Яременко С. О.

БЛИЗЬКО-ІНФРАЧЕРВОНА СПЕКТРОСКОПІЯ У ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ НЕКРОТИЗУЮЧОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ НОВОНАРОДЖЕНИХ, СПОНТАННОЇ ПЕРФОРАЦІЇ КИШЕЧНИКА ТА ВРОДЖЕНОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ


Про автора:

Яременко С. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчався стан вісцеральної гемодинаміки у 31 новонародженого з неможливістю ентерального харчування. 16 пацієнтів були з діагнозом НЕК, 3 пацієнта зі спонтанною перфорацією кишечнику, 12 пацієнтів були з вродженою кишковою непрохідністю. Ці пацієнти мали схожі клінічні гастро-інтестинальні прояви: відмова від ентерального харчування, зригування з патологічними домішками, здуття та болючість живота, порушення стільця. Всім пацієнтам додатково неінвазивним чином виконувалось вимірювання абдомінальної реґіонарної насиченості тканин киснем – rSO2 методом спектроскопії у близько-інфрачервоному спектрі. Пацієнти з НЕК мали нижчі показники абдомінальної реґіонарної насиченості тканин киснем ніж пацієнти зі спонтанною інтестинальною перфорацією та вродженою кишковою непрохідністю. Це свідчить про суттєві розлади мезентеріальної гемодинаміки у пацієнтів з НЕК. Використання спектроскопії у близько-інфрачервоному спектрі дозволяє проводити диференційну діагностику між захворюваннями шлунково-кишкового тракту, що мають схожі клінічні прояви. Низькі значення показників абдомінальної насиченості тканин киснем при НЕК свідчать про розлади мезентеріальної гемодинаміки та можуть бути застосовані в якості контролю за перебігом захворювання та визначенні показань до оперативного лікування.

Ключові слова:

некротизуючий ентероколіт (НЕК), діагностика, новонароджені, близько-інфрачервона спектроскопія

Список цитованої літератури:

  1. Rao SC, Basani L, Simmer K, Samnakay. Peritoneal drainage versus laparotomy as initial surgical treatment for perforated necrotizing enterocolitis or spontaneous intestinal perforation in preterm low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2011;15(6):CD006182. DOI: 10.1002/14651858.CD006182.pub2
  2. Cuna AC, Lee JC, Robinson AL, Allen NH, Foley JE, Chan SS. Ultrasound for the Diagnosis of Necrotizing Enterocolitis: A Meta-analysis. Ultrasound Q. PubMed. 2018. DOI: 10.1097/RUQ.0000000000000342
  3. DeWitt AG, Charpie JR, Donohue JE, Yu S, Owens GE. Splanchnic Near-Infrared Spectroscopy and Risk of Necrotizing Enterocolitis After Neonatal Heart Surgery. J Pediatr Cardiol. 2014;35(7):1286-94.
  4. Schat TE, van der Laan ME, Schurink M, Hulscher JB, Hulzebos CV, Bos AF, et al. Abdominal near infrared spectroscopy in preterm infants: a comparison of splanchnic oxygen saturation measurements at two abdominal locations. Early Hum Dev. 2014;90:371-5. DOI: 10.1016/j. earlhumdev.2014.04.008
  5. Schat TE, Schurink M, van der Laan ME, Hulscher JBF, Hulzebos CV, Bos AF, et al. Near-Infrared Spectroscopy to Predict the Course of Necrotizing Enterocolitis. PLoS ONE. 2016;11(5):e0154710. DOI: 10.1371/journal.pone.0154710

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (144), 2018 рік , 257-260 сторінки, код УДК 616.34-002.4-007.251/.272-053.31]-079.4-089:543.42

DOI: