Литвиненко М. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ЦЕРВІКАЛЬНОЇ ТКАНИНИ ЗА НАЯВНОСТІ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ


Про автора:

Литвиненко М. В.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вживання алкоголю є одним з основних факторів ризику розвитку хвороб. Зловживання алкоголем пов’язано з ризиком пошкодження статевих органів у зв’язку з незахищеним сексом, множинними сексуальними партнерами. Ризик розвитку трансформації шийки матки у осіб, що зловживають алкоголем залишається діскутабельним. Метою нашої роботи було виявлення особливостей проліферативної активності цервікальної тканини при наявності алкогольної залежності. Об’єкт і методи. Нами досліджено 50 секційних випадків жінок померлих від хронічного алкоголізму. Вік жінок коливався від 24 до 46 років, в середньому 32,7 року. Шийку матки вивчали гістологічно, імуногістохімічно (з моноклональними антитілами до Ki-67), проводили морфометричне дослідження (визначали товщину епітеліального шару шийки матки). Оцінку експресії проводили з використанням полукількісної шкали.Результати та висновки. У досліджуваній групі виявляється істотно збільшення питомої обсягу випадків з диспластичними змінами. Нами виявлена характерна для дисплазії легкого ступеня збережена анізоморфность і стратифікація поверхневого та проміжного шарів, вогнищева базально-клітинна гіперактивність з ростом ядерно-цитоплазматичного співвідношення, що є ознакою підвищеної проліферативної активності. Встановлено, що у жінок, які зловживають алкоголем частіше зустрічається дисплазія шийки матки. Саме частіші випадки дисплазії шийки матки можуть бути однією з можливих причин збільшення товщини епітелію; товщина епітеліального шару шийки матки в цій групі потовщена до 697,8±47,88 х10-6 м (в групі порівняння 527,23±44,37 х10-6 м, (p=0,038)). Відзначається підвищення проліферативної активності (кількість клітин, що експресують Ki67) до 30,24±6,75% в групі з алкоголізмом (в групі порівняння 13,28±6,13% (р=0,043)). Встановлено прямий сильний кореляційний зв’язок r=0,774, р<0,01, між рівнем експресії Ki67 і товщиною епітеліального шару шийки матки. Дані результати свідчать про необхідність віднести жінок, що зловживають алкоголем в групу ризику розвитку неопластичної трансформації шийки матки.

Ключові слова:

шийка матки, алкоголізм, епітелій, гістологія, проліферація, Ki67.

Список цитованої літератури:

 1. Szabo G, Saha B. Alcohol’s Effect on Host Defense. Alcohol Res. 2015;37(2):159-70.
 2. Rehm J, Probst C, Shield KD, Shuper PA. Does alcohol use have a causal effect on HIV incidence and disease progression? A review of the literature and a modeling strategy for quantifying the effect. Popul Health Metr. 2017 Feb 10;15(1):4. DOI: 10.1186/s12963-017-0121-9
 3. World Health Organization. Global status report on alcohol and health. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2014.
 4. GBD. Risk Factors Collaborators: Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2015;2016(388):1659-724.
 5. Forouzanfar MH, Alexander L, Anderson HR, Bachman VF, Biryukov S, Brauer M, et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015;386:2287-323.
 6. Fritz K, Morojele N, Kalichman S. Alcohol: the forgotten drug in HIV/AIDS. Lancet. 2010;376:398-400.
 7. Lunze K, Lioznov D, Cheng DM, Nikitin RV, Coleman SM, Bridden C, et al. HIV Stigma and Unhealthy Alcohol Use Among People Living with HIV in Russia. AIDS Behav. 2017 Sep;21(9):2609-17. DOI: 10.1007/s10461-017-1820-8
 8. Woolf-King SE, Maisto SA. Alcohol use and high-risk sexual behavior in subSaharan Africa: a narrative review. Arch Sex Behav. 2011;40(1):17-42.
 9. Bello B, Moultrie H, Somji A, Chersich MF, Watts C, Delany-Moretlwe S. Alcohol use and sexual risk behaviour among men and women in inner-city Johannesburg, South Africa. BMC Public Health. 2017 Jul 4;17(3):548. DOI: 10.1186/s12889-017-4350-4
 10. Slama J, Adamcova K, Dusek L, Sosna O, Cibula D. Umbilication is a strong predictor of high-grade cervical intraepithelial neoplasia. J Low Genit Tract Dis. 2013 Jul;17(3):303-7. DOI: 10.1097/LGT.0b013e31826f2532
 11. Burke L. Comment on “umbilication is a strong predictor of high-grade cervical intraepithelial neoplasia”. J Low Genit Tract Dis. 2014 Jan;18(1):E25. DOI: 10.1097/LGT.0b013e3182a66351
 12. Kanthiya K, Khunnarong J, Tangjitgamol S, Puripat N, Tanvanich S. Expression of the p16 and Ki67 in Cervical Squamous Intraepithelial Lesions and Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(7):3201-6.
 13. Bilash SM, Pronina OM, Koptev MM. Comprehensive morphological studies as an intergal part of modern medical science. Literature review. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2019;2.2(151):20-3. DOI: 10.29254/2077-4214-2019-2-2-151-20-23
 14. Dabbs DJ, Thompson LDR. Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and Genomic Applications, Expert Consult: Online and Print, 4e 4th Edition, 2014. 960 p.
 15. Myers JL, Well AD. Research Design and Statistical Analysis (2nd ed.). Lawrence Erlbaum. 2003. p. 508.
 16. Thygesen LC, Mikkelsen P, Andersen TV, Tønnesen H, Juel K, Becker U, Grønbaek M. Cancer incidence among patients with alcohol use disorders – long-term follow-up. Alcohol Alcohol. 2009 Jul-Aug;44(4):387-91.
 17. Li N, Franceschi S, Howell-Jones R, Snijders PJ, Clifford GM. Human papillomavirus type distribution in 30,848 invasive cervical cancers worldwide: Variation by geographical region, histological type and year of publication. Int J Cancer. 2011;128(4):927-35.
 18. Scholzen T, Gerdes J. The Ki-67 protein: from the known and the unknown. J Cell Physiol. 2000 Mar;182:311-22.
 19. Lytvynenko M, Shkolnikov V, Bocharova T, Sychova L, Gargin V. Peculiarities of proliferative activity of cervical squamous cancer in HIV infection. Georgian Med News. 2017 Sep;270:10-5.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 274-277 сторінки, код УДК 616-091.816: 616-091.85: 616.6-612.216-112

DOI: