Пантус А. В.

МЕТОДИКА ОБ’ЄМНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩЕЛЕП


Про автора:

Пантус А. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті відображені результати застосування методики для просторового аналізу щільності кісткової тканини щелеп із допомогою спіральної комп’ютерної томографії та комп’ютерних технологій. В даному дослідженні проведений аналіз архівних даних спіральних комп’ютерно-томографічних досліджень лицевого скелету 20 хворих віком від 10 до 22 років. Обробка рентгенологічних даних виконувалась в комп’ютерній програмі Dikom work, отримана інформація оброблялась в програмному пакеті MATLAB R2006A. Проводився аналіз зображень, з наступним маркуванням кісткової тканини набором чотирьох кольорів та послідуючим просторовим картуванням зон щільності кістки.

Ключові слова:

щільність кісткової тканини, денситометрія, одиниці Хаунсфілда, комп’ютерній діагностичний алгоритм

Список цитованої літератури:

  • 1. Ославський О.М. Вплив передчасного видалення зубів на розвиток зубощелепних аномалій у дітей / О.М. Ославський // Одеський медичний журнал. –2010. – № 1 (117). – С. 47-50.
  • 2. Сисоєв Н.П. Комбіноване лікування відкритого прикуса у дітей / Н.П. Сисоєв, Л.В. Чжан, Т.А. Кузнецова // Вісник стоматології. – 2009. – № 1. – С. 73-76.
  • 3. Чуйкин С.В. Особенности этиологии, патогенеза и профилактики зубочелюстных аномалий у детей в регионе с неблагоприятными факторами окружающей среды / С.В. Чуйкин, С.В. Аверьянов // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2009. – № 4. – С. 53-56.
  • 4. Martínez-Lage J.F. Positional skull deformities in children: skull deformation without synostosis / J.F. Martínez-Lage, A.M. Ruíz-Espejo, A. Gilabert // Childs Nerv. Syst. – 2006. – Vol. 22, № 4. – P. 74-78.
  • 5. Meikle M.C. Remodeling the Dentofacial Skeleton: The Biological Basis of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics / M.C. Meikle // REVIEW CRITICAL REVIEWS IN ORAL BIOLOGY & MEDICINE. – 2007. –Vol. 86, № 1. – P. 12-24.
  • 6. Obwegeser K. Unilateral hiperplasia and unilateral mandibular elongation. — Congenital Pathology of Facial Skeleton / K. Obwegeser // Temporomandibular joint Pathologi. – 1989. – Vol. 7. – P. 23-26.
  • 7. Orofaciodigital syndrome type 1: clinicalcharacteristics of 2 cases and its diagnostics overlap with other malformation syndromes / E. Głuszkiewicz, A. Jezela-Stane, E. Marszal [et al.] // Case Rep. Clin. Pract. Rev. – 2006. – Vol. 7. – P. 39-43.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 245-249 сторінки, код УДК 616.314-089+616.716