Туркіна В. А., Яворська Н. Й., Лаповець Н. Є., Воробець Н. М., Віщур O. I.

ОЦІНКА ІМУННОГО СТАТУСУ МУРЧАКІВ ПРИ ВПЛИВІ ЕКСТРАКТІВ ПАГОНІВ VACCINIUM CORYMBOSUM L.


Про автора:

Туркіна В. А., Яворська Н. Й., Лаповець Н. Є., Воробець Н. М., Віщур O. I.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Резюме. Сучасні методи досліджень дозволили виявити у складі органів Vaccinium сorymbosum L. значний вміст поліфенольних сполук. Пагони V. corymbosum як побічний продукт її культивування практично не вивчені з позиції їх можливої імунотропності. Метою даного дослідження було проведення первинного імунологічного скринінгу екстрактів пагонів V. corymbosum in vivo. Водно-етанольний екстракт пагонів V. corymbosum сорту Еліот готували з використанням 60% водного етанолу в якості екстрагенту шляхом мацерації (1:10 / вага:об’єм / г:мл); водний – суспендуванням у дистильованій воді зі зворотним холодильником на водяній лазні. Експериментальну роботу виконали на 24 безпородних мурчаках-альбіносах, яких розділили на три групи: 1-а група – контрольна, 2-а – тварини, сенсибілізовані водно-етанольним екстрактом, 3-я група – сенсибілізовані водним екстрактом. Екстракти в вводили внутрішньошкірно. Кров брали шляхом серцевої пункції для визначення імунного гомеостазу у підданих наркозу тварин. Визначено зміни параметрів периферичної крові (абсолютна кількість лейкоцитів, формула лейкоцитів), розраховано гематологічні показники. Під впливом водно-етанольного екстракту у тварин спостерігалася тенденція до зменшення загальної кількості лейкоцитів, водночас водний екстракт викликав тенденцію до збільшення цього показника, але порівняно з контрольною групою не спостерігалося суттєві відмінності. Виявлено перерозподіл пулів клітин лейкоцитів в обох експериментальних групах. Встановлено, що під впливом водно-етанолового екстракту у тварин абсолютна кількість лімфоцитів зменшується. Виявлене збільшення кількості клітин CD4 свідчить про збільшення реактивності лімфоцитів та домінування Т-хелперів, збільшення кількості CD8 свідчить про активацію кілерної ланки імунітету. У тварин 2-ї та 3-ї експериментальних груп виявлено збільшення порівняно з контролем рівня імуноглобулінів Ig E. Отримані результати свідчать про розвиток реакцій гіперчутливості 1 типу у тварин експериментальних груп.

Ключові слова:

Vaccinium сorymbosum L., імунітет, мурчаки.

Список цитованої літератури:

 1. Jantan I, Ahmad W, Bukhari SN. Plant-derived immunomodulators: An insight on their preclinical evaluation and clinical trials. Frontiers in Plant Science. 2018;9:1178. DOI: 10.3389/fpls.2018.01178
 2. Mlcek J, Jurikova T, Skrovankova S, Sochor J. Quercetin and Its Anti-Allergic Immune Response. Molecules. 2016;21(5):623. DOI: 10.3390/ molecules21050623
 3. Wang LJ, Wu J, Wang HX, Li SS, Zheng XC, Du H, et al. Composition of phenolic compounds and antioxidant activity in the leaves of blueberry cultivars. Journal of Functional Foods. 2015;16:295–304.
 4. Sun Y, Li M, Mitra S, Hafiz MR, Debnath B, Lu X, et al. Comparative Phytochemical Profiles and Antioxidant Enzyme Activity Analyses of the Southern Highbush Blueberry (Vaccinium corymbosum) at Different Developmental Stages. Molecules. 2018;23(9):2209. DOI: 10.3390/ molecules23092209
 5. Giovanelli G, Buratti S. Comparison of polyphenolic composition and antioxidant activity of wild Italian blueberries and some cultivated varieties. Food Chemistry. 2009;112(4):903–8. DOI: 10.1016/j.foodchem.2008.06.066
 6. Ovalle-Marin A, Reyes-Farias M, Vasquez K, Parra-Ruiz C, Quitral V, Jimenez P, et al. Maqui, Calafate, and Blueberry fruits extracts treatments suppress the pathogenic interaction amongst human adipocytes and macrophages. Journal of Berry Research. 2020;10(3):531– 45. DOI: 10.3233/ jbr-200576
 7. Wei L, Chun-peng W. Research progresses on blueberry of phytochemical constituents and activities in recently ten years. The Food Industry. 2015;36(10):233–7.
 8. Riihinen K, Jaakola L, Kärenlampi S, Hohtola A. Organ-specific distribution of phenolic compounds in bilberry (Vaccinium myrtillus) and ‘northblue’ blueberry (Vaccinium corymbosum x V. angustifolium). Food Chemistry. 2008;110(1):156–60. DOI: 10.1016/j. foodchem.2008.01.057
 9. Yavors’ka NY, Vorobets’ NM. Vmist polifenoliv ta flavonoyidiv u pahonakh lokhyny vysokorosloyi protyahom vehetatsiynoho periodu. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2020;3(157):70-75. DOI: 10.29254 /2077-4214-2020-3-157-70-75. [in Ukrainian]
 10. Shi D, Xu M, Ren M, Pan E, Luo C, Zhang W, et al. Immunomodulatory Effect of Flavonoids of Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) Leaves via the NF-κB Signal Pathway in LPS-Stimulated RAW 264.7 Cells. Journal of Immunology Research. 2017;2017:1–7. DOI: 10.1155/2017/5476903
 11. Treaty Office. Full list [Internet]. 2021 [cited 2021 Feb 26]. Available from: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/ treaty/123
 12. Lapovets’ LYe, Lutsyk BD, Lebed’ HB, Akimova VM, Zubchenko SO. Posibnyk z laboratornoyi imunolohiyi. L’viv; 2014. 292 s. [in Ukrainian].
 13. Grinevich YUA, Alferov AI. Opredeleniye immunnykh kompleksov. Laboratornoye delo. 1981;8:493-96. [in Russian].
 14. Cerutti A, Cols M, Puga I. Marginalzone B cells: virtuesof innate-like antibody-producing lymphocytes. Nat Reviews Immunology. 2013;13:118–132. DOI: https://doi.org/10.1038/nri3383

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (159), 2021 рік , 143-147 сторінки, код УДК 611-092.4/9:612.017.2:615.322

DOI: