Степанов Ю. М., Діденко В. І., Коненко І. С., Татарчук О. М., Петішко О. П.

ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ТА ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ФІБРОЗНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ


Про автора:

Степанов Ю. М., Діденко В. І., Коненко І. С., Татарчук О. М., Петішко О. П.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Сьогодні неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) набуває все більшого поширення в усьому світі. Мета: визначити особливості змін імунологічного статусу у хворих на НАЖХП в залежності від стадії фіброзу. Об’єкт і методи. Обстежені 101 пацієнт з НАЖХП. Зсувнохвильову еластографію і оцінку коефіцієнта затухання ультразвуку виконано на апараті Soneus P7 (Україна, Швейцарія). Визначали субпопуляційний склад лімфоцитів, циркулюючі імунні комплекси, оцінювали інсулінорезистентність. Результати. Рівень лімфоцитів підвищений в 38,6% випадках; У 68,3% пацієнтів – знижений відносний вміст СД3+ лімфоцитів. У 59,4% хворих на НАЖХП рівень ЦІК був вірогідно підвищений (р<0,05) відносно рівня контролю. У хворих із вираженим фіброзом встановлено вірогідне підвищення відносного вмісту СД19+ лімфоцитів в 1,6 рази (р<0,05) та в 1,4 рази (р<0,05) в порівнянні із його рівнем в контрольній групі та у хворих із помірним фіброзом, відповідно. Виявлена кореляція між значеннями індексу HOMA-IR з коефіцієнтом затухання ультразвуку (r=0,56, р<0,01). Встановлена асоціацію між інсуліном із жорсткістю печінки за даними SWE (r=0,42, р<0,05). Висновки. У пацієнтів на НАЖХП прогресування фіброзу печінки супроводжується недостатністю клітинної ланки імунітету й підвищенням рівня прозапальних цитокінів. Для хворих на НАЖХП з вираженим фіброзом печінки характерний значний дисбаланс рівня прозапальних та протизапальних цитокінів (TNF-α/ІЛ-10). У хворих на НАЖХП спостерігались значні фіброзні зміни печінки відбуваються на тлі глибокого порушення вуглеводного обміну.

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, зсувнохвильова еластографія, лімфоцити, інсулінорезистентність.

Список цитованої літератури:

 1. Younossi ZM, Marchesini G, Pinto-Cortez H, Petta S. Epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis: implications for liver transplantation. Transplantation. 2019 Jan;103(1):22-7. DOI: 10.1097/TP.0000000000002484
 2. Sanyal AJ. Past, present and future perspectives in nonalcoholic fatty liver disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019 Jun;16(6):377-86. DOI: 10.1038/s41575-019-0144-8. Review. PubMed PMID: 31024089.
 3. Wong VW, Vergniol J, Wong GL, Foucher J, Chan HL, Le Bail B, et al. Diagnosis of fibrosis and cirrhosis using liver stiffness measurement in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2010 Feb;51(2):454-62. DOI: 10.1002/hep.23312. PubMed PMID: 20101745.
 4. Tatarchuk OM, Didenko VI, Melanich SL, Kudrjavceva VJe. Imunologichna reaktyvnist’ u hvoryh na hronichni dyfuzni zahvorjuvannja pechinky. Gastroenterologija. 2018;4(52):222-6. DOI: https://doi.org/10.22141/23082097.52.4.2018.154142 [in Ukrainian].
 5. Sljadnev SA. Medyatorу mezhkletochnуh vzaymodeystvyj pry nealkogol’noj zhyrovoj bolezny pecheny. Vestnyk molodogo uchenogo. 2015;3(10):3-8. [in Russiаn].
 6. Ostanyn AA, Starostyna NM, Meledyna YV, Shypunov MV, Leplyna OJu, Shevela EJa, y dr. Mul’typleksnуj analyz 26 cytokynov, sekretyruemуh kletkamy krovy bol’nуh cyrrozom pecheny. Medycynskaja ymmunologyja. 2015;6(17):539-52. Dostupno: https://doi. org/10.15789/1563- 0625-2015-6-539-552 [in Russiаn].
 7. Bellot P, Frances R, Such J. Pathological bacterial translocation in cirrhosis: pathophysiology, diagnosis and clinical implications. Liver Int. 2013;1(33):31-9.
 8. Leibowitz A, Rehman A, Paradis P, Schiffrin EL. Role of T regulatory lymphocytes in the pathogenesis of high-fructose diet-induced metabolic syndrome. Hypertension. 2013;61:1316-21.
 9. Mohsen Maher, Tarek Yossef, Hesham Darwesh, Ahmed El Saady, Amal I. Sabry, Waled A Hamed, et al. Role of Interleukin 6 as a Predictor of Hepatic encephalopathy in Critically Ill Cirrhotic Patients. Life Sci J. 2013;10(12s):987-91.
 10. Aldasheva ZhA. Nekotorуe cytokynу v dyagnostyke nealkogol’nogo steatoza pecheny. Cytokynу y vospalenye. 2013;3(12):95-9. [in Russiаn].
 11. Shadrin OG, Chernega NF, Marushko RV, Brjuzgina TS. Stan zhyrno-kyslotnogo spektru krovi u ditej iz zahvorjuvannjamy pechinky ta jogo zv’jazok z pokaznykamy cytokinovogo statusu. Visnyk problem biologii’ і medycyny. 2015;1(117):193-8. [in Ukraіnian].
 12. Oh H, Jun DW, Saeed WK, Nguyen MH. Non-alcoholic fatty liver diseases: update on the challenge of diagnosis and treatment. Clin Mol Hepatol. 2016 Sep;22(3):327-35. PubMed PMID: 27729634; PubMed Central PMCID: PMC5066376.
 13.  Wieckowska A, Papouchado BG, Li Z, Lopez R, Zein NN, Feldstein AE. Increased hepatic and circulating interleukin-6 levels in human nonalcoholic steatohepatitis. Am J Gastroenterol. 2008 Jun;103(6):1372-9. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2007.01774.x. Epub 2008 May 28. PubMed PMID: 18510618.
 14. Carter-Kent C, Zein NN, Feldstein AE. Cytokines in the pathogenesis of fatty liver and disease progression to steatohepatitis: implications for treatment. Am. J. Gastroenterol. 2008;103(4):1036-42. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2007.01709.x 1
 15. Glushhenko SV. Optymizacija diagnostyky ta likuvannja nealkogol’nogo steatogepatytu u hvoryh na cukrovyj diabet 2 typu shljahom vyvchennja markeriv mitohondrial’noi’ dysfunkcii’ [dysertatsiya]. Harkiv: 2015. 18 s. [in Ukraіnian].
 16. Cukanov VV, Kasparov ЕV, Tonkyh JuL, Vasjutyn AV. Novуe aspektу nealkogol’noj zhyrovoj bolezny pecheny. Rossyjskyj zhurnal gastroеnterologyy, gepatologyy, koloproktologyy. 2015;2(25):28-40. [in Russiаn].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 196-200 сторінки, код УДК 616.36 – 008

DOI: