Кравців М. І., Дудченко М. О.

ВИБІР СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВНИХ ПАХОВИХ ГРИЖ


Про автора:

Кравців М. І., Дудченко М. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета. Аналіз причин розвитку і способів хірургічного лікування рецидивних пахових гриж (РПГ). За їх результатами встановлення пріоритетної методики лікування РПГ. Об’єкт і методи. У статті проаналізовано досвід лікування 131 пацієнта з рецидивною паховою грижею, які були планово прооперовані з 2005 по 2019 рік у хірургічних відділеннях Полтавської ЦРКЛ, 2-ій МКЛ м. Полтава та КП «3-я МКЛ ПМР». Чоловіки складали близько 95,4% серед хворих з РПГ. За характером попередньої пластики пацієнти характеризувалися наступним чином: в 110 (84%) хворих рецидиви виникли після аутопластичних способів (Girard-Спасокукоцького-Кимбаровского 68 (52%) випадків, Bassini – 25 (19%) і Postempsky – 17 (13%) випадків) і у 21 (16%) пацієнта – після герніопластики по Lichtenstein. Вперше рецидивні грижі зустрічалися в 115 (87,8%) хворих, повторно рецидивні – в 11 (8,4%), багаторазово рецидивуючі – в 5 (3,8%). Результати. Серед виявлених причин рецидивів після операції по Lichtenstein були порушення оперативної техніки і нагноєння післяопераційної рани, тоді як після фасціоміопластичних способів пластики пахового каналу спостерігали розвиток атрофічних і дегенеративних змін тканин пахової області. Пацієнтам з РПГ були виконані наступні види пластики: лапароскопічна трансабдомінальна преперитонеальна (trans abdominal pre-peritoneal repair – TAPP) в 49 (37,4%) пацієнтів і Lichtenstein в 46 (35,1%) пацієнтів з використанням поліпроленового сітчастого імплантату, у 23 (17,5%) випадках виконана пластика задньої стінки по Postempsky, у 7 (5,3%) хворих – по Bassini і у 6 (4,6%) – за Girard. Середній ліжко-день склав 5,8 ± 1,6 дня. Оцінювалися інтраопераційні та ранні післяопераційні ускладнення. Висновок. З метою індивідуалізації підходу при лікуванні пацієнтів з РПГ, доцільно виділяти типи РПГ. Встановлено, що найбільш ефективним і найменш травматичним способом усунення рецидивної пахової грижі, яка виникла після передньої пластики пахового каналу є лапароскопічний TAPP спосіб, без виділення елементів сім’яного канатика.

Ключові слова:

пахова грижа, рецидив, пластика, операція

Список цитованої літератури:

 1. Sayenko VF, Belyanskiy LS, Lavrik AS. Sovremennyye podkhody k vyboru metoda plastiki retsidivnoy pakhovoy gryzhi. Gerniologiya. 2007;3:11-5. [in Russian].
 2. Acquaviva Don E, Bourret P, Corti F. Consideration sur 1’emploi de plaques de nylon comme materiel de plastic parietale. 52 Congres Francais de Chirurgie. Paris: 1949. р. 453-7.
 3. Amid JP. Classification of biomaterials and their related complications in abdominal wall hernia surgery. Hernia. 1997;1:15-21.
 4. Brenner J. Mesh materials in hernia repair. Expert meeting on hernia surgery. St. Moritz: Basel. Karger; 1995. р. 172-9.
 5. DeBord JR. The historical development of prosthetics in hernia surgery. Surg. Clin. N. Am. 1998;78:1089-102.
 6. Shulman AG, Amid PK, Lichtenstein IL. The «plug» repair of 1402 recurrent inguinal hernias; 20 year experience. Arch. Surg. 1990;125:265-7.
 7. Burcharth J, Pommergaard HC, Bisgaard T, Rosenberg J. Patient-related risk factors for recurrence after inguinal hernia repair: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Surg Innov. 2015;22(3):303-17. DOI: 10.1177/1553350614552731
 8. Vărcuş F, Duţă C, Dobrescu A, Lazăr F, Papurica M, Tarta C. Laparoscopic Repair of Inguinal Hernia TEP versus TAPP. Chirurgia (Bucur). 2016;111(4):308-12.
 9. Ramjist JK, Dossa F, Stukel TA, Urbach DR, Fu L, Baxter NN. Reoperation for inguinal hernia recurrence in Ontario: a population-based study. Hernia. 2019;23(4):647-54. DOI: 10.1007/s10029-018-1822-0
 10. Lichlenstein IL, Shulman G. Ambulatory outpatient hernia surgery including a new concept introducing tension – free repair. Int. Surg. 1986;71:1-4.
 11. Ijzermans JNM, H de Wilt, Hope WC, Jeekel H. Recurrent inguinal hernia treated by classical hernioplasty. Arch. Surg. 1991;3(126):1097- 100.
 12. Katri KM. Open preperitoneal mesh repair of recurrent inguinal hernia. Hernia. 2009;13:585-9.
 13. Campanelli G, Pettinari D, Nicolosi FM, Cavalli M, Avesani EC. Inguinal hernia recurrence: classification and approach. Hernia. 2006;10(2):159-61.
 14. The Hernia Surge Group. International Guidelines for Groin Hernia Management. Hernia. 2018;22(1):1-165. DOI: 10.1007/s10029-017- 1668-x

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 112-116 сторінки, код УДК 616.34-007.43-089

DOI: