Довгаль Г. В., Довгаль М. А., Романенко О. А., Жаріков М. Ю., Романенко К. Л.

ЕКСПРЕСІЯ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ В ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВПЛИВУ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ ТА ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ


Про автора:

Довгаль Г. В., Довгаль М. А., Романенко О. А., Жаріков М. Ю., Романенко К. Л.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було визначення експресії спектру імуногістохімічних маркерів в печінці щурів на 1, 3 та 7 добу життя після впливу ацетату свинцю протягом вагітності та за умов корекції. Самицям щурів лінії Wistar з першого дня вагітності вводили ацетат свинцю в водному розчині у дозі 20 мг/кг per os щодня, в групі, що піддавалася корекції, вводили таку ж дозу ацетату свинцю та лікопен (500 мг/кг), контролем були інтактні щурята. Експресія маркерів у печінці щурят протягом 1-7 днів життя показала різну сприйнятливість до ацетату свинцю, що впливав в пренатальний період, та потенціал до корекції лікопеном. Найбільш вразливою була експресія VEGF, каспази-3, AE1/AE3, MMP-1 і MMP-9; щодо їх синтезу, лікопен продемонстрував незначний коригуючий потенціал. Маркер αSMA мав позитивну кореляцію з фіброзними змінами печінкової тканини в групах після впливу ацетату свинцю та разом з корекцією. Маркер eNOS виявив виражену вразливість малих судин до токсиканту та відносно більший потенціал для корекції, порівняно з іншими маркерами.

Ключові слова:

печінка, постнатальний період, щури, ацетат свинцю, імуногістохімічні маркери

Список цитованої літератури:

  1. Aleksiichuk VD, Sokurenko LM, Omelchuk ST. Osoblyvosti vplyvu nanochastok sulfidu ta nitratu svyntsu na orhanizm eksperymentalnykh tvaryn u rizni periody doslidzhennia ta metody korektsii yikh nehatyvnoi dii. Svit medytsyny ta biolohii. 2015;54(4):97-100. [in Ukrainian].
  2. Vylegzhanina TA. Vliyanie acetata svinca na razvitie pecheni krys. Original’nye nauchnye publikacii. 2015;44-8. [in Russian].
  3. Dovhal HV, Dovhal MA, Romanenko OA. Pathomorphology of fetal and mature liver under the lead intoxication and after the correction: the review of experimental data. Pathologia. 2019;1(45):139-44. DOI: 10.14739/2310-1237. 2019.1.166497
  4. Dovhal HV, Dovhal MA, Shevchenko IV. Porushennia morfohenezu sertsia shchuriv pid vplyvom atsetatu svyntsiu ta za umov korektsii. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;4(147):271-6. DOI: 10.29254/2077-4214-2018-4-2-147-271-276 [in Ukrainian].
  5. Liu CM, Ma JQ, Sun YZ. Puerarin protects the rat liver against oxidative stress-mediated DNA damage and apoptosis induced by lead. Exp Toxicol Pathol. 2012;64(6):575-82. DOI: 10.1016/j.etp.2010.11.016
  6. Dovhal HV, Dovhal MA, Romanenko OA. The expression of immunohistochemical markers in the fetal liver after maternal exposure of lead acetate and under the correction. Science Rewiew. 2017;7:17-9. Available from: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/ pw0567.pdf
  7. Gargouri M, Ben Saad H, Ben Amara I, Magné C, El Feki A. Spirulina exhibits hepatoprotective effects against lead induced oxidative injury in newborn rats. Cell Mol Biol. 2016;62(10):85-93. DOI:10.14715/cmb/2016.62.10.14
  8. Gargouri M, Magné C, Ben Amara I, Ben Saad H, El Feki A. Dandelion-enriched diet of mothers alleviates lead-induced damages in liver of newborn rats. Cell Mol Biol. 2017;63(2):67-75. DOI: 10.14715/cmb/2017.63.2.10

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (155), 2020 рік , 297-301 сторінки, код УДК 611.36: 611.136.41:611.013]-092.9

DOI: