Ханюков О. О., Сапожниченко Л. В., Гетман М. Г., Івчина Н. А., Бульба П. А.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ СКРИНІНГУ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ У ВАГІТНИХ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19


Про автора:

Ханюков О. О., Сапожниченко Л. В., Гетман М. Г., Івчина Н. А., Бульба П. А.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Резюме. Актуальність. У зв’язку з тим, що пандемія COVID-19 вплинула на усі сфери медицини, в тому числі, на надання допомоги вагітним жінкам, лікарям важливо знати, як саме змінилися рекомендації щодо ведення вагітності в цей період, та звернути особливу увагу на проблему вчасної діагностики та лікування цукрового діабету у вагітних, оскільки дана супутня патологія має суттєвий негативний прогностичний вплив на протікання COVID-19 для матері та плоду. Мета дослідження. Провести огляд літератури, що ілюструє сучасні дані про особливості ведення вагітності та проведення скринінгу гіперглікемії у вагітних під час пандемії COVID-19. Матеріали дослідження. У даній роботі представлений огляд літератури, що присвячений особливостям ведення вагітності та проведення скринінгу гіперглікемії у вагітних під час пандемії COVID-19, виходячи з проведеного пошуку англомовних статей у базі PubMed та тимчасових методичних рекомендацій «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 10 (08.02.2021), затвердженими МОЗ Росії. Результати. В умовах пандемії гострого респіраторного синдрому, спричиненого вірусом COVID-19 діє класифікація клінічних випадків, що рекомендовані проміжними вказівками ВООЗ “Глобальний нагляд за COVID-19, викликаним інфікуванням людини вірусом COVID-19”, а саме – підозрілий, імовірний та підтверджений випадок, якою можуть користуватися медичні фахівці задля попередження контакту між пацієнтами, що знаходяться на різних етапах діагностування. Підозрілий та ймовірний випадки рекомендовано спостерігати в приміщенні для ізоляції, а підтверджені – розміщувати в приміщенні для ізоляції з негативним тиском. Загальне лікування включає підтримку рідинного, електролітного балансу та симптоматичну терапію. Обов’язковою є киснева терапія. У всіх випадках проводиться аналіз життєво важливих показників організму матері та кардіотокографія (КТГ) серцевого ритму плода в терміні вагітності 23–28 тижнів. Задля зменшення контакту між пацієнтами, кількість відвідувань клініки жінками з низьким ризиком ускладнень під час вагітності рекомендується зменшити і замінити віртуальним консультуванням. У випадках позитивного результату скринінгу на COVID-19 візит до клініки повинен бути відкладеним на 14 днів, якщо візит не є терміновим для матері та / або плода, і, в цьому випадку, слід звернутися до лікарів з використанням належних засобів індивідуального захисту. Пологи рекомендують вести через природні пологові шляхи. Приводом до екстреного кесаревого розтину є септичний шок, гостра органна недостатність або дистрес плоду. Розлучають дитину та матір лише у випадку, якщо стан матері роз-цінюється як тяжкий. Патронаж дитини після пологів може проводитись дистанційно при відсутності потреби візиту спеціаліста. В аспекті скринінгу гіперглікемії у вагітних на період пандемії COVID-19 рекомендовано застосовувати альтернативні стратегії з використанням визначення глікозильованого гемоглобіну, випадкового (не натще) вимірювання глюкози плазми та глюкози плазми натще, які виконують під час рутинних антенатальних досліджень крові на 12 та 28 тижнях вагітності для виявлення цукрового діабету. В умовах пандемії важливе значення набуло застосування телемедицини, що являє собою послуги, які надаються спеціалістами у мережі охорони здоров’я з використанням технологій віддаленного зв’язку. Висновки. Отримані сучасні знання допоможуть вдосконалити наявні підходи, пов’язані з наданням допомоги вагітним жінкам, зменшити вірогідність виникнення ускладнень вагітності, а також покращити діагностику та контролювання цукрового діабету вагітних під час пандемії COVID-19.

Ключові слова:

гострий респіраторний синдром, COVID-19, вагітність, цукровий діабет.

Список цитованої літератури:

 1. Shek CC, Ng PC, Fung GPG, Cheng FWT, Chan PKS, Peiris MJS, et al. Infants born to mothers with severe acute respiratory syndrome. Pediatrics. 2003;112(4):254–6.
 2.  Alfaraj SH, Al-Tawfiq JA, Memish ZA. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) infection during pregnancy: Report of two cases & review of the literature. J Microbiol Immunol Infect. 2019;52(3):501–3.
 3. Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: Living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020;370:m3320.
 4.  Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51–60.
 5. Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y. Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. J of Infect 2020;2020:30109-2.
 6. Shaw GM, Todoroff K, Velie EM, Lammer EJ. Maternal illness, including fever, and medication use as risk factors for neural tube defects. Teratology. 1998;57(1):1–7.
 7. Oster ME, Riehle-Colarusso T, Alverson CJ, Correa A. Associations between maternal fever and influenza and congenital heart defects. J Pediatr. 2011;158(6):990–5. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2010. 11.058
 8. Abe K, Honein MA, Moore CA. Maternal Febrile Illnesses, Medication Use, and the Risk of Congenital Renal Anomalies. Birth Defects Res Part A – Clin Mol Teratol. 2003;67(11):911–8.
 9. Sass L, Urhoj SK, Kjærgaard J, Dreier JW, Strandberg-Larsen K, Nybo Andersen AM. Fever in pregnancy and the risk of congenital malformations: A cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):1–9.
 10. Madinger NE, Greenspoon JS, Ellrodt AG. Pneumonia during pregnancy: Has modern technology improved maternal and fetal outcome? Am J Obstet Gynecol [Internet]. 1989;161(3):657–62. Available from: http://dx. doi.org/10.1016/0002-9378(89)90373-6
 11. Schwartz DA. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: Maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020;144(7):799–805.
 12. Zakony, kodeksy i normativno-pravovyye akty Rossiyskoy Federatsii. Vremennyye metodicheskiye rekomendatsii “Profilaktika, diagnostika i lecheniye novoy koronavirusnoy infektsii (COVID-19)” versiya 10 [Internet]; 2021 Fevr 08. Dostupno: https://legalacts.ru/doc/vremennyemetodicheskie-rekomendatsii-profilaktika-diagnostika-i-lechenie-novoi-koronavirusnoi_8/. [in Russian].
 13. World Health Organization (WHO). Global Surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance. [Internet]. WHO; 2020. Available from: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novelcoronavirus-(2019-ncov)
 14. Poon LC, Yang H, Kapur A, Melamed N, Dao B, Divakar H, et al. Global interim guidance on coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy and puerperium from FIGO and allied partners: Information for healthcare professionals. Int J Gynecol Obstet. 2020;149(3):273–86.
 15. Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol. 2020;109(5):531–8.
 16. Zhao W, Zhong Z, Xie X, Yu Q, Liu J. Relation between chest CT findings and clinical conditions of coronavirus disease (covid-19) pneumonia: A multicenter study. Am J Roentgenol. 2020;214(5):1072–7.
 17. Maxwell C, McGeer A, Tai KFY, Sermer M. Management Guidelines for Obstetric Patients and Neonates Born to Mothers With Suspected or Probable Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS ). J Obstet Gynaecol Can. 2009;31(4):358-364.
 18. NIH. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Nih. 2020;2019:130. Availanle from: https://covid19treatmentguidelines. nih. gov/.
 19. Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(7):45–67.
 20. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. 2020;(January). Am J Obstet Gynecol. 2020;222(5):415-426.
 21. Lansbury LE, Rodrigo C, Leonardi-Bee J, Nguyen-Van-Tam J, Lim WS. Corticosteroids as adjunctive therapy in the treatment of influenza: An updated cochrane systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2020;(3):98–106.
 22. Boelig RC, Saccone G, Bellussi F, Berghella V. MFM guidance for COVID-19. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020;2(2):100-106.
 23. Mullins E, Evans D, Viner RM, O’Brien P, Morris E. Coronavirus in pregnancy and delivery: rapid review. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;55(5):586–92.
 24. Hussain A, Bhowmik B, Cristina N. COVID-19 and diabetes: Knowledge in progress. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr;162:108142.
 25. Paranjpe I, Russak AJ, De Freitas JK, Lala A, Miotto R, Vaid A, et al. Retrospective cohort study of clinical characteristics of 2199 hospitalised patients with COVID-19 in New York City. BMJ Open. 2020;10(11):1–11.
 26. Roncon L, Zuin M, Rigatelli G, Zuliani G. Los pacientes diabéticos con infección por COVID-19 tienen un mayor riesgo de ingreso en la UCI y un mal pronóstico a corto plazo. Lo que todo medico debe saber. 2020;7:1-8.
 27. Puig-Domingo M, Marazuela M, Giustina A. COVID-19 and endocrine diseases. A statement from the European Society of Endocrinology. Endocrine. 2020;68(1):2–5. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12020-020-02294-5
 28. Banerjee M, Chakraborty S, Pal R. Diabetes self-management amid COVID-19 pandemic2020;(January).
 29. Meek CL, Lindsay RS, Scott EM, Aiken CE, Myers J, Reynolds R, et al. Approaches to screening for hyperglycaemia in pregnant women during and after the COVID-19 pandemic. Diabetic Medicine. 2021;38(1):e14380
 30. Nouhjah S, Jahanfar S, Shahbazian H. Temporary changes in clinical guidelines of gestational diabetes screening and management during COVID-19 outbreak: A narrative review. Diabetes Metab Syndr. 2020;14(5):939–942.
 31. Albert L, Capel I, García-Sáez G, Martín-Redondo P, Hernando ME, Rigla M. Managing gestational diabetes mellitus using a smartphone application with artificial intelligence (SineDie) during the COVID-19 pandemic: Much more than just telemedicine. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Nov;169:108396.
 32. Xie W, Dai P, Qin Y, Wu M, Yang B, Yu X. Effectiveness of telemedicine for pregnant women with gestational diabetes mellitus: An updated meta-analysis of 32 randomized controlled trials with trial sequential analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):1–14.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 (160), 2021 рік , 55-63 сторінки, код УДК 618.3-07:616.153.455-008.61:616.98:578.834COVID-19-036.21:004

DOI: