Марченко А. В., Іленко Н. М., Ніколішина Е. В.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ АУТОІНФЕКЦІЙНИХ СТОМАТИТІВ ПРИ МІКСТ-ІНФЕКЦІЇ


Про автора:

Марченко А. В., Іленко Н. М., Ніколішина Е. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мікст-інфекції, в порівнянні з моноінфекціями, складніше виявити та лікувати. В дослідженні брали участь 48 хворих із різними проявами аутоінфекційних уражень слизової оболонки порожнини рота. Авторами проведено комбіноване застосування офлоксацину та орнідазолу при ураженнях слизової оболонки порожнини рота мікст-інфекціями. При довготривалих запальних станах таке поєднання антибактеріальних препаратів є найбільш оптимальним, що підтверджується результатами мікробіологічного дослідження в динаміці лікування хворих.

Ключові слова:

аутоінфекція, слизова оболонка, антибіотикотерапія

Список цитованої літератури:

  • 1. Берестовой О.А. Проблемы резистентности к антибактериальным препаратам: в списке препаратов, к которым развилась резистентность, тиберал (орнидазол) не значится / О.А. Берестовой // Здоровье женщины. – 2003. — № 4 (16). — С. 63-66.
  • 2. Иленко Н.Н. Биорегулирующая терапия в комплексном лечении микотических поражений слизистой оболочки полости рта / Н.Н. Иленко, Э.В. Николишина, А.В. Марченко // Стоматологическое здоровье ребенка. Материалы Международной научно-практической конференции. – Омск, 2016. – С. 90-92.
  • 3. Марченко А.И. Кандидозы слизистой оболочки полости рта / А.И. Марченко, М.М. Руденко. – К: Здоровье, 1978. — 68 с.
  • 4. Ніколішина Е.В. Особливості перебігу ауто інфекційних стоматитів при мікст-інфекції / Е.В. Ніколішина, А.В. Марченко, Н.М. Іленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. — Вип. 3, том 1 (122). – С. 374-376.
  • 5. Яковлев В.П. Место офлоксацина в амбулаторной практике: опыт 15-летнего применения / В.П. Яковлев // Инфекции и антимикробная терапия. – 2000. — Т. 2. — № 5. – С. 46-49.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 216-221 сторінки, код УДК 616:31-002-022.7:615