Атаман Ю. О., Корж В. А., Гордіна М. А., Моісеєнко І. О., Радич К. М.

ЗВ’ЯЗОК РАННЬОЇ РЕПОЛЯРИЗАЦІЇ ШЛУНОЧКІВ З ОЗНАКАМИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДУ У ПРОФЕСІЙНИХ АТЛЕТІВ


Про автора:

Атаман Ю. О., Корж В. А., Гордіна М. А., Моісеєнко І. О., Радич К. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Отримані нами данні вказують на те, що синдром ранньої реполяризації шлуночків є досить поширеним явищем у спортсменів, незалежно від статі та віку. При цьому, його розвиток асоційований з інтенсивністю фізичного навантаження (переважанням анаеробних вправ під час тренувань), електрокардіографічними та ехокардіографічними ознаками гіпертрофії міокарда. Зазначене може свідчити про поєднаний характер розвитку цих симптомів у спортсменів, а також про те, що синдром ранньої реполяризації шлуночків є характерною ознакою розвитку симптомокомплекса «спортивного серця» у професійних атлетів з високим рівнем фізичного навантаження. Проте, подальші дослідження необхідні для встановлення механізмів розвитку та прогностичного значення виявлених особливостей ремоделювання міокарда.

Ключові слова:

рання реполяризація шлуночків, гіпертрофія міокарда, спортивне серце, професійні атлети.

Список цитованої літератури:

  1. Schnohr P, O’Keefe JH, Marott JL, Lange P, Jensen JB. Dose of Jogging and Long-Term Mortality: The Copenhagen City Heart Study. J Am Coll Cardiol. 2015 Feb 10;65(5):411-9.
  2. Sharma S, Merghani A, Mont L. Exercise and the heart: the good, the bad, and the ugly. Eur Heart J. 2015 Jun 14;36(23):1445-53.
  3.  Montagnana M, Lippi G, Franchini M, Banfi G, Guidi GC. Sudden cardiac death in young athletes. Intern Med. 2008;47(15):1373-8.
  4.  Panhuyzen-Goedkoop NM, Jorstad HT, Smeets JLRM. A new consensus document on electrocardiographic interpretation in athletes: does it help to prevent sudden cardiac death in athletes. Neth Heart J. 2018 Mar;26(3):127-32.
  5. Haїssaguerre M, Derval N, Sacher F, Jesel L, Deisenhofer I, de Roy L, et al. Sudden cardiac arrest associated with early repolarization. N Engl J Med. 2008 May 8;358(19):2016-23.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 96-99 сторінки, код УДК 612.171.1:796.42

DOI: