Бочарова Т. В.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В СЕЛЕЗІНЦІ КРОЛІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ СВІТЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ ЗА ДАНИМИ МОРФОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Про автора:

Бочарова Т. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Тривале цілодобове освітлення викликає велику кількість порушень, які приводять до розвитку вікової патології, але дані щодо впливу порушення світлового режиму на функціонування імунної системи досить обмежені. Дослідження проведено на 35 статевозрілих кролях. Групу контролю склали 7 тварин, які утримувалися в умовах природної зміни дня та ночі, піддослідні тварини (28 кролів) утримувалися в умовах цілодобового освітлення. Проведено морфометричне дослідження тканини селезінки з визначенням відносних об’ємів основних структурних компонентів селезінки та щільності клітин, а також вимірювання розмірів фолікулів та товщини капсули. Не виявлено достовірних розбіжностей у морфометричних показниках селезінки кролів після 2 місяців експерименту. Через 4 місяця цілодобового освітлення визначалась гіперплазія білої пульпи селезінки з незначним підвищенням щільності клітин. Після 6 місяців експерименту виявлено посилення склеротичних процесів на тлі гіпоплазії білої пульпи та зниження щільності клітин у Т- та В-зонах селезінки.

Ключові слова:

селезінка, цілодобове освітлення, морфометрія

Список цитованої літератури:

 • 1. Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 2002. – 240 с.
 • 2. Акмаев И.Г. От нейроэндокринологии к нейроиммуноэндокринологии / И.Г. Акмаев, В.В. Гриневич // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2001. – Т.131, № 1. – С. 22-32.
 • 3. Волкова Л.В. Морфофункциональные изменения в тимусе и селезенке при стрессовых воздействиях (экспериментально-морфологическое исследование): автореф. на соискание ученой степени доктора мед. наук: спец. 14.00.02 «анатомия человека» / Л.В. Волкова. – Москва, 1996. – 42 с.
 • 4. Кузьминова И.А. Влияние гипопинеализма на биоритмы показателей липидного спектра крови у кроликов / И.А. Кузьминова, Л.А. Бондаренко // Буковинський медичний вісник. – 2006. – Т. 10, № 4. – С. 93-96.
 • 5. Молдавская А.А. Морфологические критерии строения селезенки в постнатальном онтогенезе / А.А. Молдавская, А.В. Долин // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 2. – С. 15-18.
 • 6. Мураева Н.А. Возрастные аспекты приспособления иммунной системы к действию хронического стресса: автореф. на соискание ученой степени кандидата мед. наук: спец. 03.00.25 «гистология, цитология, клеточная биология» / Н.А. Мураева. – Волгоград, 2006. – 114 с.
 • 7. Надзвецький В.С. Вплив постійного освітлення і мелатоніну на білок гліальних проміжних ферментів у різних відділах головного мозку щурів / В.С. Надзвецький, П.О. Неруш // Медична хімія. – 2004. – Т. 6, № 1. – С. 27-32.
 • 8. Сапин М.Р. Иммунная система, стресс и иммунодефицит / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк. – М.: АПП «Джангар», 2000. – 184 с.
 • 9. Franschini F. Role of melatonin and pineal peptides in neuroimmunomodulation / F. Franschini, R.J. Reiter. – New-York: Plenum press, 1991. – 329 p.
 • 10. Harbuz M. Immune-neuroendocrine interactions / M. Harbuz // Trends in endocrinology and methabolism. – 2003. – Vol. 14, № 2. – Р. 51-52.  
 • 11. Roberts J.E. Visible light induced changes in the immune response through an eye-brain mechanism (photoneuroimmunology) / J.E. Roberts // J. Photochem photobiol B. – 1995. – № 29 (1). – Р. 3-15.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 349-352 сторінки, код УДК 616.411-091.8-001.14/.15-092.9