Машин О. М., Кобеляцький Ю. Ю.

АНАЛІЗ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕВОФЛЮРАНУ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ В УМОВАХ рОЗШИРЕНОГО МОНІТОРИНГУ перебігу АНЕСТЕЗІЇ


Про автора:

Машин О. М., Кобеляцький Ю. Ю.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У роботі проведено дослідження біоелектричної активності мозку, рівня аналгезії і ноцицепції, гемодинамічного статусу, показників системи гомеостазу у пацієнтів на різних етапах анестезіологічної допомоги та оперативного втручання при використанні інгаляційного анестетика севофлюран під час проведення лапароскопічної холецистектомії. Результати анестезіологічного моніторингу фіксували на 7 етапах проведення оперативного втручання: початок (1), індукція (2), інтубація (3), інсуфляція (4), базис (5), десуфляція (6), екстубація (7). Анестезіологічний моніторинг у всіх пацієнтів включав дослідження традиційних показників гемодинаміки (САТ, ДАТ, Ср.АТ, ЧСС), вентиляції легенів і оксигенації (SaО2, et CO2, P pic, P med), показників центральної гемодинаміки (УО, СВ) за допомогою монітора esCCO. З метою порівняння методів анестезіологічного моніторингу стану пацієнтів на різних етапах проведення оперативного втручання всі пацієнти були рандомізовані на дві групи. Контрольну групу склали 20 пацієнтів, де крім стандартних показників фіксували індекси BIS і ANI, монітор «Мультігаз» інтегрований в наркозну станцію. У дослідницькій групі (n = 20) показники BIS і ANI аналізувалися ретроспективно після проведення анестезіологічної допомоги. Порівняльні дослідження між контрольною і дослідною групою мають незначні відмінності при використанні севофлюрану, найкраща стабільність і стійкість гемодинаміки показує група з розширеним анестезіологічним моніторингом. Зміни СВ на різних етапах оперативного втручання залежать в більшій мірі від рівня аналгоседації в порівнянні з етапами накладення карбоперитонеуму і зміни положення тіла. Можливо коливання гемодинаміки при оптимальних показниках глибини наркозного сну і рівня аналгезії пов’язані з волемічним статусом пацієнта перед операцією. Тенденція до гіпераналгезії в обох групах при використанні фентанілу можливо потребує перегляду виходячи з менш інвазивного ендоскопічного втручання або синергічного впливу севофлюрана.

Ключові слова:

холецистектомія, лапароскопія, інгаляційна анестезія, BIS – моніторинг, ANI – моніторинг, esCCO – моніторинг, анестезіологія.

Список цитованої літератури:

  1. Gerges FG, Kanazi GE, Jabbour-khoury SI. Anesthesia for laparoscopy: a review. J Clin. Anest. 2006;18:67-8.
  2. Flemming A, Adams HA. Analgesia, sedation and anaesthesia in emergency service. Anaesthesiol. Reanim. 2004;29:40-8.
  3. Gonzalez R, Smith CD, McClusky DA, Ramaswamy A, Branum GD, Hunter SG, et al. Laparoscopic approach reduces likelihood of perioperative complications in patients undergoing adrenalectomy. Am. Surg. 2004;70(8):668-74.
  4. Greville AC, Clements EA. Anaesthesia for laparoscopic cholecystectomy using the Nd: Yag laser: The implications for a district general hospital. Anaesthesia. 1990;45:944-9.
  5. Loder WA, Minnich M, Brotman S. Hemodynamic effects of laparoscopic cholecystectomy. Am-Surg. 1994;60:322-5.
  6. Campagna JA, Miller KW, Forman SA. Mechanisms of actions of inhaled anesthetics. N. Engl. J. Med. 2003;348:2110-24.
  7. Green WB. The ventilator effects of sevoflurane. Anest. Analg. 1995;81:23-6.
  8. Peng K, Liu HY, Wu SR, Liu H, Zhang ZC, Ji FH. Does propofol anesthesia lead to less postoperative pain compared with inhalational anesthesia?: A systematic review and meta-analysis. Anesth Analg. 2016;123(4):846-58.
  9. Prathep S, Mahattanaporn S, Wasinwong W. Target Controlled Infusion versus sevoflurane/desflurane anesthesia for laparoscopic cholecystectomy: comparison postoperative nausea/vomiting and extubation time. J. Med. Assoc. Thai. 2015;98(12):1187-92.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 151-156 сторінки, код УДК 617.51-001.4

DOI: