Нечипорук В. М., Корда М. М.

КОРЕКЦІЯ ВІТАМІНАМИ ГРУПИ В ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ ЦИСТЕЇНУ ПРИ ГІПЕР- І ГІПОФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ


Про автора:

Нечипорук В. М., Корда М. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження присвячене з’ясуванню впливу тиреоїдних гормонів на процеси десульфурування цистеїну в органах тварин та можливості корекції активності ферментів обміну цистеїну при гіпер- та гіпотиреозі. Мета – дослідити в експерименті можливість корекції порушених під впливом гіпер- та гіпотиреозу процесів обміну цистеїну та синтезу гідроген сульфіду за допомогою В9 , В12, В6 і бетаїну. Об’єкт і методи. Робота виконана на щурах-самцях, у яких досліджували вплив гіпер- (L-тироксин, 200 мкг/добу на 1 кг маси), гіпотиреозу (мерказоліл, 10 мг/добу на 1 кг маси) на реакції десульфурування цистеїну в органах тварин та корекцію порушених під впливом L-тироксину та мерказолілу процесів обміну цистеїну за допомогою В9 , В12, В6 і бетаїну. У печінці і нирках – активність цистатіонін-β-синтази (ЦБС), цистатіонін-γ-ліази (ЦГЛ), цистеїнамінотрансферази (ЦАТ). В мозку – ЦБС, в міокарді – ЦАТ, в крові – вміст гідроген сульфіду (H2 S) та цистеїну. Результати дослідження. Гіпертиреоз викликав зростання активності в нирках щурів ЦБС і ЦГЛ, а в мозку – ЦБС. Використання В6 у тварин з гіпертиреозом викликало зростання активності ЦГЛ в печінці і нирках, а у нирках та мозку лише ЦАТ. Бетаїн у тварин гіпертиреозом викликав підвищення активності ЦБС в мозку та нирках, а ЦГЛ зростала лише в нирках. В9 та В12 призводили до зростання у нирках активності ЦБС та ЦГЛ, а в мозку – ЦБС. В9 , В12, В6 і бетаїн при гіпертиреозі призводив до підвищення активності ЦБС та ЦГЛ, а в нирках ЦБС, ЦАТ та ЦГЛ. При гіпертиреозі в мозку комбінація В9 , В12, В6 і бетаїну викликала зростання активності ЦБС. Лише B6 викликав при гіпертиреозі зростання рівня H2 S. Бетаїн, комбінація вітамінів В9 та В12 та комбінація усіх середників у тварин з гіпертиреозом призводили до зростання рівня H2 S. Мерказоліл пригнічував активність ферментів у порівнянні з інтактними тваринами: в нирках – активність ЦБС, ЦГЛ та ЦАТ, в мозку ЦБС. Піридоксин призводив до зростання в печінці активності ЦБС та ЦАТ, а нирках – ЦБС, ЦГЛ та ЦАТ. Комбінація вітамінів групи В та бетаїну викликала підвищення активності ЦБС та ЦАТ у печінці тварин з гіпотиреозом. Мерказоліл викликав підвищення вмісту цистеїну і зниження рівня H2 S. Вітамін В6 призводив до зниження рівня цистеїну при гіпотиреозі. В6 , а також В9 та В12 та комбінація усіх середників викликали у тварин з гіпотиреозом зростання рівня H2 S. Висновки. Гіпер- та гіпотиреоз викликають дисбаланс в обміні цистеїну. Обрані нами препарати і їх комбінація справили достовірний ефект лише на рівень Н2 S. При гіпотиреозі вітаміни В6 , В12, В9 і бетаїн частково запобігають порушенню процесів метаболізму цистеїну і призводять до підвищення рівня Н2 S, що свідчить про можливість попередження ендотеліальної дисфункції при гіпотиреозі за допомогою даних препаратів.

Ключові слова:

гіпертиреоз, гіпотиреоз, цикл десульфурування, гідроген сульфід, цистеїн, вітаміни В9 , В12, В6 , бетаїн.

Список цитованої літератури:

  1. Yin J, Ren W, Yang G, Duan J, Huang X, Fang R, et al. L-Cysteine metabolism and its nutritional implications. Mol Nutr Food Res. 2016;60(1):134-46.
  2. Olas B. Hydrogen sulfide in signaling pathways. Clin Chim Acta. 2015;439:212-8.
  3. Nechiporuk V, Zaichko N, Korda М, Melnyk A, Koloshko O. Sulphur-containing amino acids metabolism in experimental hyper- and hypothyroidism in rats. Georgian medical news. 2017;10(271):96-102.
  4. Zaichko NV, Pentyuk NO, Melʹnyk AV, Shtatʹko OI, vynakhidnyky; Naukovo-doslidnyy instytut reabilitatsiyi invalidiv (navchalʹno-likuvalʹnyy kompleks) Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho medychnoho universytetu im. M.I. Pyrohova, patentovlasnyk. Sposib vyznachennya produktsiyi hidrohen sulʹfidu v orhanakh shchuriv. Patent Ukrayiny na korysnu modelʹ № 45018 U MPK (2009) G01N 33/00. u 2009 04434; zayavl. 05.05.09; opubl. 26.10.09. [in Ukrainian].
  5. Zaichko NV, Pentyuk NO, Melʹnyk AV, Shtatʹko OI. Vyznachennya vmistu hidrohen sulʹfidu v syrovattsi krovi. Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. 2009;1:9-32. [in Ukrainian].
  6. Gaitonde MK. A spectrophotometric method for direct determination of cysteine in the presence of other naturally occurring amino acid. Biochem. J. 1967;104(2):627-33.
  7. Jeddi S, Gholami H, Gheibi S, Kashfi K, Ghasemi A. Altered gene expression of hydrogen sulfide-producing enzymes in the liver and muscles tissues of hyperthyroid rats. J Cell Physiol. 2019;234(10):17937-45.
  8. Yan Xu, Na Ma, Peng Wei, Zhi Zeng, Jinlan Meng. Expression of hydrogen sulfide synthases and Hh signaling pathway components correlate with the clinicopathological characteristics of papillary thyroid cancer patients. Int J Clin Exp Pathol. 2018;11(3):1818-24.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 127-132 сторінки, код УДК 577.1:661.29:577.112.3:599.323.4

DOI: