Рожнов В. Г., Горбаченко О. Б., Шепітько К. В., Білич А. М., Дубровіна О. В., Коптев М. М.

МІНЛИВІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО ВУЗЛА У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ ЧЕРЕПА


Про автора:

Рожнов В. Г., Горбаченко О. Б., Шепітько К. В., Білич А. М., Дубровіна О. В., Коптев М. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження проводилося на трупах людей, померлих у віці 70-72 років. Було вивчено 71 препарат піднижньощелепного вегетативного вузла із використанням антропометричного, макро- і мікроскопічного методів, методу виготовлення напівтонких серійних зрізів та статистичної обробки отриманих результатів. Отримані результати підтверджують зв’язок мінливості форми, розмірів та положення піднижньощелепного вузла із формою черепа людини. Найчастіше цей вузол мав овальну, циліндричну або округлу форму. У осіб із брахіцефалічною формою черепа піднижньощелепний вегетативний вузол займав задньо-верхнє положення, а в доліхоцефалів – передньо-нижнє. Виявлена мінливість топографії піднижньощелепного вегетативного вузла повинна обов’язково враховуватися в клінічній практиці, зокрема, при проведенні оперативних доступів до нього при хірургічних втручаннях.

Ключові слова:

парасимпатична нервова система, вегетативні вузли голови, піднижньощелепний вегетативний вузол.

Список цитованої літератури:

 1. Horbachenko OB, Rozhnov VH, Polovyk OYu, Bilych AM, Shepitko KV. Antropometrychni varianty minlyvosti topohrafii okremykh vehetatyvnykh vuzliv holovy ta yikh znachennia dlia obgruntuvannia klinichnykh oznak hanhlionitiv. Visnyk morfolohii. 2017;23(2):303-8. [in Ukrainian].
 2. Horbachenko OB, Shvets AI, Polovyk OYu, Rozhnov VH, Suprunenko SM. Minlyvist formy i rozmiriv vushnoho vuzla u osib pokhyloho i starechoho viku v zalezhnosti vid formy cherepa liudyny. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;1.2(124):180-3. [in Ukrainian].
 3. Rozhnov VH. Topohrafo-anatomichni osoblyvosti budovy pidnyzhnoshchelepnoho vehetatyvnoho vuzla u osib pokhyloho ta starechoho viku [dysertatsiia]. Kharkiv: Kharkiv. derzh. med. un-t; 1998. 116 s. [in Ukrainian].
 4. Tubbs RS, Rizk E, Shoja MM, Loukas M, Barbaro N, Spinner RJ. Nerves and Nerve Injuries. Vol 1. History, Embryology, Anatomy, Imaging, and Diagnostics. Cambridge: Academic Press; 2015. 700 р.
 5. Horbachenko OB. Topohrafiia, zviazky ta strukturna orhanizatsiia vushnoho vehetatyvnoho vuzla u osib zriloho ta pokhyloho viku [dysertatsiia]. Kharkiv: Kharkiv. derzh. med. un-t; 2004. 120 s. [in Ukrainian].
 6. Holovatskyi AS, Cherkasov VH, Sapin MR, Parakhin AI. Anatomiia liudyny. T. 3. Vinnytsia: Nova Knyha; 2009. 376 s. [in Ukrainian].
 7. Sadler TW. Medical Embryology. 12th. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. 384 р.
 8. Park BY, Saint-Jeannet JP. Induction and Segregation of the Vertebrate Cranial Placodes. San Rafael: Morgan & Claypool Life Sciences; 2010. 90 р.
 9. Ashwell K. Neurobiology of Monotremes: Brain Evolution in Our Distant Mammalian Cousins. Collingwood: CSIRO Publishing; 2014. 536 р.
 10. Willson-Pawells L, Akesson EJ, Stewart PA. Cranial Nerves in Health and Disease. London: PMPH-USA; 2010. 247 р.
 11. Bilash SM, Pronina OM, Koptev MM. Comprehensive morphological studies as an intergal part of modern medical science. Literature review. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2019;2.2(151):20-3. DOI: 10.29254/2077-4214-2019-2-2-151-20-23

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 307-310 сторінки, код УДК 616.314:611.91

DOI: