Волкова Н. О., Юхта М. С., Чернишенко Л. Г., Степанюк Л. В., Сокіл Л. В., Гольцев А. М.

ЗАСТОСУВАННЯ БІОПОЛІМЕРІВ ПРИ КРІОКОНСЕРВУВАННІ ТЕСТИКУЛЯРНОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ


Про автора:

Волкова Н. О., Юхта М. С., Чернишенко Л. Г., Степанюк Л. В., Сокіл Л. В., Гольцев А. М.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було визначення впливу колагенового (КГ) та фібринового (ФГ) гелів на морфофункціональні характеристики фрагментів звитих канальців сім’яників статевонезрілих щурів за умов програмного заморожування. Встановлено, що кріоконсервування фрагментів сім’яних канальців під захистом кріосередовища на основі ФГ дозволяє зберегти їх гістоструктуру та метаболічну активність і є більш результативним, ніж застосування розчину Хенкса з БСА. За результатами гістологічного дослідження ФГ з 5% ДМСО (на відміну від КГ) зменшував вираженість явищ десквамації та ретракції сперматогенних клітин, а також кількість клітин з пікнотичними ядрами. Схожа тенденція спостерігалась і при дослідження метаболічної активності (МТТ-тест) та активності ЛДГ в клітинах звитих канальців після кріоконсервування. Отримані дані можуть бути використані для обґрунтування та розробки ефективних методик кріоконсервування звитих канальців сім’яників з використанням біополімерних гелів для створення кріобанків незрілої тестикулярної тканини.

Ключові слова:

тестикулярна тканина, статевонезрілі щури, диметилсульфоксид, кріоконсервування, бичачий сироватковий альбумін, колагеновий гель, фібриновий гель.

Список цитованої літератури:

 1.  Lima D, Silva T, Morais GB, Aquino-Cortez A, Evangelista J, Xavier Junior F, et al. Different associations of cryoprotectants for testicular tissue of prepubertal cats submitted to vitrification. Reprod Domest Anim. 2017;52(2):235-41.
 2. Yokonishi T, Sato T, Komeya M, Katagiri K, Kubota Y, Nakabayashi K, et al. Offspring production with sperm grown in vitro from cryopreserved testis tissues. Nat Commun. 2014;5:4320.
 3. Suzuki N, Donnez J, editors. Gonadal Tissue Cryopreservation in Fertility Preservation. Springer Japan; 2016. 192 p.
 4. Кeros V, Hultenby K, Borgstrоm B, Fridstrоm M, Jahnukainen K, Hovatta O. Methods of cryopreservation of testicular tissue with viable spermatogonia in pre‐pubertal boys undergoing gonadotoxic cancer treatment. Hum Reprod. 2007;22:1384-95.
 5. Keros V, Rosenlund B, Hultenby K, Aghajanova L, Levkov L, Hovatta O. Optimizing cryopreservation of human testicular tissue: comparison of protocols with glycerol, propanediol and dimethylsulphoxide as cryoprotectants. Hum Reprod. 2005;20:1676-87.
 6. Jahnukainen K, Ehmcke J, Hergenrother SD, Schlatt S. Effect of cold storage and cryopreservation of immature nonhuman primate testicular tissue on spermatogonial stem cell potential in xenografts. Hum Reprod. 2007;22:1060-7.
 7. Ohta H, Wakayama T. Generation of normal progeny by intracytoplasmic sperm injection following grafting of testicular tissue from cloned mice that died postnatally. Biol Reprod. 2005;73(3):390-5.
 8. Volkova NO, Yukhta MS, Chernyshenko LG, Stepanyuk LV, Sokol LV, Goltsev AM. Exposure of seminiferous tubules of immature rats to cryoprotective media of various compositions. Probl Cryobiol Cryomed. 2017;27(3):203-18.
 9.  Volkova N, Yukhta M, Goltsev A. Biopolymer gels as a basis of cryoprotective medium for testicular tissue of rats. Cell and tissue banking. 2018;19(4):819-26.
 10.  Chandrakasan G, Torchia DA, Piez KA. Preparation of intact monomeric collagen from rat tail tendon and skin and the structure of the nonhelical ends in solution. J Biol Chem. 1976;251:6062-7.
 11. Mossman T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. J Immunol Methods. 1983;65(1-2):55-63.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (149), 2019 рік , 67-70 сторінки, код УДК 612.617.1:615.014.41:539.21-022.532

DOI: