Федосюк Р. М., Ковальова О. М.

ПРОЕКТ ПІЛОТНОЇ ВЕРСІЇ СИСТЕМИ ІНЦИДЕНТ-МОНІТОРИНГУ І ЗВІТУВАННЯ ДЛЯ СЛУЖБИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ УКРАЇНИ


Про автора:

Федосюк Р. М., Ковальова О. М.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

«Гельсінська декларація з безпеки пацієнтів в анестезіології» визначила систему інцидент-звітування одним з основних інструментів підвищення рівня безпеки пацієнтів в анестезіологічній практиці. Мета. На основі закордонних прототипів розробити проект власної, адаптованої до вітчизняних умов пілотної версії системи інцидент-моніторингу і звітування для служби анестезіології України. Об’єкт і методи. В якості закордонного прототипу обрано форми інцидент-моніторингу і звітування в анестезіології та хірургії американського Агентства Наукових Досліджень і Якості в Охороні Здоров’я (AHRQ). Результати. Розроблено адаптовану до національних умов та потреб анестезіологічної служби України паперову версію системи інцидент-моніторингу і звітування в анестезіологічній практиці, яку представлено у вигляді «Додатку з безпеки пацієнтів до наркозної карти», що складається з п’яти форм для проспективної реєстрації різних груп інцидентів. Висновок. Представлений у роботі варіант системи інцидент-моніторингу і звітування може бути використаний у якості пілотного проекту та тестової імплементаційної моделі у службі анестезіології України, а також стати прообразом майбутніх міждисциплінарних систем загальнонаціонального масштабу.

Ключові слова:

безпека пацієнта, анестезіологія, несприятлива подія, інструмент, система інцидент-звітування

Список цитованої літератури:

  1. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. To Err is Human: Building a Safer Health System. Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America; Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu bmed/?term=Kohn+I.+T.+To+Err+is+Human%3A+Building+a+Safer+Health+System
  2. James JT. A new, evidence-based estimate of patient harms associated with hospital care. J Patient Saf. 2013;9(3):122-8.
  3. Makary MA, Daniel M. Medical error – the third leading cause of death in the US. BMJ. 2016;353:i2139.
  4. Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology. Available from: http://html.esahq.org/patientsafetykit/resources/downloads/ 01_Basics/Helsinki-Declaration-on-Patient-Safety-in-Anaesthesiology-Original.pdf
  5. Fedosiuk RN, Kovalоva EM, Pokhylko VI. Osnovnye metody detekcii incidentov s bezopasnostyu pacientov v medicine. Sovremennaya stomatologiya. 2018;1:38-42. [in Russiаn].
  6. Fedosiuk RM. Konceptual’na model’ startovogo paketu z bezpeki paciyentiv dlya sluzhby anesteziologiyi Ukrayini. Ukrayina. Zdorov’ya naciyi. 2016;4/1(41):205-12. [in Ukrainian].
  7. Fedosiuk RN. Strategicheskij plan dejstvij po bezopasnosti pacientov dlya sluzhby anesteziologii i intensivnoj terapii Ukrainy: osnovnye moduli i ih komponenty. Wiadomości Lekarskie. 2017;LXX;3;cz.І:474-9. [in Russiаn].
  8. AHRQ Common Formats – Hospital Version 1.2. Patient Safety Event Reporting System: Surgery or Anesthesia. Available from: https://www. psoppc.org/psoppc_web/search#q=Surgery+and+anesthesia&start=0

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (144), 2018 рік , 347-352 сторінки, код УДК 614.88.001.13:614.21:616-036.882-08(477)

DOI: