Смаглюк Л. В., Шешуков Д. В.

РЕЗУЛЬТАТИ МІОГРАФІЇ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ


Про автора:

Смаглюк Л. В., Шешуков Д. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – визначити функціональний стан зубощелепної ділянки шляхом виміру ЕМГактивність жувальних м’язів у молодих людей різних соматотипів. Об’єкт і методи. Обстежено 44 молоді людини, які мали аномалії прикусу I класу за класифікацією Angle (1906). В залежності від величини індексу L. Rees – H.J. Eisenk (1945) всі обстежені розподілялись на три соматотипи: гіперстенічний – 8 осіб, нормостенічний – 22 особи та астенічний 14 осіб. Для визначення функціонального стану зубощелепної ділянки всім пацієнтам проводили ЕМГ скроневих та жувальних м’язів у пробах: стиснення зубів з обох боків, висунення нижньої щелепи вперед, зміщення назад, максимального стиснення зубів. Фіксували максимальну та середню амплітуду, симетричність активності жувальних м’язів у кожного пацієнта. Отримані у процесі обстеження пацієнтів кількісні показники аналізувалися методами математичної статистики з розрахунком середніх вибіркових значень (М), дисперсії (σ) та помилок середніх значень (m). Визначено, що біоелектрична активність жувальних м’язів у пробі стиснення зубів зліва була вища за показники ЕМГ-активності скроневих м’язів у астеніків (при максимальній (р>0,05) амплітуді, середній амплітуді і поверхні р<0,05), що є свідченням фізіологічної функції жувальних м’язів у молодих людей цієї групи у даній пробі. Результати проби у гіперстеників показали перевищення показників активності жувальних м’язів над скроневими при максимальній амплітуді (р<0,05), середній р>0,05, та поверхні скорочень (р<0,05). Висновок. У молодих людей різних соматотипів визначений функціональний дисбаланс у діяльності жувальних м’язів.

Ключові слова:

соматотип, молоді люди, ЕМГ-активність

Список цитованої літератури:

  1. Kornetov HA. Klinicheskaya antropologiya – metodologicheskaya osnova tselostnogo podkhoda v meditsine. V:. Izranova V, redactor. Materiali mezhdunar. nauch. konf. Aktual’niye voprosy i dostizheniya sovremennoy antropologii; 2006 Novosibirsk. Novosibirsk; 2006. s. 52-7. [in Russian].
  2. Smaglyuk LV, Sheshukov DV. Stomatologichniy status molodich lyudey riznih somatotipiv. Visnik problem biologiyi i meditsini. 2018;1(2):365- 9. [in Ukrainian].
  3. Ferrario VF, Sforza C, Colombo A, Ciusa V. An electromyographic investigation of masticatory muscles symmetry in normo-occlusion subjects. J. Oral Rehabil. 2000;l.27(1):33-40.
  4. Raman P. Physiologic neuromuscular dental paradigm for the diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. J. Calif. Dent. Assoc. 2014;42(8):563-71.
  5. Sforza C, Montagna S, Rosati R, De Mendes M. Immediate effect of en elastomeric oral appliance on the neuro-muccular coordination of masticatory muscles: a pilot study in healthy subjects. J. Oral Rehabill. 2019;37:840-7.
  6. Tartaglia GM, Lodetti G, De Felucio CM, Sforza C. Surface electromyography assessment of patients with long lasting temporomandibular joint disorder pain. J. Electromyogr kinesiol. 2011;21:659-64.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 371-374 сторінки, код УДК 616.742-053.81

DOI: