Савенков О. Ю., Романуха К. Г., Хоменко А. В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАННІХ ФОРМ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У ЖІНОК З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ВТОРИННОЇ ЛІМФОДЕМИ


Про автора:

Савенков О. Ю., Романуха К. Г., Хоменко А. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті розкрита проблема щодо раку молочної залози (РМЗ), котрий посідає перше місце в структурі онкологічної захворюваності і смертності жіночого населення в Україні. Для покращення результатів пошуку сторожового лімфовузла ведучими клініками світу рекомендується використання флуоресцентної технології з контрастною речовиною – індоцианіну зеленого (ICG) та ICG-камери, що підвищує точність діагностики метастазів в регіонарних лімфовузлах до 97% і є на даний час оптимальним. Показано, що за даними патогістологічного дослідження більшість пухлин мали протоковий або комбінований (дольковопротоковий) тип – 85,7% і 93,3% відповідно по групах (р >0,05), з помірною диференціацією – 90,5% і 90,% (р >0,05). Встановлено, що розвиток вторинної лімфедеми при ранніх формах РМЗ вірогідно асоціюється саме з виконанням регіонарної лімфодисекції (коефіцієнт кореляції r=0,29; р<0,05) і не залежить від поширеності онкопроцесу. Таким чином, враховуючи статистичну зіставленість груп дослідження за основними параметрами онкологічного процесу, можна стверджувати, що застосування методики інтраопераційної візуалізації сторожового лімфовузла за допомогою ICG-технології призводить до зниження частоти розвитку вторинної лімфедеми та інших ускладнень в післяопераційному періоді, скорочення термінів стаціонарного лікування, що сприяє прискоренню соціально-трудової реабілітації хворих і покращенню їх якості життя.

Ключові слова:

рак молочної залози, хірургічна тактика, сторожовий лімфатичний вузол, ICG-технологія.

Список цитованої літератури:

 1. Rak v Ukraini, 2016-2017. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby. Biuleten natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy. Kyiv. 2018;19. Dostupno: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_19/index.htm [in Ukrainian].
 2. Rak v Ukraini, 2015-2016. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby. Biuleten natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy. Kyiv. 2017;18. Dostupno: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_18/index.htm [in Ukrainian].
 3. Smolanka II, Solodiannykova OI, Skliar SIu, Kostryba OI. Zastosuvannia detektsii storozhovykh limfatychnykh vuzliv pry operatsiiakh z pryvodu raku hrudnoi zalozy: suchasnyi pohliad na problemu. Klinichna onkolohiia. 2013;3(11):56-9. [in Ukrainian].
 4. Hayes S, Di Sipio T, Rye S, López JA, Saunders C, Pyke C, et al. Prevalence and prognostic significance of secondary lymphedema following breast cancer. Lymphat Res Biol. 2011;9(3):135-41. DOI: 10.1089/lrb.2011.0007
 5. Lopera C, Worsley PR, Bader DL, Fenlon D. Investigating the short-term effects of manual lymphatic drainage and compression garment therapies on lymphatic function using near-infrared imaging. Lymphatic Res Biol. 2017;15(3):235e40.
 6. Lyman GH, Somerfield MR, Bosserman LD, Perkins CL, Weaver DL, Giuliano AE. Sentinel Lymph Node Biopsy for Patients With Early-Stage Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 2017 Feb 10;35(5):561-4. DOI: 10.1200/ JCO.2016.71.0947
 7. Tracey DiSipio, Sheree Rye, Beth Newman, Sandi Hayes. Incidence of unilateral arm lymphoedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Oncology. 2013;14(6):500. DOI: 10.1016/S1470-2045(13)70076-7
 8. Veronesi U, Viale G, Paganelli G, Zurrida S, Luini A, Galimberti V, et al. Sentinel lymph node biopsy in breast cancer: ten-year results of a randomized controlled study. Ann Surg. 2010;251(4):595-600. DOI: 10.1097/SLA.0b013e3181c0e92a
 9. Shchepotin IB, Zotov OS, Postupalenko OV. Biopsiia storozhovoho (syhnalnoho) limfatychnoho vuzla u khvorykh na rak hrudnoi zalozy (ohliad literatury). Klynycheskaia onkolohyia. 2013;2(10):63-7. [in Ukrainian].
 10. Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry raku molochnoi zalozy: nakaz MOZ Ukrainy vid 30.06.2015 r. № 396. Dostupno: https://dec.gov.ua/wp-content/uploads/images/dodatki/2015_396_ RMZ/2015_396_nakaz_RMZ.pdf [in Ukrainian].
 11. Ohlendorf D, Fisch V, Doerry C, Schamberger S, Oremek G, Ackermann H, Schulze J. Standard reference values of the upper body posture in healthy young female adults in Germany: an observational study. BMJ Open. 2018 Aug 5;8(8). DOI: 10.1136/bmjopen-2018-022236

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (155), 2020 рік , 200-203 сторінки, код УДК 618.19–006.6–055.2–06-084-089

DOI: