Шармазанова О., Демидова О., Суйссі Хамза

БАГАТОЗРІЗОВА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З 3D-РЕКОНСТРУКЦІЄЮ В ДІАГНОСТИЦІ МАСТОЇДИТІВ


Про автора:

Шармазанова О., Демидова О., Суйссі Хамза

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було оцінити діагностичні значення багатошарової комп’ютерної томографії з 3D-реконструкцією в діагностиці мастоїдита. Ми провели 50 досліджень. Чоловіки складали 52% (26 пацієнтів), жінки – 48% (24 пацієнти). Вік пацієнтів становив від 18 до 90 років. Дослідження скроневих кісток проводили на комп’ютерній томографії з 16 зрізами TOSHIBA Aquillion, Японія. Параметри сканування: сканування в 3 площинах, товщина від 1 мм до 5 мм. Голова пацієнта закріплена, щоб виключити динамічні артефакти. При аналізі зображень МСКТ з використанням методів 3D-реконструкції з використанням кісткових і м’яких тканин вимірювали щільність кісткової тканини соскоподібного відростка, використовуючи програму Efilm. Критерії оцінки – достатня пневматизація соскоподібних клітин, щільність клітин соскоподібного відростка, відсутність змісту і патологічні запальні зміни в клітинах слизової оболонки. Діагностичні дослідження, виконані 16-зрізним комп’ютерним томографом TOSHIBA Aquillion, Японія, що дозволило отримати якісне зображення м’яких тканин соскоподібного відростка, визначити локалізацію і щільність патологічних утворень. Можливість багатошарової комп’ютерної томографії з 3D-реконструкцією дозволяє оцінити стан кісткової тканини скроневих кісток, в тому числі виявлення гнійного плавлення кістки, визначити щільність патологічного вмісту і пневматизація клітин соскоподібного відростка, який є найбільш інформативним у пацієнтів з гострим і посттравматичним мастоїдитом. Завдяки методу багатошарової комп’ютерної томографії покращилася якість диференціальної діагностики особливостей структури соскоподібного відростка з запальними і дистрофічними явищами соскоподібного відростка, а також диференціально діагностичні критерії запальних захворювань середнього вуха і зорового носового проростка. Висока роздільна здатність і високоякісна тривимірна реконструкція дозволили оптимально і короткостроково вибрати успішну консервативну схему терапії, визначити і спланувати обсяг і режим хірургічного втручання. Обстеження, які проводилися в динаміці, допомогли визначити ефективність консервативної терапії і хірургічного втручання, запобігли виникненню ускладнень.

Ключові слова:

мастоїдит, комп’ютерна томографія, діагностика

Список цитованої літератури:

 1. Amirov AМ. Acute lingering mastoidites. Features of diagnostics, clinic and treatment tactics. The dissertation author’s abstract on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences. Moscow, 2008. р. 42-85.
 2. Bezega MI, Plastka AI, Rimar VV. Acute mastoiditis. Algorithm of conservative and surgical treatment. Journal of Ear, Nasal and Throat Diseases. 2011;1:45-8.
 3. Burkutbayeva TN, Abdyikalikova ZhZh, Auelbayev MD, Zhumahmetov MS, Grigorenko VI, Omirkhanova AS, et al. Features of clinical course, diagnostics, treatment of lingering mastoidites. Ministry of Medicine. 2013;9:74-6.
 4. Castillo-López IY, Muñoz-Lozano AG, Bonner-Osorio CB. Post-traumatic cholesteatoma with posterior fossa invasion. Acta Otorrinolarynol Esp. 2011;62(4):318-9.
 5. Gamov VP. Rational pharmacotherapy for diseases of the ear, throat and nose. Ed. AS Lopatin M.: Litterra; 2011. р. 521-9.
 6. Green MC, Mason EO, Kaplan SL, Lamberth LB, Stovall SH, Givner LB, et al. Increase in the prevalence of Streptococcus pneumoniae serotype 6C at Eight Children’s Hospitals in the United States from 1993 to 2009. J Clin Microbiol. 2011;49(6):2097-101.
 7. Minks DP. Acute mastoiditis – the role of radiology. Clinical Radiology. 2013;68(4):397-405.
 8. Polat S, Aksoy E, Serin GM, Yıldız E, Tanyeri H. Incidental diagnosis of mastoiditis is MRI. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268 (8):1135-8.
 9. Razvozzhaev YuB. Rhenga Computed Tomography in the Diagnosis of Middle Otitises: Diss. Cand. honey. Sciences. M., 2011.
 10. Semenov FV, Volik AK. Tactics of surgical treatment of patients with chronic purulent otitis media with various forms of pathological process in the middle ear. Problems and possibilities of ear microsurgery. Orenburg, 2012. р. 110-3.
 11. Svatko LG, Tsyplakov DE, Rafailov VV. Morphological features of mucous membrane of middle ear and pharyngeal tonsil with exudative mean otitis. In the book Materials of the VII Congress of Otorhinolaryngologists of the Russian Federation. 2011. р. 141-3.
 12. Tarantino A. Acute mastoiditis: a 10 year retrospective study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2002;66:143-8.
 13. Zavadsky AV. Influence of pneumatization of the temporal bone on the appearance and course of acute mastoiditis. Journal of Otorhinolaryngology. 2002;5:4-6.
 14. Zelikovich EI. X-ray computer tomography of temporal bone in the diagnosis of chronic diseases of the middle ear. The dissertation author’s abstract on competition of a scientific degree of the doctor of medical sciences. Moscow, 2005. р. 22-39

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (144), 2018 рік , 277-282 сторінки, код УДК 616-071+616.211-002+616.21

DOI: