Лутковський Р. А.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОПЕРЕКОВО-БОКОВИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГРИЖ ЖИВОТА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОЇ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ СІТКИ


Про автора:

Лутковський Р. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – покращити результати хірургічного лікування попереково-бокових післяопераційних гриж живота (ПБПГЖ) з використанням модифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату. Об’єкт і методи. Проведено аналіз хірургічного лікування 184 хворих з ПБПГЖ. Залежно від виду використаного під час виконання хірургічного лікування сітчастого імплантату хворих розділили на дві групи. У 92 (50%) хворих групи I проведено операцію з використанням модифікованого поліпропіленового сітчастого імплантату, в групі II у 92 (50%) хворих застосована класична поліпропіленова сітка. Результати та обговорення. Статистично значущо кращі результати отримано у хворих групи I порівняно з групою II: серому виявлено відповідно у 6 та 26 хворих (р<0,05), нагноєння післяопераційної рани – в 2 і 12 (р<0,05), запальний інфільтрат – в 2 та 13 (р<0,05). Тривалість стаціонарного лікування в групі I становила (7,1±1,3) доби, в групі II – (12,1±2,2) доби. У терміни від 1 до 5 років лігатурні нориці черевної стінки виявлено у 4 хворих групи II (р<0,05), мешому – у 3 (р>0,05). У групі I даних ускладнень не було. Хронічний біль на ділянці черевної стінки на протязі 6-8 місяців після операції мав місце у 8 хворих групи II та в 2 – групи I (р>0,05), рецидиви грижі – відповідно у 8 і 1 хворих (р<0,05). Висновки. Хірургічне лікування попереково-бокових післяопераційних гриж живота за допомогою використання модифікованої поліпропіленової сітки є ефективнішим порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, про що свідчило зменшення частоти сероми, нагноєння післяопераційної рани, запального інфільтрату, лігатурних нориць черевної стінки, мешоми, хронічного післяопераційного болю та рецидиву грижі.

Ключові слова:

попереково-бокова післяопераційна грижа живота, модифікована поліпропіленова сітка, післяопераційні ранові ускладнення.

Список цитованої літератури:

  1. Feleshtynskiy JP. Pisljaoperaziyni grugi guvota. Kuiv: TOV «Bisnes-logika»; 2012. 200 s. [in Ukrainian].
  2. Cheatham ML, White MW, Sagraves SG. Abdominal perfusion pressure: a superior parameter in the assessment of intra-abdominal hypertension J. Trauma. 2000;49(4):621-6.
  3. Mischalov VG, Burca AO, Tesluc II. Chirurgichne licuvannja chvorich s pisljaoperazijnimi grugami poperecovo-bocovich diljanoc guvota. Chirurgia Ukraini. 2015;1(25):99-105. [in Ukrainian].
  4. Millbourn D, Cengiz Y, Israelsson LA. Risk factors for wound complications in midline abdominal incisions related to the size of stitches. Hernia. 2011;15:261-6.
  5. Mursabecjan JR, Dobrovolskij SR. Prognos i profilaktika ranevich oslognenij posle plastici perednej brjushnoj stenci po povodu posleoperacionnoj ventralnoj grugi. Chirurgija. 2008;1:66-71. [in Russian].
  6. Sanders DL, Kingsnorth AN. From ancient to contemporary times: a concise history of incisional hernia repair. Hernia. 2011;16:1-7.
  7. Lutkovskyi RA, Feleshtynskiy JP, Viltsanuk OA, Rezanova NM, vinachidniki. Vinnuckuj nazionalnuj medichnij universitet imeni M.I. Pirogova; patentovlasnik. Sposib aloplastiki pisljaoperazijnuch ventralnich grug s vikoristannjam nanomodifikovanoi polipropilenovoi sitku. Patent Ukrainu na korusnu model № 132818. 2019 Ver 11. [in Ukrainian].
  8. Lutkovskyi RA. Morfologichnuj ta morfometrichnij analis smin v tkaninach pri implantazii sitchastich implantativ s polipropilenu modifikovanogo vuglezevumu nanotrubkamu ta antisepticom. Visnuk Vinnuckogo nazionalnogo medichnjgo universitetu. 2018 Trav;22(1):19-23. [in Ukrainian].
  9. Lutkovskyi RA. Reakzija tkanun na polipropilenovi sitchasti implantatu. Visnuk morfologii. 2017 Trav;23(2):295-9. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 156-159 сторінки, код УДК 616-007.43:617.55-089-06:538.5+615.28

DOI: