Соколов В. М., Аветіков Д. С., Бойко І. В., Бондаренко В. В.

ВИКОРИСТАННЯ АРТЕРИЗОВАНИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ ПРИ ПЛАСТИЦІ ДЕФЕКТІВ ТКАНИН ГОЛОВИ ТА ШИЇ


Про автора:

Соколов В. М., Аветіков Д. С., Бойко І. В., Бондаренко В. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Відновлення деформованих тканин і органів людського організму завжди було актуальним в колі медико-соціальних проблем людства. Особливо складними для функціонального і косметичного відновлення є пошкодження голови та шиї. Морфологічна характеристика донорської зони задньобокової поверхні грудей і зокрема трансплантатів на базі найширшого м'яза спини за даними виконаних досліджень дозволяє рекомендувати авторизований трансплантат даного регіону для відновлення великих дефектів тканин на голові та шиї. В дослідженні представлено наукове обгрунтування морфологічної характеристики донорської зони і успішні клінічні спостереження при виконанні реконструктивних операцій на голові і шиї.

Ключові слова:

трансплантат, найширший м'яз, пластика, дефект, шкірно-жировий клапоть

Список цитованої літератури:

  • 1. Аветіков Д.С. Клініко-морфонункціональні особливості підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів соскоподібної ділянки / Д.С. Аветіков, Д.В. Стебловський // Актуальні питання сучасної медицини. – 2013 р. – Т. 13, – № 2(42) – С. 180–182.
  • 2. Неробеев А.И. Морфо-клиническая характеристика ангиосомных лоскутов из волосистой части головы для замещения дефектов на голове и шее / А.И. Неробеев, В.Н. Соколов, Д.С. Аветиков // Український стоматологічний альманах. – 2003. – №2. – С. 24-26.
  • 3. Соколов В.М. Заміщення обширних дефектів голови комбінованими аутотрансплантатами із включенням великого грудного і найширшого м’язу спини / В.М. Соколов, Д.С. Аветіков, Р.В. Соколов // Проблеми екології та медицини. – Том. 8, №3,4. – 2004 – С. 10-12.
  • 4. Соколов В.М. Методика реконструкції вушної раковини при її тотальному дефекті / В.М. Соколов, Д.С. Аветіков // Світ біології та медицини. – №2. – Полтава. – 2006. – С. 100-103.
  • 5. Черномашенцев А.Н. Деформативно-прочностные свойства мягких биологических тканей в аспекте пластической хирургии / А.Н. Черномашенцев, Г.Д. Бурдей, М.М. Горелик // Биомеханика кровообращения, дыхания и биологических тканей. – 2004. – №5. – С. 272–277.
  • 6. Hata K. The characteristics of cultured macosae cell sheet as a material for grafting, comparison with cultured epidermal cell sheet / K. Hata, S. Kagami, M. Matsuyama // Ann. Plast. Surg. – 1995. – Vol. 34. – № 5. – Р. 530-538.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 271-275 сторінки, код УДК 616-089.844