Лісовий В. М., Андон’єва Н. М., Валковська Т. Л.

МАРКЕРИ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ ТА МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПАЦІЄНТІВ НА ЗАМІСНІЙ НИРКОВІЙ ТЕРАПІЇ МЕТОДОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ


Про автора:

Лісовий В. М., Андон’єва Н. М., Валковська Т. Л.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Порушення кісткового обміну нерозривно пов’язані з хронічною хворобою нирок і найбільш виражені у пацієнтів, які отримують замісну ниркову терапію. Поряд з наявністю високоінформативних, але інвазивних і трудомістких методів, таких як гістоморфологічне дослідження біоптату гребеня клубової кістки, все більшого значення набуває пошук біологічних маркерів кісткового метаболізму. Взаємозв’язок рівнів остеопонтину і показників остеоденситометрії дозволяють використовувати даний маркер для визначення ступеня резорбції кісткової тканини і адекватної корекції даних порушень.

Ключові слова:

хронічна хвороба нирок, кістковий метаболізм, остеоденситометрія, остеопонтин, термінальна ниркова недостатність, перитонеальний діаліз

Список цитованої літератури:

  1. Bushinsky DA. Clinical application of intestine, bone, kidney and dialysis to extracellular fluid calcium content. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5(1):12-22.
  2. Demirci M, Ozkahya M, Asci G, Sevinc E, Yilmaz M, Demirci C, et al. The influence of dialysate calcium on progression of arterial stiffness in peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int. 2009;29(20):15-7.
  3. Miller PD. Chronic kidney disease and the skeleton. Bone Res. 2014;2:14044.
  4. Schrier RW, editor. Andress DL, Sherrard DJ. The osteodystrophy of chronic renal failure. Diseases of the kidney and urinary tract. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2003. p. 2735-68.
  5. Civitelli R, Armamento-Villareal R, Napoli N. Bone turnover markers: understanding their value in clinical trials and clinical practice. Osteoporos Int. 2009;20:843-51.
  6. Miller PD. Bone disease in CKD: a focus on osteoporosis diagnosis and management. Am J Kidney Dis. 2014;64:290-304.
  7. Barreto DV, Lenglet A, Liabeuf S, Kretschmer A, Barreto FC, Nollet A, et al. Prognostic implication of plasma osteopontin levels in patients with chronic kidney disease. Nephron Clin Pract. 2011;117(4):363-72.
  8. Hunter GK, Kyle CL, Goldberg HA. Modulation of crystal formation by bone phosphoproteins: structural specificity of the osteopontin-mediated inhibition of hydroxyapatite formation. Biochem J. 1994;300(3):723-8.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (148), 2019 рік , 137-140 сторінки, код УДК 616.71-008.82:577.118:616.61-78

DOI: