Іманов Е., Труба Я. П., Плиска О. І., Дзюрий І. В., Лазоришинець В. В.

ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ НЕМОВЛЯТ З КРИТИЧНИМ АОРТАЛЬНИМ СТЕНОЗОМ


Про автора:

Іманов Е., Труба Я. П., Плиска О. І., Дзюрий І. В., Лазоришинець В. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Критичний аортальний стеноз (КАС) складна патологія у немовлят, що потребує надання невідкладної допомоги. Лікування таких пацієнтів є комплексною та складною проблемою. Методи лікування включають в себе балонну вальвулопластику та відкриту хірургічну вальвулопластику. Мета дослідження – аналіз власного досвіду хірургічного лікування та балонної вальвулопластики критичного аортального стенозу у немовлят. Об’єкт і методи дослідження. За період з 2006 року по 2018 рік в ДУ «Національний інститут серцевосудинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України» було проліковано 58 немовлят з аортальним стенозом. При цьому 47 (81%) пацієнтам (І група) виконано рентгенендоваскулярну балонну вальвулопластику (БВ) аортального стенозу (АС), а 11 (19%) пацієнтам (ІІ група) проведене хірургічне лікування. Результати досліджень та їх обговорення. Після БВ відмічалось значне зниження градієнта на аортальному клапані у пацієнтів І групи та підвищення ФВ ЛШ. Проте у середньовіддаленому спостереженні градієнт тиску на аортальному клапані у більшості пацієнтів виріс, та почала наростати аортальна недостатність. Після хірургічної корекції відзначалися добрі безпосередні та середньовіддалені результати відносно градієнта на аортальному клапані та ступеня недостатності. Висновки. Як хірургічна вальвулопластика так і БВ є ефективними методами лікування АС у немовлят з добрими безпосередніми результатами. Проведене дослідження вказує на те, що БВ може бути прийнятною альтернативою хірургічному лікуванню у пацієнтів з ознаками вираженої СН, але має тенденцію до наростання аортальної недостатності у віддаленому періоді. Термін перебування пацієнтів з БВ вдвічі кортший за такий з хірургічною вальвулопластикою, що суттєво зменшує економічні витрати на лікування.

Ключові слова:

критичний аортальний стеноз, хірургічна аортальна вальвулопластика, балонна вальвулопластика, немовлята.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 113-117 сторінки, код УДК 616.132-007.271-053.31-089.844

DOI: