Сторожук Н. В., Макогоненко Є. М., Сторожук Б. Г., Луговськой Е. В., Сторожук Л. О.

ПОКАЗНИКИ КОАГУЛЯЦІЙНОЇ ТА ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ХВОРИХ З ІХС ПІСЛЯ ПЕРКУТАННОЇ КОРОНАРНОЇ АНГІОПЛАСТИКИ (ЧАСТИНА І)


Про автора:

Сторожук Н. В., Макогоненко Є. М., Сторожук Б. Г., Луговськой Е. В., Сторожук Л. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Рестеноз місця стентування при коронарній ангіопластиці є одним із серйозних ускладнень даної процедури. В патогенезу рестенозу поряд з еластичним ремоделюванням та гіперплазією інтими присутній і процес внутрішньосудинного тромбоутворення. Тому рання діагностика схильності до тромбогенезу у даної категорії хворих може забезпечити своєчасну корекцію порушень в системі гемостазу. У 91 хворого з ІХС та коронарною ангіопластикою, із яких у 32 спостерігався рестеноз в анамнезі, визначали загальний гемостатичний потенціал (ЗГП) (overall haemostasis potential) з його складовими та фібринолітичний потенціал (ФП) для вивчення балансу між ланками зсідання крові та фібринолізу. Метою дослідження було визначення можливих маркерів внутрішньосудинного тромбозу. Результати дослідження засвідчили достовірне зростання загального гемостатичного потенціалу та фібринолітичного у даної категорії хворих. У жінок активність складових системи гемостазу була більшою, ніж у чоловіків. У хворих з рестенозом в анамнезі та при наявності стенокардії зафіксовано зниження величини фібринолітичного потенціалу. Показники ЗГП та ФП чуттєво реагують на зміни у системі гемостазу і можуть використовуватись як маркери можливого тромбоутворення.

Ключові слова:

рестеноз, загальний гемостатичний потенціал, фібринолітичний потенціал, тромбогенез

Список цитованої літератури:

  1. Furkalo SN. Koronarnoye stentirovaniye u bol’nykh stabil’nymi formami IBS. Dannyye dokazatel’noy meditsiny i sobstvennyye rezul’taty. Kardiologiya: ot nauki k praktike. 2012;2:96-106. [in Russiаn].
  2. Solymos S. Risk factors thromboembolism: pathophysiology and detection. CMAI. 2003;8:991-4.
  3. Rublenko AM, Urvant LP, Makohonenko YeM, Platonova TM, Tsap PYu, Chernyshenko TM, ta in. Vplyv aktyvatora proteyinu S na zahalʹnyy hemostatychnyy potentsial plazmy krovi za endoprotezuvannya tazostehnovoho suhloba. Ukrayinsʹkyy biokhimichnyy zhurnal. 2011;83(5):329. [in Ukrainian].
  4. He S, Wallen H, Bark N, Blomback M. In vitro studies using a global haemostasis assey to examine the anticoagulation effects in plasma by the direct thrombin inhibitors: dabigatran and argatroban. S. of thrombosis and thrombolysis. 2013;35(2):131-9.
  5. Pyrogova LV, Chernyshenko TM, Kolesnikova IM, Platonova TN, Bereznitsky GK, Makogonenko YM, et al. Level of overall haemostasis potential in donor and patient plasma in pathology. Ukr Biochem J. 2016;88(2):56-75.
  6. He S, Blomback M, Wallen H, Jeppson A, Crass S. Global impairments in the haemostasis systems after cardiopulmonary bypass. Thrombosis research. 2017;151:66-76.
  7. Stergipoulos K, Brown D. Initial Coronary stent implantation with medical therapy vs Medical Therapy Alone for Stable Coronary Artery Diseasae. Arch Intern Med. 2012;172(4):312-9.
  8. Buhayenko VV, Chubko NYu. Perebih ishemichnoyi khvoroby sertsya pislya stentuvannya vintsevykh arteriy. Ukr kardiol zhurnal (dodatok 4). 2014;111. [in Ukrainian].
  9. Lugovskoy EV, Kolesnikova MN, Lugovskaya NE, Litvinova LM, Gritsenko AG, Gogolinskaya GK, i dr. Kolichestvennoye opredeleniye D-dimera i rastvorimogo fibrina v plazme krovi cheloveka pri ishemicheskoy bolezni serdtsa i gipertonicheskoy bolezni. Ukr bíokhím zhurn. 2004;76(6):136-41. [in Russiаn]. 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (147), 2018 рік , 190-193 сторінки, код УДК 612.115.616.12-005.4:616-132.2-007

DOI: