Кравченко В. Г., Іванов Л. В., Деримедведь Л. В., Щербак О. В.

ФАРМАКОКІНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИСЕПТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ ЦИДИПОЛ ПРИ ПРОСТАТИТАХ


Про автора:

Кравченко В. Г., Іванов Л. В., Деримедведь Л. В., Щербак О. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Удосконалення методів лікування простатитів є актуальним, адже безліч запропонованих засобів і способів терапії цієї недуги далеко не завжди досягають бажаних результатів у зв’язку з топографоанатомічними особливостями залози і змінами її структур в процесі патології. Оскільки Цидиполу властиве подолання тканинних бар’єрів, дослідження його ефективності при простатитах нам вважалося цілком доцільним. Мета роботи – теоретично і експериментально обґрунтувати застосування Цидиполу в якості засобу лікування простатитів при ректальному введенні хворим, екстраполюючи раніше отримані авторами результати аналогічних досліджень по препарату нітазол, близький Цидиполу по хімічним, антибактерійним і фармакокінетичним властивостям. Методи дослідження. Вивчення фармакокінетики препарату Цидипол проведено на 6 кроликах породи шиншила масою 2-2,5 кг, дослідження препарату в плазмі тварин проводились методом високочутливої газової хроматографії на апараті Хром-5. Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики за допомогою стандартних пакетів програм Statistica 7 for Windows, Microsoft Excel ХР. При порівнянні результатів між групами використовували параметричний t-критерій Стьюдента для вибірок з нерівними дисперсіями. Вираховували середні величини і стандартне відхилення. Відмінності вважали достовірними при p < 0,05. Результати і обговорення. Фармакокінетика Цидиполу характеризується повільним всмоктуванням і досить повільним виведенням циміналю із організму тварин. Ефективність локального способу введення Цидиполу прямо залежить від його ліпофільності і чітко виражених мембранотропних властивостей, які дають можливість препарату швидко дифундувати через численні мембрани клітин тканин. Значна кількість ПЕГ 400 в препараті Цидипол забезпечує циміналю максимальну біодоступність в тканини простати, прямої і товстої кишки. Висновки. Виявлений характерний фармакокінетичний профіль і параметри фармакокінетики Цидиполу для ректального введення дають підстави вважати, що Цидипол володіє всіма властивостями лікарського засобу у формі супозиторіїв, мазів або густої рідини для лікування простатитів, хвороб прямої і товстої кишки.

Ключові слова:

фармакокінетика, простатит, Цидипол, ректальне введення, супозиторії

Список цитованої літератури:

 1. Arnoldi ÉK. Khronycheskyy prostatyt: problemy, opyt, perspektyvy [monohrafyya]. Rostov na D.: «Fenyks»; 1999. 320 s. [in Russian].
 2. Shchetynyn VV, Zotov EA. Prostatyt [nauchnaya monohrafyya]. M.: Medytsyna; 2003. 488 s. [in Russian].
 3. Ivanov LV, Kravchenko VH. Doslidzhennya farmakokinetyky Cidipolu – antyseptychnoho zasobu z shyrokym spektrom farmakolohichnoyi diyi. Pryynyato do druku v «Ukr. zhurnal dermatolohiyi, venerolohiyi, kosmetolohiyi». 2018;4. [in Ukrainian].
 4. Kravchenko VH, vynakhidnyk. Patent Ukrayiny № 104, 1992 r.; Patent Ros. Federatsyy № 1637807, 93 h.; Patent SSHA № 801, 444, Jan. 31, 1989, «Sredstvo dlya yndyvydualnoy profylaktyky venerycheskykh bolezney y lechenyya urohenytalʹnoho trykhomonyaza» Patent Ukrayiny № 112956, 10.11.2016 r. «Antyseptychnyy likarskyy zasib z shyrokym spektrom farmakolohichnoyi diyi» [in Ukrainian].
 5. Bezshapochnyy SB, Kravchenko VH, Hryshyna IS. Mikozy zovnishnʹoho vukha ta yikh ratsionalʹne likuvannya. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2017;2:22-8. [in Ukrainian].
 6. Kozak NV, Henyk BL, Torous IM, Prysyazhna SI. Cidipol v kompleksniy terapiyi istynnoyi mikhurnytsi. Mater. Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konfer. molodykh uchenykh «Medychna nauka v praktyku okhorony zdorovya». Poltava, 2017. s. 27. [in Ukrainian].
 7. Lebedyuk MM, Kravchenko VH, Zapolskyy EM, Lebedyuk KM. Eksperymentalne obgruntuvannya i klinichna otsinka protyvirusnykh vlastyvostey Cidipolu – antyseptychnoho likarskoho zasobu z shyrokym spektrom farmakolohichnoyi diyi. Ukrayinskyy zhurnal dermat., venerol., kosmetol. 2017;1(63):99-105. [in Ukrainian].
 8. Litvin OS, Dashchuk AM, vynakhidnyky. Sposib likuvannya vuhrovoyi khvoroby v stadiyi zahostrennya, poyednanoyi iz dysbiozom kyshechnyku. Patent Ukrayiny na vynakhid № 115642 vid 27.11.2017. 5 s. [in Ukrainian].
 9. Kravchenko VH, Khadzhay YaY, Lukashov SV, Levchenko VV. Éksperymentalnaya otsenka ostroy toksychnosty Cidipolu – preparata dlya yndyvydualnoy profylaktyky venerycheskykh bolezney. Dermatolohyya y venerolohyya. K.: «Zdorovya». 1988;23:94-7. [in Russian].
 10. Kravchenko VH. Cidipol – Tsydypol. Іnformatsyonnye materyaly dlya zarubezhnoho patentovanyya (na anhl. y rus. yaz.). Poltava; 1992. 31 s. [in Russian].
 11. Ivanov LV. Vivchennya biodostupnosti nitazolu u tkaninu peredmikhurovoі zalozi kroliv pri rektalnomu vvedenni іm pinnikh ayerozolív. Visnik farmatsii. Kharkiv. 1997;2(16):116-7. [in Ukrainian].
 12. Ivanov LV. Izucheniye farmakokinetiki lekarstvennykh preparatov, soderzhashchikh nitazol. Farmakom. 1998;2:51-6. [in Russian].
 13. Ivanov LV, Orlova IN. Biofarmatsevticheskiye issledovaniya, napravlennyye na optimizatsiyu sostava, svoystv i puti vvedeniya lekarstvennykh preparatov. V sb. «Tekhnologiya i standartizatsiya lekarstv», Khar’kov. 2000;2:558-615. [in Russian].
 14. Ivanov LV. Membranotropnyye svoystva lekarstvennykh veshchestv. Problemy poiska, skrininga i biodostupnosti. Farmakom. 2004;2:78-83. [in Russian].
 15. Ivanov LV, Kartel’ NT. Kharakterizatsiya reologicheskikh svoystv poverkhnosti nanobioobyektov metodom spinovykh zondov. Poverkhnost’. 2012;4(19):334-48. [in Russian].
 16. Ivanov LV, Lyapunov NA, Orlova IN. Izucheniye biodostupnosti gidrokortizona atsetata pri rektal’nom vvedenii krolikam pennogo preparata. Khim. farm. zhurnal. 1993;27(12):29-31. [in Russian].
 17. Dobretsov GE, Lyskovtsev VV, Vekshin NA. Svyaz’ mezhdu strukturoy, sredstvom k fosfolipidnym membranam i antiaritmicheskoy aktivnost’yu 10-tsiloaminopropionil’nykh proizvodnykh fenotiazina. Farmakol. i toksikol. 1979;2:23-6. [in Russian].
 18. Mogilevich SE, Kul’chitskiy AG, Volovik ZN. Sravnitel’naya kharakteristika vzaimodeystviya nekotorykh nesteroidnykh protivovospalitel’nykh sredstv s biomembranami pri eksperimental’nom vospalenii. Farmakol. i toksikol. 1989;52(4):59-61. [in Russian].
 19. Reznikov KM, Isayeva GA, Isayev PP. Osobennosti molekulyarnykh mekhanizmov deystviya mestnoanesteziruyushchikh sredstv. KH Rossiyskiy natsional’nyy kongress: Chelovek i lekarstvo. Tezisy dokladov. M., 2003. s. 653. [in Russian].
 20. Martynova TI, Dul’tsev YUV. Primeneniye preparatov propolisa v proktologii. Propolis, «Apimondiya», Bukharest, 1980. s. 133-5. [in Russian].
 21. Orkin VF. Propolis v terapii khronicheskogo prostatita. Propolis, «Apimondiya», Bukharest, 1980. s. 142. [in Russian].
 22. Semina IG, Semina II, Azangeyev NM. K voprosu o membrannykh mekhanizmakh deystviya nootropnykh preparatov. Biologiya membrany. 2001;18(5):363-9. [in Russian].
 23. Pankrusheva TA, Zubova SN, Nesterova AV. Biofarmatsevticheskiye aspekty v razrabotke sostava i tekhnologii suppozitoriyev s metronidazolom. X Rossiyskiy natsional’nyy kongress: Chelovek i lekarstvo. Tez. dokl. M., 2003. s. 644. [in Russian].
 24. Kravchenko VG, Dashchuk AM. Antibіotikorezistentnіst’ і mіstsevі antiseptichnі lіkars’kі zasobi yak medichna problema. Aktual’nі pitannya dermatologіі, venerologіі, і VІL/SNІD іnfektsіі: Zbіrnik naukovikh prats’. Kh.: Vodniy spektr; 2018. s. 12-9. [in Ukrainian].
 25. Salmanov AG. Antimіkrobna rezistentnіst’ ta іnfektsіі, asotsіyovanі z medichnoyu dopomogoyu v Ukraіnі [monografíya]. Kiуv, 2015. 451 s. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (147), 2018 рік , 143-148 сторінки, код УДК 615.28.015:616.65-002-085

DOI: