Вітко Ю. М.

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОЦИТІВ ТРІЙЧАСТОГО ВУЗЛА ЛЮДИНИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ


Про автора:

Вітко Ю. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі з використанням класичних гістологічних методик проведено вивчення метричних параметрів нейроцитів трійчастого вузла людини на 12-23 неділях внутрішньоутробного розвитку. Проведеними дослідженнями встановлено, що в даний період внутрішньоутробного розвитку відбувається реорганізація популяції клітинних елементів за рахунок значного зменшення відносної кількості малих (діаметром до 15 мкм.) та збільшення кількості великих (діаметром більше 20 мкм.) нейроцитів. Відносна кількість нейронів середніх розмірів (діаметром від 15 до 20 мкм.) на 12-18 неділях внутрішньоутробного розвитку значно зростає, потім на 20-23 неділях зменшується. В період з 12 по 23 неділю внутрішньоутробного розвитку в трійчастому вузлі спостерігається значне збільшення середніх показників діаметра нервових клітин від 15,21±1,43 мкм до 18,92±0,49 мкм.

Ключові слова:

трійчастий вузол, нервові клітини, внутрішньоутробний період розвитку

Список цитованої літератури:

 • 1. Витко Ю.Н. Особенности структурной организации тройничного узла человека на разных этапах внутриутробного развития / Ю.Н. Витко, И.И. Старченко, А.К. Прилуцкий // Вестник Ошского государственного университета. – 2014. – № 3. – С. 12-15.
 • 2. Деление или энуклеация нейронов / О.С. Сотников, А.А. Лактионова, И.А. Соловьёва [и др.] // Морфология. – 2009. – Т. 136, № 6. – С. 28-34.
 • 3. Лакин Т.Ф. Биометрия / Т.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1980. – 170 c.
 • 4. Лактионова А.А. Прижизненное исследование феномена «деления нейронов» / А.А. Лактионова, О.С. Сотников // Морфология. – 2009. – Т. 136, № 4. – С. 87.
 • 5. Меркулов А.Б. Курс патогистологической техники / А.Б. Меркулов. –Л.: Медицина, 1969. – 237 с.
 • 6. Сударикова Т.В. Типовые, половые и возрастные особенности величины и формы тройничного узла человека / Т.В. Сударикова, И.Н. Труфанов, А.Г. Цыбулькин // Морфологические ведомости. – 2005. – № 3/4. – С. 186-189.
 • 7. Сударикова Т.В. Индивидуальные особенности внешнего строения и топографии тройничного узла взрослого человека : дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: 14.00.02 / Сударикова Татьяна Викторовна. – Москва, 2006. –207 с. 
 • 8. Харибова Е.А. Анализ возрастных изменений клеточного фонда нейроцитов тройничного узла человека / Е.А. Харибова // Морфология. – 2011. – № 5. – С. 120.
 • 9. Харибова Е.А. Закономерности капиллярно-нейроклеточного взаимоотношения тройничного узла человека: дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук:14.00.02 / Харибова Елена Александровна. – Москва, 2013. – 198 с.
 • 10. Light-microscopic structure of trigeminal ganglion in humans / D. Krastev, D. Palof, A. Hinova-Pavlova [et al.] // Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers). – 2007. – Vol. 14, № 1. – P. 111-115.
 • 11. Polysialylated-neural cell adhesion molecule (PSA-NCAM) in the human trigeminal ganglion and brainstem at prenatal and adult ages / M. Quartu, M.P. Serra, M. Boi [et al.] // BMC Neurosci. – 2008. – Vol. 9. — Р. 108. Published online 2008 Nov 6. doi: 10.1186/1471-2202-9-108.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 368-371 сторінки, код УДК 611.831+611.018.81/.82