Яловенко М. І., Ханюков О. О.

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИСОКОЧУТЛИВОГО С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА ПЛАЗМИ КРОВІ ТА СИСТЕМИ ЦИТОКІНІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ


Про автора:

Яловенко М. І., Ханюков О. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Обстежено 78 хворих з артеріальною гіпертензією (АГ), ішемічною хворобою серця (ІХС) та хронічною серцевою недостатністю (ХСН). Середній вік обстежених становив 66,3±1,0 років. До 1 групи (n=42) увійшли хворі на АГ, ІХС, ХСН та постійну форму фібриляції передсердь (ФП). Групу 2 (n=36) склали хворі на АГ, ІХС та ХСН без ФП. Висновки. У пацієнтів з АГ, ІХС, ХСН та постійною формою ФП виявлено достовірне (у порівнянні з особами без наявності ФП) підвищення в плазмі крові рівня вч-СРБ, ІЛ-1, ІЛ-6 та ІЛ-10, що свідчить про наявність більш активного хронічного системного запалення. Встановлено, що підвищені рівні у плазмі крові вч-СРБ ≥ 3,18 мг/л, ІЛ-1 ≥ 8,64 пг/мл, ІЛ-6 ≥ 5,34 пг/мл та ІЛ-10 ≥ 23,0 пг/мл суттєво збільшують шанси розвитку ФП і можуть слугувати прогностичними маркерами виникнення порушення ритму за типом постійної ФП у хворих на АГ, ІХС та ХСН. Визначено, що прогностичний потенціал маркерів запалення для оцінки імовірності розвитку ФП підвищується до 91,0-100% при одночасному врахуванні даних досліджень 3-4 факторів (з варіюванням показників чутливості від 83,3% до 95,2%, специфічності – від 72,2% до 88,9%).

Ключові слова:

фібриляція передсердь, ішемічна хвороба серця, хронічна серцева недостатність, хронічне системне запалення, цитокіни, прогноз.

Список цитованої літератури:

  1.  Bjorck S, Palaszewski B, Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation, stroke risk, and warfarin therapy revisited: a population-based study. Stroke. 2013;44:3103–8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23982711
  2. Krijthe BP, Kunst A, Benjamin EJ, Lip GY, Franco OH, Hofman A, et al. Projections on the number of individuals with atrial fibrillation in the European Union, from 2000 to 2060. Eur Heart J. 2013;34:2746–51. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23900699
  3.  Brandes A, Smit MD, Nguyen BO, Rienstra M, Gelder IC. Risk factor management of atrial fibrillation. Arrhythmia and Electrophysiology Review. 2018;7(2):118–27. DOI: org/10.15420/aer.2018.18.2. Available from: https://www.aerjournal.com/articles/risk-factor-managementatrial-fibrillation
  4.  Bryan W, Mancai G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ ESH Guidelines for management of atrial hypertension. Eur Heart J 2018;00:1-98. Available from: doi:10.1093/eurheatj/ehy339.
  5. De Vos CB, Breithardt G, Camm AJ, Dorian P, Kowey PR, Le Heuzey JY, et al. Progression of atrial fibrillation in the REgistry on Cardiac rhythm disORDers assessing the control of Atrial Fibrillation cohort: clinical correlates and the effect of rhythm-control therapy. Am Heart J. 2012;163(5):887-93. DOI: 10.1016/j.ahj.2012.02.015. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22607868.
  6. Khanyukov OO. Sostoyaniye sistemy tsitokinov i uroven s-reaktivnogo belka plazmy krovi u patsiyentov s multifokalnym aterosklerozom, kotorym planirovalos provedeniye rekonstruktivnykh operativnykh vmeshatelstv na sosudakh nizhnikh konechnostey. Bukovinskiy meditsinskiy vesnik. 2012;16(1):93-6. Available from: https://www.bsmu.edu.ua/files/BMV/BMV-2012-16-01(61)/BMV1_093.pdf [in Russian].
  7. Rebrova OJu. Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primeneniye paketa prikladnykh programm STATISTICA. Moskva: Mediasphera; 2002. 312 s. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (149), 2019 рік , 215-220 сторінки, код УДК 616.12-008.331.1-005.4-008.315-036.1:616.125-008.313-037:616.15-07

DOI: