Вихтюк Т. І., Лаповець Л. Є.

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПРОЗАПАЛЬНИХ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ІНФЕКЦІЄЮ ОБЛАСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК


Про автора:

Вихтюк Т. І., Лаповець Л. Є.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлено результати дослідження вмісту прозапальних цитокінів TNF-αі IL-6 та протизапальних цитокінів ІL-2 та ІL-10 у сироватці крові пацієнтів із інфекційними ускладненнями післяопераційних ран після реконструктивних втручань з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок (КІНК). Проаналізовано зміни досліджуваних показників в залежності від діагностованої стадії інфекції області хірургічного втручання (ІОХВ). Отримані дані вказують на те, що розвиток інфекційних ускладнень післяопераційних ран після пере-несених оперативних реконструктивних втручань з приводу КІНК відбуваються на тлі виражених порушень цитокінової регуляції. Останнє проявлялося збільшенням концентрації прозапальних цитокінів TNF-αі IL-6 та зниженням концентрації протизапальних цитокінів ІL-2 та ІL-10 у сироватці крові пацієнтів, у яких розвинулась ІОХВ, що вірогідно відрізнялося від показників контрольної групи. Вивчення вмісту окремих імунологічних параметрів свідчить про активацію прозапальних механізмів системи цитокінового балан-су на тлі інфікованих післяопераційних ран відносно лімфатичних та ішемічних ускладнень. Вираженість змін досліджуваних показників зростала із збільшенням глибини інфекційного ураження післяопераційної рани.

Ключові слова:

критична ішемія нижніх кінцівок, інфекція області хірургічного втручання, прозапальні та протизапальні цитокіни

Список цитованої літератури:

  1. Boyko VV, Husak IV, Shevchenko OM, Kulyk IA. Prozapalʹni tsytokiny v prohnozuvanni rozvytku zapalʹnykh infilʹtrativ cherevnoyi porozhnyny. Eksperymentalʹna i klinichna medytsyna. 2012;57(4):91-3. [in Ukrainian].
  2. Buhakov IYe, Horbulich OV, Klimova OM, Velyhotsʹkyy MM. Stan tsytokinovoyi reaktyvnosti u patsiyentiv, shcho otrymuvaly ozonobaroterapiyu pry kompleksnomu likuvanni hniynykh zakhvoryuvanʹta ran kintsivok. Scientific Journal «ScienceRise». 2015;11(6/4):73-7. [in Ukrainian].
  3. Pokas OV. Monitorynh etiolohichnoyi struktury ta antybiotykorezystentnosti osnovnykh zbudnykiv infektsiy oblasti khirurhichnoho vtruchannya. Laboratorna diahnostyka. 2011 Sich;55(1):21-6. [in Ukrainian].
  4. Salmanov AH. Khirurhichni infektsiyi: Monohrafiya. Kyyiv: Nika-Tsentr; 2011. 272 s. [in Ukrainian].
  5. Anderson DJ, Podgorny K, Berríos-Torres SI, Bratzler DW, Dellinger EP, Greene L, et al. Strategies to prevent surgical site infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014 Sep;35(2):66-88.
  6. Owens PL, Barrett ML, Raetzman S, Maggard-Gibbons M, Steiner CA. Surgical site infections following ambulatory surgery procedures. JAMA. 2014 Feb 19;311(7):709-16. 
  7. Szilagyi DE, Smith RF, Elliott JP, Vrandecic MP. Infection in arterial reconstruction with synthetic grafts. Ann. Surg. 1972 Sept;176:321-33.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (142), 2018 рік , 113-117 сторінки, код УДК 617.58:616.13/.16]-005.4-089.844-022.1-07:616.155.3-097.37-07

DOI: