Ошивалова О. О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРОТОКОЛУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕПІДЕРМАЛЬНІ ДИСПЛАЗІЇ ШКІРИ У БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ


Про автора:

Ошивалова О. О.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

За даними Національного канцер-реєстру України 2014-2015 рр. в структурі захворюваності злоякісними новоутвореннями шкіри друге місце у жінок та третє місце у чоловіків займають немеланомніраки шкіри. Враховуючи відсутність в Україні станом на 2015 рік чинної нормативно-правової бази та медикотехнологічних документів з надання медичної допомоги хворим на актинічний кератоз (АК), неінвазивну (SCCis) та інвазивну (cSCC) форми плоскоклітинного раку шкіри було логічним створення медико-технологічних документів локального значення. Мета роботи полягала в обгрунтуванні, розробці та впровадженні ЛПМД хворим на АК, SCCis, cSCC в умовах багатопрофільного медичного закладу. Методи. Для реалізації задуму було використано міжнародні бази даних клінічних протоколів з високим рівнем стандартів наукової якості в розробці локальних протоколів надання медичної допомоги хворим АК, SCCis, cSCC. Впроваджувались протоколи в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС в 2015-2018 рр. Результати. Порівнюючи рівні захворюваності прикріпленого контингенту ДНУ АК, SCCis, cSCC після впровадження ЛПМД (2015-2018 рр.) з аналогічними показниками до впровадження ЛПМД (2011-2014 рр.) необхідно зазначити, що рівень захворюваності АК достовірно збільшився (р≤ 0,05) при стабілізації рівнів захворюваності SCCis і cSCC (р=0,05 і р=0,04 відповідно). При аналізі критеріїв результативності було встановлено, що впровадження ЛПМД протягом 4 років достовірно вплинуло на підвищення результативності за рахунок рівня критерія «досягнуто ремісії» як у хворих АК, так і у хворих SCCis, cSCC (р≤0,001, р≤0,02 і р≤0,01 відповідно), та достовірне зниження рівня критерія «прогресування захворювання» по кожній патології (р≤0,01, р≤0,01, p≤0,05). Висновки. Застосування ЛПМД – це можливість впроваджувати у власну медичну практику сучасні методи діагностики та лікування захворювань, ефективність яких доведена чисельними контрольованими дослідженнями, тим самим підвищуючи якість та результативність надання медичної допомоги пацієнтам.

Ключові слова:

медико-технологічні документи, локальний протокол медичної допомоги, актинічний кератоз, плоскоклітинний рак

Список цитованої літератури:

 1. National Cancer Registry of Ukraine: short description of the database as of January, 2018. Available from: http://www.ncru.inf.ua/ publications/index.htm
 2. Nakaz MOZ Ukrainy vid 28.12.2002 r. № 507 «Pro zatverdzhennia normatyviv nadannia medychnoi dopomohy ta pokaznykiv yakosti medychnoi dopomohy» (iz zminamy vid 16.07.2014 r.). Dostupno: http://zakon.rada. gov.ua/rada/show/ru/v0507282-02 [in Ukrainian].
 3. Nakaz MOZ Ukrainy vid 07.06.2004 r. № 286 «Pro udoskonalennia dermatovenerolohichnoi dopomohy naselenniu Ukrainy» (iz zminamy vid 04.07.2016). Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286282-04 [in Ukrainian].
 4. Nakaz MOZ Ukrainy vid 17.09.2007 № 554 «Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy za spetsialnistiu «onkolohiia». Dostupno: http://mozdocs. kiev.ua/view.php?id=9118 [in Ukrainian].
 5. Nakaz MOZ Ukrainy vid 30.12.1992 № 208 «Pro zakhody podalshoho pokrashchennia i rozvytku onkolohichnoi dopomohy naselenniu». Dostupno: http://old. moz.gov.ua/ua/print/dn_20110104_p.html [in Ukrainian].
 6. Nakaz MOZ Ukrainy vid 28.09.2012 № 751 «Pro stvorennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy v systemi Ministerstva okhorony zdorov`ia Ukrainy». Dostupno: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z2001-12 [in Ukrainian].
 7. «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy khvorym na atopichnyi dermatyt. Dostupno: http://mtd.dec. gov.ua/index.php/uk/haluzevi-standarty-ta-klinichni-nastanovy [in Ukrainian].
 8. «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy khvorym na buloznyi epidermoliz». Dostupno: http://mtd.dec.gov. ua/index.php/uk/haluzevi-standarty-ta-klinichni-nastanovy [in Ukrainian].
 9. «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy khvorym na melanomu». Dostupno: http://mtd.dec.gov.ua/index. php/uk/haluzevi-standarty-ta-klinichni-nastanovy [in Ukrainian].
 10. «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy khvorym na bazalnoklitynnu kartsynomu». Dostupno: http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/haluzevi-standarty-ta-klinichni-nastanovy [in Ukrainian].
 11. Unifikovana metodyka z rozrobky lokalnykh protokoliv medychnoi dopomohy dlia zakladiv okhorony zdorov`ia Ukrainy, metodychni rekomendatsii. Kyiv; 2012. s. 38. [in Ukrainian].
 12. Evidence and consensus based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis International League of Dermatological Societies (ILDS) in cooperation with the European Dermatology Forum (EDF), 2015. Available from: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370093
 13. Actinic Keratosis Clinical Practice Guidelines: An Appraisal of Quality/ USA. 2015. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4588356/
 14. Actinic Keratosis: Rationale and Management»/Australia, 2014. Available from: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588356/
 15. Аctinic keratoses – also known as solar keratoses/ United Kingdom, 2013. Available from: http://www.bad.org.uk/shared/get-file. ashx?id=1974&itemtype=document
 16. British Association of Dermatologists’ guidelines for the management of squamous cell carcinoma in situ (Bowen’s disease)»/ United Kingdom, 2014. Available from: http://www.bad.org.uk/libraryedia/documents/SCC_in_situ_guidelines_2014.pdf
 17. Guidelines for management of squamous cell carcinoma in situ (Bowen's disease), 2013. Available from: https://www.cochranelibrary.com/ cdsr/doi/10. 1002/14651858. CD007281pub2/epdf/full
 18. Diagnosis and treatment of invasive squamous cell carcinoma of the skin: European consensus-based interdisciplinary guideline. Available from: http://www.eado.org/medias/Content/Files/2015-Stratigos-EurGuidelineSCC-EJC.pdf
 19. Management of primary cutaneous squamous cell carcinoma / А national clinical guideline)/ June 2014. Available from: https://www.sign. ac.uk/assets/sign140.pdf
 20. Evidence-based Guideline on Prevention of Skin Cancer /Germany, 2014. Available from: https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/ fileadmin/_migrated/ content_ uploads/Short_version_-_Guideline_on_prevention_of_skin_cancer.pdf
 21. Prevention of skin cancer: clinical practice Guideline; 2013. Available from: https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/hp/cancer/ if-hp-cancer-guide-cu014-prevention.pdf
 22. Multi-professional guidelines for the management of the patient with primary cutaneous squamous cell carcinoma. British Association of Dermatologists: Guideline Clearing Report»/United Kingdom, 2009. Available from: http://www.bad.org.uk/ librarymedia%5Cdocuments%5CSCC_2009.pdf
 23. Non-melanoma Skin Cancer: Guidelines for Treatment and Management in Australia: Guideline»/Australia, 2009. Available from: https:// www.clinicalguidelines.gov.au/

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (148), 2019 рік , 307-313 сторінки, код УДК 616.5-006-005.552.3

DOI: