Варакута О. А., Кущ О. Г.

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА М’ЯКИХ ТКАНИН ПАРОДОНТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ПЛОМБУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В ДИНАМІЦІ


Про автора:

Варакута О. А., Кущ О. Г.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Встановлено суттєве зростання частоти розвитку алергонепереносимості різних стоматологічних матеріалів. Бісфенол А, що входить до складу фотополімерної пломби впливає на органи і системи, чутливі до естрогену, а – метакрилат залишається неполімералізованим після фотополімерізації, що представляє токсикологічну загрозу для пацієнта, включаючи алергічний контактний стоматит. Особливо погіршується ситуація, якщо стоматологічний пацієнт страждає на цукровий діабет. Тому, було досліджено як змінюється структура мікроциркуляторного русла в пародонті у щурів при наявності пломбувального матеріалу на тлі цукрового діабету. За умов стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету виникають і поступово прогресують структурні перебудови мікроциркуляторного русла у м’яких тканинах пародонта. При наявності пломбувального матеріалу на тлі цукрового діабету одночасно з перебудовою мікроциркуляторного русла збільшується кількість лімфоцитів у власній пластинці і кількість тучних клітин навколо ясневого карману.

Ключові слова:

стрептозотоцин-індукований цукровий діабет, пломба, мікроциркуляторне русло

Список цитованої літератури:

  • 1. Гармаш О.В. Влияние низкой массы тела потомства крыс на микроциркуляторное русло пародонта / О.В. Гармаш, Р.С. Назарян, В.Д. Марковский [та ін.] //Таврический медико-биологический  вестник. — 2012. — Том 15. — № 3, ч. 1. (59). – С. 60-62.
  • 2. Дойников А.И. Клинико-иммунологические параллели непереносимости разнородных сплавов металлов зубных протезов / А.И. Дойников, Е.М. Кортяков, Е.М. Долгий // Стоматология. – 1990. — № 1. — С. 55-59.
  • 3. Кущ О.Г. Адаптова методика постановки пломбувального матеріалу в експерименті / О.Г. Кущ, О.А. Варакута // Український медичний альманах. – 2012. — Т. 15. — № 5 (додаток). – С. 158-160.
  • 4. Модели сахарного диабета, их выбор и использование / В.Г. Титок, А.А. Евсеенко, Ф. Адмажиян [и соавт.] // Биополимеры и клетка. — 1999. — Т. 15, № 12. — С. 103-108.
  • 5. Мачоган В.І. Морфофункціональна характеристика пародонту щурів / В.І. Мачоган, К.С. Волков, Г.А. Єрошенко // Світ медицини та біології. – 2011. — № 2. – С. 31-33.
  • 6. Никитенко В.А. Использование влияния патологических факторов на состояние тканей пародонта нижней челюсти / В.А. Никитенко, В.П. Шатунов, Д.А. Блох // Стоматология. — 1990. — № 4. — С. 20-22.
  • 7. Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий, Н.В. Андрианова, А.В. Артамосова. — М.: Медицина, 1999. — 385 с.
  • 8. Стан мікроструктурної організації м'яких тканин пародонту у білих щурів в нормі та їх зміна на різних етапах перебігу експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету / Є.В. Пальтов, Ю.Я. Кривко, С.А. Томашова, І.В. Вільхова [та ін.] // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – № 2 (86). – С. 36-43.
  • 9. Якимець М.М Особливості патоморфологічних змін тканин пародонта при експериментальному цукровому діабеті / М.М. Якимець, М.Я. Пинда // Клінічна стоматологія. — 2014. — № 3. – С. 33.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 364-367 сторінки, код УДК 611.314.1-018:612.014.462.6]-08