Ханюков О. О., Сапожниченко Л. В., Смольянова О. В., Ковтун О. В., Дорошенко А. М.

УРАЖЕННЯ НИРОК У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ІШЕМІЧНОГО ГЕНЕЗУ ТА СТЕАТОЗ ПЕЧІНКИ


Про автора:

Ханюков О. О., Сапожниченко Л. В., Смольянова О. В., Ковтун О. В., Дорошенко А. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – оцінити функціональний стан нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) ішемічного генезу та стеатозом печінки. Об’єкт і методи. Обстежено 66 хворих на ХСН, основним етіологічним чинником якої була ішемічна хвороба та артеріальна гіпертензія. Діагноз ХСН встановлено на основі, визначення рівня N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду (NT-pro-МНУП) та ехокардіографічного дослідження з визначенням фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ). Оцінювались важкість клінічних проявів ХСН, функціональний статус пацієнта. Всім хворим проводили клінічні та біохімічні аналізи крові, електрокардіографію, ультразвукове дослідження (УЗД) печінки. Розраховували швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) по формулі MDRD та визначення стадії ХХН, розрахунок NAFLD Fibrosis SCORE (NFS). Результати. Встановлено, що більшість пацієнтів (45,5%) мали 2 стадію ХХН, 7 (10,6%) – 1 стадію, 15 (22,7%) – 3а та 12 (21,2%) – 3б. Середній показник ШКФ склав 62,9±18,3 мл/хв/1,73 м². При розрахунку NAFLD Fibrosis SCORE 21,2% пацієнтів мали високу (F3-F4) можливість наявності фіброзу печінки, 57,6% – мали проміжні значення та 21,2% – не мали вираженого фіброзу (F0-F2). За даними УЗД печінки всі пацієнти мали стеатоз печінки. І функціональний клас (ФК) ХСН за класифікацією NYHA діагностовано у 10 (15,2%) пацієнтів, у 25 (37,9%) – ІІ ФК, у 31 (46,9%) – ІІІ ФК. Виявлено, що при збільшенні балів за шкалою ШОКС та ФК ХСН зменшується ШКФ та зростає стадія ХХН (р<0,001). При кореляційному аналізі ШКФ і ФВ ЛШ отриманий прямий зв’язок (r=0,27; p<0,05). Встановлено, що по мірі зростання показника NFS зменшується ШКФ (r= -0,46; р<0,001) та збільшується стадія ХХН (r=0,50; р<0,001). Висновки. Встановлено, що при збільшені балів по ШОКС, ФК ХСН, показника можливості наявності фіброзу печінки NFS зменшується ШКФ (r= -0,46; р<0,001) та збільшується стадія ХХН (r=0,50; р<0,001). Раннє виявлення ураження нирок у пацієнтів із ХСН та НАЖХП дозволить відібрати хворих для більш ретельного подальшого спостереження та підбора оптимальної терапії

Ключові слова:

хронічна серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, стеатоз печінки, NAFLD Fibrosis SCORE.

Список цитованої літератури:

  1. Peter M Engelfriet, Rudolf T Hoogenveen, Hendriek C Boshuizen, Pieter HM van Baal. To die with of from heart failure: a difference that counts: is heart failure underrepresented in national mortality statistics? Eur J Heart Fail. 2011;13:37-8. DOI: 10.1093/eurjhf/hfq223
  2. Kenji Miyagishima, Shinya Hiramitsu, Hisashi Kimura, Kazumasa Mori, Tomoya Ueda, Shigeru Kato, et al. Long term prognosis of chronic heart failure: reduced vs preserved left ventricular ejection fraction. Circulation. 2009;73(1):92-9. DOI: 10.1253/circj.cj-07-1016
  3. Hwang ST, Cho YK, Yun JW. Impact of non-alcoholic fatty liver disease on microalbuminuria in patients with prediabetes and diabetes. Internal Medicine J. 2010;40(6):437-42. DOI: 10.1111/j.1445-5994.2009.01979.x
  4. Giovanni Targher, Lorenzo Bertolini, Stefano Rodella, Giuseppe Lippi, Giacomo Zoppini, Michel Chonchol. Relationship between kidney function and liver histology in subjects with nonalcoholic steatohepatitis. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5(12):2166-71. DOI: 10.2215/ CJN.05050610
  5. Pamela S. Douglas, Blase A. Carabello, Roberto M. Lang, Leo Lopez, Patricia A. Pellikka, Michael H. Picard, et al. 2019 ACC/AHA/ASE Key Data Elements and Definitions for Transthoracic Echocardiography: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Data Standards (Writing Committee to Develop Clinical Data Standards for Transthoracic Echocardiography) and the American Society of Echocardiography 24 Jun 2019 Circulation: Cardiovascular Imaging. 2019;12:e000027. DOI: doi. org/10.1161/HCI.0000000000000027
  6. NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) Fibrosis Score. Available from: https://www.mdcalc.com/nafld-non-alcoholic-fatty-liver-disease-fibrosis-score#evidence
  7. Paul Angulo 1, Jason M Hui, Giulio Marchesini, Ellisabetta Bugianesi, Jacob George, Geoffrey C Farrell, et al. The NAFLD Fibrosis Score: A Noninvasive System That Identifies Liver Fibrosis in Patients with NAFLD. Hepatology. 2007;4(45):846-54. Available from: https://doi. org/10.1002/hep.21496
  8. Yu Sato, Akiomi Yoshihisa, Shunsuke Watanabe, Tetsuro Yokokawa, Shunsuke Miura, Takamasa Sato, et al. Liver Fibrosis Score Predicts Mortality in Heart Failure Patients With Preserved Ejection Fraction. Originally published 29 Mar 2018. Circulation. 2016;134:A11590. DOI: 10.1002/ehf2.12222
  9. Mitja Lainscak, Lea Hodoscek-Majc, Dejan Majc, Rozentryt Piotr, Jochen Springer, Wolfram Doehner, et al. Liver Function Markers and Mortality in Patients with Chronic Heart Failure. 22 Mar 2018 Circulation. 2008;118:616.
  10. Zhe Shen, Stefan Munker, Fugang Luo, Han Ma, Chaohui Yu, Youming Li. Effect of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease on Estimated Glomerular Filtration Rate Could Be Dependent on Age. PLoS One. 2015 Jun 18;10(6):e0130614. DOI: 10.1371/journal.pone.0130614

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (156), 2020 рік , 174-178 сторінки, код УДК 616.12-005.4-008.46-036.1+616.36-003.826:616.61-008.6-07

DOI: