Гоголь А. М., Панькевич А. І., Колісник І. А.

ВИБІР МЕТОДУ АТИПОВОГО ВИДАЛЕННЯ ТРЕТІХ НИЖНІХ МОЛЯРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ПОЛОЖЕННЯ В АСПЕКТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ СЕНСОРНИХ ПОРУШЕНЬ


Про автора:

Гоголь А. М., Панькевич А. І., Колісник І. А.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведені результати дослідження кореляції між аномаліями положення третіх нижніх молярів (3НМ) та сенсорними порушеннями для вибору методу атипового видалення зубів. Загалом за період дослідження з приводу дистопії та ретенції 3НМ було проведено 567 операцій атипового видалення. Виникнення сенсорних порушень після операції атипового видалення 3НМ спостерігалось при С2-С3 положенні за класифікацією G. Pell, B. Gregory (1933) та при медіоангулярному, горизонтальному положенні за класифікацією G. Winter (1926). Взаємне розташування 3НМ і каналу нижньої щелепи має вирішальне значення при виборі методу атипового видалення зубів з метою профілактики сенсорних порушень нижнього альвеолярного нерва. Комп’ютерна томографія є найбільш інформативним рентгенологічним методом, який дозволяє виявити індивідуальну мінливість цих анатомічних структур.

Ключові слова:

нижні треті моляри, атипове видалення, сенсорні порушення

Список цитованої літератури:

  • 1. Огоновський Р.З. Лікування запальних ускладнень після операції атипового видалення третіх нижніх молярів: огляд літератури (частина 1) / Р.З. Огоновський, Н.М. Хомич, Н.Б. Кузняк // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – № 1. – С. 17-22.
  • 2. Carvalho R.W. Assessment of factors associated with surgical difficulty during removal of impacted lower third molars / R.W. Carvalho, B.C. do Egito Vasconcelos // J. Oral Maxillofac. Surg. – 2011. – № 69 (11). – Р. 2714-2721.
  • 3. Goto S. Clinical and dental computed tomographic evaluation 1 year after coronectomy / S. Goto, K. Kurita, Y. Kuroiwa [et al.] // J. Oral Maxillofac. Surg. – 2012. – № 70 (5). – Р. 1023-1029.
  • 4. Kim J.W. Which risk factors are associated with neurosensory deficits of inferior alveolar nerve after mandibular third molar extraction? / J.W. Kim, I.H. Cha, S.J. Kim, M.R. Kim // J. Oral Maxillofac. Surg. – 2012. – № 70 (11). – Р. 2508-2514.
  • 5. Leung Y.Y. Coronectomy of the lower third molar is safe within the first 3 years / Y.Y. Leung, L.K. Cheung // J. Oral Maxillofac. Surg. – 2012. – № 70 (7). – Р. 1515-1522.
  • 6. Suomalainen A. Availability of CBCT and iatrogenic alveolar nerve injuries / А. Suomalainen, S. Apajalahti, T. Vehmas, I. Ventä // Acta Odontol. Scand. – 2013. № 71 (1). – P. 151-156.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 179-183 сторінки, код УДК 616.314.7-089.87.-084