Венгер Л. В., Якименко І. В., Ульянова Н. А.

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ НОВОГО СПОСОБУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ З СУПРАЦИЛІАРНИМ ДРЕНУВАННЯМ. ЧАСТИНА ІI


Про автора:

Венгер Л. В., Якименко І. В., Ульянова Н. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета. Оцінити у віддаленому періоді ефективність розробленого нового способу хірургічного лікування відкритокутової глаукоми з супрациліарним дренуванням.Об’єкт і методи. В дослідження увійшли 100 хворих з діагнозом первинна відкритокутова глаукома, які були розділені по 50 пацієнтів у кожній групі. Пацієнти основної групи були прооперовані новим нами запропонованим методом з супрациліарним дренуванням. Хворим контрольної групи була проведена класична синусотрабекулотомія. Проаналізовані дані товщини судинної оболонки на оперованому і парному оці, товщини перипапілярних нервових волокон, показника співвідношення «екскавація/ДЗН» на 5 добу, через місяць та рік після операції. Результати. В основній групі відмічається достовірне розширення судинної оболонки на всіх строках спостереження, що підтверджує ефективність розробленого нового методу оперативного лікування, направленого на покращення увеосклерального відтоку. Дані загальної товщини перипапілярних нервових волокон та співвідношення «екскавація/ДЗН» в основній групі на відміну від групи контролю були стабільними, що свідчило про відсутність прогресування глаукомної оптиконейропатії. Висновки. Новий спосіб хірургічного лікування відкритокутової глаукоми з дренуванням супрациліарного простору дозволив досягти потовщення судинної оболонки в ранньому і віддаленому післяопераційному періоді за рахунок покращення увеоклерального відтоку, що сприяло стабілізації прогресування глаукомної оптиконейропатії.

Ключові слова:

первинна відкритокутова глаукома, хірургічне лікування, супрациліарне дренування, ефективність, товщина судинної оболонки, увеосклеральний відтік.

Список цитованої літератури:

  1. Tham YC, Li X, Wong TY, Quigley HA, Aung T, Cheng CY. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2014;121(11):2081-90.
  2.  Venger LV, Yakimenko IV. Viddalenі rezultati novogo sposobu hіrurgіchnogo lіkuvannya pervinnoyi vidkritokutovoyi glaukomi z supratsiliarnim drenuvannyam. Chastina I. Visnik problem biologiyi і meditsini. 2018;2(4):127-32. [in Ukrainian].
  3. Bouillot A, Pierru A, Blumen-Ohana E, Brasnu E, Baudouin C, Labb A. Changes in choroidal thickness and optic nerve head morphology after filtering surgery: nonpenetrating deep sclerectomy versus trabeculectomy. BMC Ophthalmol. 2019 Jan 21;19(1):24. DOI: 10.1186/s12886- 019-1031-3.
  4. Gigon A, Shaarawy T. The Suprachoroidal Route in Glaucoma Surgery. J Curr Glaucoma Pract. 2016 Jan-Apr;10(1):13-20. DOI: 10.5005/jpjournals-10008-1197. Epub 2016 May 12. Review.
  5. Loscos-Arenas J, Parera-Arranz A, Romera-Romera P, Castellvi-Manent J, Sabala-Llopart A, J de la Cámara-Hermoso. Deep Sclerotomy With a New Nonabsorbable Uveoscleral Implant (Esnoper-Clip): 1-Year Outcomes. Glaucoma. 2015 Aug;24(6):421-5. DOI: 10.1097/ IJG.0000000000000253.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 105-108 сторінки, код УДК 617.7-007.681-07-08

DOI: