Фейса С. В., Чопей І. В., Сіксай Л. Т., Товт-Коршинська М. І.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ТА СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ


Про автора:

Фейса С. В., Чопей І. В., Сіксай Л. Т., Товт-Коршинська М. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи – оцінити показники якості життя при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) на фоні порушення вуглеводного обміну та субклінічного гіпотиреозу, порівняти їх із відповідними показниками еутиреоїдних пацієнтів, що страждають на НАЖХП з предіабетом або цукровим діабетом другого типу. Обстежено 110 осіб із НАЖХП та 20 практично здорових осіб контрольної групи. Оцінка якості життя проводилася за допомогою опитувальника Medical Outcomes Study Short Form 36 (MOS SF-36). Виявлено, що супутні порушення вуглеводного обміну у пацієнтів із НАЖХП супроводжуються достовірним (p ˂ 0,05) погіршенням за шкалами рольового функціонування, зумовленого фізичним станом, та загального стану здоров’я (фізичний компонент здоров’я), а також зменшенням показників життєвої активності та рольового функціонування, зумовленого емоційним станом (психічний компонент здоров’я). У осіб із супутнім субклінічним гіпотиреозом спостерігаються порушення за всіма 8 шкалами, більшість із яких достовірно відрізняються від відповідних показників хворих на НАЖХП на фоні еутиреозу, в т. ч. з наявними порушеннями вуглеводного обміну. Доведено, що субклінічний гіпотиреоз – достовірний фактор погіршення якості життя, що за умови поєднаної патології вимагає корекції.

Ключові слова:

якість життя, субклінічний гіпотиреоз, неалкогольна жирова хвороба печінки, порушення вуглеводного обміну, поєднаний перебіг

Список цитованої літератури:

  1. Chitturi S, Farrell GC, Hashimoto E, Saibara T, Lau GK, Sollano JD. Non-alcoholic fatty liver disease in the Asia-Pacific region: definitions and overview of proposed guidelines. J Gastroenterol Hepatol. 2007;22:778-87.
  2. Loomba R, Sanyal AJ. The global NAFLD epidemic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10:686-90.
  3. Arafat Kassem, Farag Khali, Mokhtar Ragab Ramadan, Mohamed Rashed. Association and impact of non-alcoholic fatty liver disease on thyroid function. Int. J. Curr. Res. Med. Sci. 2017;3(7):94-107. DOI: http://dx.doi.org /10.22192/ijcrms.2017.03.07.01
  4. Ivachevska VV, Chopej IV. Ocinka yakosti zhyttya paciyentiv iz poyednanym perebigom nealkogolnoyi zhyrovoyi hvoroby pechinky ta stabilnymy formamy ishemichnoyi hvoroby sercya. Gastroenterologiya. 2014;3(53):35-7. [in Ukrainian].
  5. Mashura GYu, Ganych TM. Yakist zhyttya hvoryh na nealkogolnu zhyrovu hvorobu pechinky v poyednanni z gipertonichnoyu hvoroboyu. Lvivskyj klinichnyj visnyk. 2015;2(10)-3(11):51-4. [in Ukrainian].
  6. Novik A, Ionova T. Rukovodstvo po issledovaniyu kachestva zhizni v meditsine. Zvezdnyiy mir. 2002:320. [in Russian].
  7. The Short Form (36) Health Survey [Internet]. Dostupno: https://en.wikipedia.org/wiki/SF-36

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (147), 2018 рік , 193-196 сторінки, код УДК 616.36–003.826:616.441-008.63

DOI: