Муратова О. В.

ВІДМІННОСТІ МІЖ ЧАСТКОЮ ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДЖУЮТЬСЯ З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ У ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ, ТА ПОШИРЕНІСТЮ ДАНОГО СТАНУ СЕРЕД ДІТЕЙ ВІКОМ 2-4 РОКИ В УКРАЇНІ


Про автора:

Муратова О. В.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Поширеність надмірної ваги та ожиріння серед дитячого населення є глобальною медичною та економічною проблемою, оскільки з цим станом асоціюється розвиток несприятливих наслідків як у ранньому дитинстві, так і в більш пізньому дорослому періоді життя. Тому індикатор 2.2.b «поширення надмірної ваги серед дітей віком від 2 до 4 років» включено у перелік показників, які ООН моніторує в усіх країнах світу для визначення їх прогресу в досягненні цілей сталого розвитку. Мета дослідження. Встановити основні епідеміологічні тренди показника поширеності надмірної ваги серед дітей віком від 2 до 4 років в Україні та порівняти його з часткою немовлят, які народжуються з надмірною вагою, у Полтавському регіоні, на основі аналізу ІМТ. Об’єкт і методи. Для визначення наявних епідеміологічних трендів (2008-2018) та прогнозних трендів (2020-2015 рр.) поширеності надмірної ваги серед дітей даного віку використовували глобальну базу даних (англ. Назва). Проаналізовано середні значення індексу маси тіла у 3612 доношених новонароджених (гестаційний вік 39±1,12 тижнів, маса 3387±452 г), які народились в акушерських стаціонарах міста Полтави упродовж 2018 року. Розраховували середнє значення ІМТ у немовлят різної статі та місця проживання батьків (місто, село), порівнювали його зі значенням стандарту ВООЗ. Результати дослідження. Встановлено, що в Україні упродовж 2008-2018 рр. поширеність надмірної ваги у дітей віком від 2 до 4 років достовірно збільшилась на 11,98% (з 14,7% до 16,7%) з щорічним приростом 1,74%. Прогнозне значення даного показника у 2025 році буде становити 18,2% (приріст 8,95%, щорічний 1,28%), що співпадає з епідеміологічними трендами даного показника інших країн світу. Середнє значення ІМТ серед доношених новонароджених жіночої статі становило – 13,3±1,3, а серед чоловічої – 13,4±1,4, що достовірно нижче за стандарти ВООЗ. Частка немовлят з ІМТ більше за серед дівчат становила – 4,8%, а серед чоловіків – 4,72%, Відмінностей у частках таких дітей залежно від місця проживання їх батьків не відмічене. Немовлята з масою при народженні > Ме+2σ народжувались в поодиноких випадках (0,17% серед дівчат та 0,16% серед хлопчиків). Висновок. Наявні відмінності між часткою дітей, які народжуються з надмірною вагою, та поширеністю вказаного стану серед дітей віком від 2 до 4 років вимагає розроблення та запровадження, починаючи вже з перших місяців життя дитини, адекватних профілактичних заходів з оптимізації харчування, фізичних вправ та підвищення рівня знання батьків про здорове харчування.

Ключові слова:

надмірна вага, ожиріння, ІМТ.

Список цитованої літератури:

 1. Fraser A, Tilling K, Macdonald-Wallis C. Association of maternal weight gain in pregnancy with offspring obesity and metabolic and vascular traits in childhood. Circulation [Internet]. 2010 Jun;121(23):2557-64. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3505019/ DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.906081
 2. Gaillard R, Steegers EA, Duijts L. Childhood cardiometabolic outcomes of maternal obesity during pregnancy: the Generation R Study. Hypertension [Internet]. 2014 Apr;63(4):683-91. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24379180/ DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.113.02671
 3. Oostvogels AJ, Stronks K, Roseboom TJ, van der Post JA, van Eijsden M, Vrijkotte TG. Maternal prepregnancy BMI, offspring’s early postnatal growth, and metabolic profile at age 5-6 years: the ABCD Study. J Clin Endocrinol Metab. [Internet]. 2014 Oct;99(10):3845-54. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24955609/ DOI: 10.1210/jc.2014-1561
 4. Sliusarieva AV. Kharacterystyka lipidnoho spektru v piznikh nedonoshenyh ta donoshenyh nemovlyat, yaki narodulusya zavelykymy do hestacyinoho viku, vid materiv z ozhurinnyam. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2020;20(2):90-5. [in Ukrainian].
 5. United Nations Economic and Social Council. Report of the inter-agency and expert group on sustainable development goal indicators. New York: United Nations; [Internet] 2016. [cited 2018 Dec 23]. Available from: http://ggim.un.org/knowledgebase/KnowledgebaseArticle51479. aspx
 6. Ministerstvo okhorony zdorovya Ukrayiny [Internet]. 2019 Dec. Dostupno: https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/zatverdzhenonacionalni-klasifikatori-hvorob-ta-intervencij [in Ukrainian].
 7. World Health Organization. Childhood Overweight Policy Brie [Internet]. 2014. Available from: fhttps://www.who.int/nutrition/publications/ globaltargets2025_policybrief_overweight/en/
 8. Health-Related SDG [Internet] 2018 Nov. Available from: https://vizhub.healthdata.org/sdg/
 9. Matthiessen J, Velsing Groth M, Fagt S. Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Denmark. Scandinavian Journal of Public Health [Internet]. 2008 Mar;36(2):153-60. Available from: https://europepmc.org/article/med/18519279 DOI: 10.1177/1403494807085185
 10. Due P, Heitmann BL, Sørensen TI. Prevalence of obesity in Denmark. Obes Rev [Internet]. 2007;8(3):187-9. Available from: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17444960/ DOI: 10.1111/j.1467-789X.2006.00291.x187-189
 11. Pearson S, Olsen LW, Hansen B, Sørensen TI. Stigning i overvaegt og fedme blandt københavnske skolebørn i perioden 1947-2003 [Increase in overweight and obesity amongst Copenhagen schoolchildren, 1947-2003]. Ugeskr Laeger [Internet]. 2005 Jan;167(2):158-62. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15697126/
 12. Rokholm B, Baker JL, Sørensen TI. The levelling off of the obesity epidemic since the year 1999 – a review of evidence and perspectives. Obes Rev [Internet]. 2010 Dec;11(12):835-46. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20973911/ DOI: 10.1111/j.1467- 789X.2010.00810.x
 13. Olds T, Maher C, Zumin S. Evidence that the prevalence of childhood overweight is plateauing: data from nine countries. Int J Pediatr Obes [Internet]. 2011 Oct;6(5-6):342-60. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21838570/ DOI: 10.3109/17477166.2011.605895
 14. Moss A, Klenk J, Simon K, Thaiss H, Reinehr T, Wabitsch M. Declining prevalence rates for overweight and obesity in German children starting school. Eur J Pediatr [Internet] 2012 Feb;171(2):289-99. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21750902/ DOI: 10.1007/ s00431-011-1531-5
 15. Nichols MS, Silva-Sanigorski Ad, Cleary JE, Goldfeld SR, Colahan A, Swinburn BA. Decreasing trends in overweight and obesity among an Australian population of preschool children. Int J Obes (Lond). [Internet] 2011 Jul;35(7):916-24. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/21427698/ DOI: 10.1038/ijo.2011.64
 16. Andersen LG, Baker JL, Sørensen TI. Contributions of incidence and persistence to the prevalence of childhood obesity during the emerging epidemic in Denmark. PLoS One. [Internet] 2012 Aug;7(8):e42521. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3416857/ DOI: 10.1371/journal.pone.0042521
 17. Zhou X, Ji L, Ran X. Prevalence of Obesity and Its Influence on Achievement of Cardiometabolic Therapeutic Goals in Chinese Type 2 Diabetes Patients: An Analysis of the Nationwide, Cross-Sectional 3B Study. PLoS One [Internet]. 2016;11(1):e0144179. Published 2016 Jan 4. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26726883/ DOI: 10.1371/journal.pone.0144179

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 283-287 сторінки, код УДК 616-056.52(477.53)

DOI: