. Голдин В.А. Гастрэктомия, первичная и реконструктивная резекция желудка с сохранением дуоденального пассажа пищи / В.А. Голдин // Автореферат диссертации канд. мед. наук: 14.00.14. – М., 1988. — 22 с.
  • 2. Захаров Е.И. Опыт еюнопластики / Е.И. Захаров // Хирургия.– 1970. — № 3. – С. 23-49.
  • 3. Клименков А.А. Опухоли желудка / А.А. Клименков, Ю.И. Патютко, Г.И. Губина. – М., «Медицина», 1988. – С. 143-156.
  • 4. Мазурин В.С. Релюкс-эзофагит после радикальных операций по поводу рака проксимального отдела желудка / В.С. Мазурин // Диссертация на соискание научной ст. канд. мед. наук:14.00.14 – М., 1989. — 136 с.
  • 5. Петерсон Б.Е. Рак проксимального отдела желудка / Б.Е. Петерсон. – М., «Медицина», 1972. – С. 86-101.
  • 6. Цацаниди К.Н. Пищеводно-кишечные и пищеводно-желудочные анастамозы / К.Н. Цацаниди, А.В. Богданов. — М., «Медицина», 1988. – С. 75-82.
  • 7. Шелешко П.В. «Спосіб виконання езофагоеюногастропластики при проксимальній резекції шлунка» / П.В. Шелешко, Н.С. Скрипников // Деклараційний патент на винахід. Бюлетень, №12. — 2003.
  • 8. Шелешко П.В. Способ еюнопластики при резекции пищеводно-кишечного анастомоза / П.В. Шелешко // Авторское свидетельство № 1777833. — Государственный реестр изобретений СССР, М., 1992.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 125-127 сторінки, код УДК 616.33 – 089.844