Царьов О. В.

СТАН ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ГІПОТЕРМІЇ В КОМПЛЕКСІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТЯЖКОЇ ЧЕРЕПНО–МОЗКОВОЇ ТРАВМИ


Про автора:

Царьов О. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі представлені результати вивчення змін гемодинаміки у пацієнтів з тяжкою ЧМТ при використанні терапевтичної гіпотермії (n = 12) в комплексі інтенсивної терапії з цільовим значенням темпе-ратури ядра тіла – 34,5 0 С, в порівнянні з групою контролю (n = 12). В результаті було виявлено достовірне зниження числа серцевих скорочень на 27%, 25,9% і 25,8% на етапі 12, 24 і 36 годин відповідно, в порівнян-ні з пацієнтами контрольної групи (p<0,05). Відзначено достовірне зниження діастолічного артеріального тиску на 6,2% (p<0,05) та тенденцію до зниження середнього артеріального тиску на 4% в групі пацієнтів із застосуванням терапевтичної гіпотермії на етапі 48 годин в порівнянні з контрольною групою. Виявлені ге-модинамічні зрушення були обумовлені в першому випадку реакцією на гіпотермію, а в другому зниженням загального периферичного опору судин, у відповідь на контрольоване зігрівання пацієнтів з метою віднов-лення нормотермії. Зазначені гемодинамічні зміни носили оборотний характер.

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, терапевтична гіпотермія, гемодинаміка, інтенсивна терапія

Список цитованої літератури:

  1. Bao L, Xu F. Fundamental research progress of mild hypothermia in cerebral protection. Springerplus. 2013;2:306.
  2. Carney N, Totten AM, O’Reilly C,Ullman JS, Gregory WJ, Hawryluk GWJ, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. Brain Trauma Foundation. Neurosurgery. 2017;80(1):6-15. DOI: 10.1227/NEU.0000000000001432
  3. Crompton EM, Lubomirova I, Cotlarcius I. Meta-analysis of therapeutic hypothermia for traumatic brain injury in adult and pediatric patients. Crit. Care Med. 2017;45:575-83.
  4. Kochanek PM, Jackson TC. The brain and hypothermia – from Aristotle to Target Temperature Management. Crit. Care Med. 2017;45:305-10.
  5. Lundbye JB, editor. Therapeutic Hypothermia after Cardiac Arrest. Clinical Application and Management. Heidelberg – New York – London: Springer; 2012.122 р.
  6. Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, Erlinged D, Gasche Y, Hassager C, et al. Target temperature management at 330C versus 360C after cardiac arrest. NEJM. 2013;369:2197-206.
  7. Peterson K, Carson S, Cairney N. Hypothermia treatment for traumatic brain injury: A systematic review and meta-analysis. Journal of Neurotrauma. 2008;26:62-71.
  8. Polderman KH. Induced hypothermia and fever control for prevention and treatment of neurological injuries. Lancet. 2008;371:1955-65.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (142), 2018 рік , 213-217 сторінки, код УДК 617.51-001.4

DOI: