Ошивалова О. О., Зюков О. Л.

АНАЛІЗ ДУМКИ ПРАКТИКУЮЧИХ ЛІКАРІВ ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЩОДО КЛІНІКООРГАНІЗАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ЕПІДЕРМАЛЬНИХ ДИСПЛАЗІЙ ШКІРИ


Про автора:

Ошивалова О. О., Зюков О. Л.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчення думки всіх учасників лікувально-діагностичного процесу про різні аспекти медичного обслуговування є механізмом зворотного зв’язку, що дозволяє оцінити як рівень загальної задоволеності якістю медичної допомоги, так й ступінь готовності медичного персоналу надавати якісні медичні послуги. Мета роботи полягала у вивченні думки практикуючих лікарів і організаторів охорони здоров`я щодо медичного обслуговування на етапах клінічного алгоритму медичної допомоги (КАМД) пацієнтам з епідермальними дисплазіями шкіри (ЕДШ). Методи. Розроблено анонімну анкету і опитано 19 організаторів охорони здоров`я (ОЗ) і 48 практикуючих лікарів, які надають медичну допомогу пацієнтам з ЕДШ в Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами згідно Локальних протоколів. Статистична оцінка з використанням χ2 , критерія Стьюдента. Результати. Аналіз задоволеності медичною допомогою на етапах виконання запропонованого КАМД свідчить про високий рівень оцінки дотримання персоналом стандартів медичної допомоги. Практикуючі лікарі і організатори ОЗ виразили одностайну задоволеність забезпеченням процесу діагностики (67,9%, 65% і 63,2%) і лікування ЕДШ (67,9%, 65% і 63,2%). Серед складових професійної компетенції медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з ЕДШ, найбільш важливими практикуючі лікарі і організатори ОЗ відзначили практичний досвід (92,9% і 90%). Найвищу оцінку задоволеності практикуючі лікарі надали організаційному компоненту «Можливість виконання більшості лікувальних маніпуляцій і процедур» (4,75±0,04 і 4,75±0,09 відповідно), «Можливість проведення гістологічного дослідження» (4,68±0,04 і 4,75±0,09 відповідно) та «Необхідний рівень професійної компетенції фахівців» (4,79±0,04 і 4,7±0,05 відповідно). Висновки. На думку практикуючих лікарів і організаторів ОЗ, дотримання персоналом стандартів медичної допомоги, забезпечення процесу діагностики і лікування ЕДШ, організація медичної допомоги у закладі знаходиться на достатньо високому рівні.

Ключові слова:

епідермальні дисплазії шкіри, клінічний алгоритм медичної допомоги, важливість і задоволеність, практикуючі лікар, організатори охорони здоров`я

Список цитованої літератури:

 1. Oshyvalova O, Ziukov O. Kliniko-orhanizatsiinyi pidkhid do vdoskonalennia profilaktyky epidermalnykh dysplazii shkiry. Klinichna ta profilaktychna medytsynа. 2019;2(8). Dostupno: https://cp-medical.com/index.php/journal/ article/view/58 [in Ukrainian].
 2. Marshall M, Shekelle P, Davies H, Smith PC. Public reporting on quality in the United States and the United Kingdom. Health Aff. 2003;22(3):134- 48. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12757278
 3. Loeb J. The current state of performance measurement in healthcare. Int J Qual Health Care. 2004;16(1):5-9. Available from: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /15059982
 4. National Healthcare Disparities Report. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2006. [Accessed March 16, 2008]. Available from: http://www.ahrq.gov/qual/nhdr06/nhdr06.htm
 5. National Healthcare Quality Report. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. 2006. [Accessed March 16, 2008]. Available from: http://www.ahrq.gov/qual/nhqr06/nhqr06.htm
 6. Institute of Medicine. Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington, DC: National Academy Press. 2001. р. 164-80.
 7. Institute of Medicine. To err is human: building a safer health system. Washington, DC: National Academy Press. 1999.
 8. McNally MK, Page MA, Sunderland VB. Failure mode and effects analysis in improving a drug distribution system. Am J Health Syst Pharm. 1997;54:17. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9117805
 9. Wallin L, Bostrom AM, Wikblad K, Ewald U. Sustainability in changing clinical practice promotes evidence-based nursing care. J Adv Nurs. 2003;41(5):509-18. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12603576
 10. Berwick DM. Developing and testing changes in delivery of care. Ann Intern Med. 1998;128:651-6. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/9537939
 11. Chassin MR. Quality of Care–part 3: Improving the quality of care. N Engl J Med. 1996:1060-3. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/8793935
 12. Rosenthal MM, Sutcliffe KN, editors. Horn SD, Hickey JV, Carrol TL, Dean JM. Can evidence-based medicine and outcomes research contribute to error reduction? Medical error: what do we know? What do we do? San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2002. p. 157-73.
 13. Joss R. What makes for successful TQM in the NHS? Int J Health Care Qual Assur. 1994;7(7):4-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/10140850
 14. Nwabueze U, Kanji GK. The implementation of total quality management in the NHS: how to avoid failure. Total Quality Management. 1997;8(5):265-80.
 15. Jackson S. Successfully implementing total quality management tools within healthcare: what are the key actions? Int J Health Care Qual Assur. 2001;14(4):157-63.
 16. Lekhan VM, Ziukov OL. Porivnialnyi analiz dumok orhanizatoriv okhorony zdorovia i praktykuiuchykh likariv na problemu yakosti medychnoho obsluhovuvannia onkolohichnykh khvorykh. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2008;2:22-7. [in Ukrainian].
 17. Oshyvalova O. Efektyvnist vprovadzhennia lokalnoho protokolu medychnoi dopomohy khvorym na epidermalni dysplazii shkiry u bahatoprofilnomu medychnomu zakladi. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2019;1(148):307-13. [in Ukrainian].
 18.  Lapach SN, Chubenko AV, Babych PN. Statystycheskye metodу v medyko-byolohycheskykh yssledovanyiakh s yspolzovanyem Excel. K.: Moryon; 2000. 320 s. [in Russiаn].
 19. Saltman RB. Reformу systemу zdravookhranenyia v Evrope. Analyz sovremennуkh stratehyi: per. s anhl. M.: Heotar Medytsyna; 2000. 423 s. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 335-343 сторінки, код УДК 614.253.1/.6:616-089:615.851/.853:616-066.6-082

DOI: