Єгудіна Є. Д., Ханюков О. О., Головач І. Ю., Калашникова О. С., Сапожниченко Л. В.

ДІЛОВА ГРА, ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА» (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНИЙ ДОСВІД)


Про автора:

Єгудіна Є. Д., Ханюков О. О., Головач І. Ю., Калашникова О. С., Сапожниченко Л. В.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті описана методика активного навчання студентів 6 курсу медичного університету з дисципліни «Внутрішні хвороби». Ділова гра – це складна інтерактивна технологія, що дозволяє виходячи з аналізу модельованої ситуації, розробляти альтернативні рішення і проекти на основі різноманітної взаємодії і співпраці учнів, викладачів і студентів, в умовах різних рольових інтересів, інтелектуальної та емоційної напруженості, змагання та експертного оцінювання. Розроблена ділова гра з 7-10 учасниками дозволяє залучити студентів в атмосферу, максимально наближену до реальної лікарської практики, сформувати клінічне мислення і підвищити відповідальність перед прийняттям рішень в різних клінічних ситуаціях, що істотно відрізняє таку методику навчання і контролю знань від традиційних. Ділові ігри виховують особистісні якості, прискорюють процес соціалізації, імітуючи ситуації, реальні в майбутній професії, розвива-ють вміння шукати і працювати з інформацією, дозволяють значно активізувати творчі можливості студента, сприяють обміну досвідом, розвивають вміння працювати у колективі, моделюють умови професійного середовища, реалізуючи діяльнісно-компетентний підхід в навчанні, дозволяють активізувати пізнавальну діяльність студентів, формувати практичні навички і професійні уявлення студентів.

Ключові слова:

ділові ігри, внутрішня медицина, метод активного навчання, професійна підготовка, медицина

Список цитованої літератури:

 1. Stuart G, Triola M. Enhancing health professions education through technology: building a continuously learning health system. In: Proceedings of a conference recommendations [Internet]. 2015 April 9-12; Arlington, VA New York, NY: The Josiah Macy Jr. Foundation; 2015. p. 1-15. Available from: http://macyfoundation.org/docs/macy_pubs/JMF_ExecSummary_Final.pdf
 2. Michaelsen L, Parmelee DX, McMahon KK, Levine RE. Team-Based Learning for Health Professions Education. Sterling, VA: Stylus Publishing; 2008. 541 p.
 3. Freeman S, Eddy S, McDonough M, Smith MK, Okoroafor N, Jordt H, et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111:8410-5. DOI: 10.1073/pnas.1319030111
 4. Chi M, Wylie R. The ICAP framework: linking cognitive engagement to active learning outcomes. Educ Psychol. 2014;49:2019-243. DOI: org/10.1080/00461520.2014.965823
 5. White P, Larson I, Styles K, Yuriev E, Evans DR, Rangachari PK. Adopting an active learning approach to teaching in a research-intensive higher education context transformed staff teaching attitudes and behaviours. High Educ Res Dev. 2016;35:619-33. DOI: org/10.1080/07294360.2015.1107887
 6. HowardM,PerskyAM. Helpful Tips for New Users of Active Learning. Am J Pharm Educ. 2015 May 25;79(4):46. DOI: 10.5688/ajpe79446
 7. Oblinger D, Oblinger JL. Educating the Net generation, 2005 [Internet]. EDUCAUSE; 2005. Available from: https://www.educause.edu/educatingthenetgen/
 8. McCoy L, Pettit RK, Kellar C, MorganC. Tracking Active Learning in the Medical School Curriculum: A Learning-Centered Approach J Med Educ Curric Dev. 2018;5:2382120518765135. DOI: 10.1177/2382120518765135
 9. Graafland M, Schraagen J, Schijven M. Systematic review of serious games for medical education and surgical skills training. Br J Surg. 2012;99(10):1322-30. DOI: 10.1002/bjs.8819
 10. Kapralos B, Fisher S, Clarkson J, Oostveen R. A course on serious game design and development using an online problem-based learning approach. Interactive Technol Smart Educ. 2015;12(2):116-36. Available from: https://doi.org/10.1108/ITSE-10-2014-0033
 11. Mourad A, Jurjus A, Hussein IH. The what or the how: a review of teaching tools and methods in medical education. Med Sci Educ. 2016;26:723-8.
 12. Graffam B. Active learning in medical education: strategies for beginning implementation. Med Teach. 2007;29:38-42.
 13. Akl E, Pretorius R, Sackett K, Erdley WS, Bhoopathi PS, Alfarah Z, et al. The effect of educational games on medical students’ learning outcomes: a systematic review: BEME Guide No 14. J Med Teacher. 2010;32(1):16-27. DOI: 10.3109/01421590903473969
 14. Wang R, DeMaria S, Goldberg A, Katz D. A systematic review of serious games in training: health care professionals. Simulation Health. 2016;11(1):41-51. DOI: 10.1097/SIH.0000000000000118
 15. AhmedM, Sherwani Y, Al-JiburyO, NajimM,RabeeR, AshrafM. Gamification in medical education. Med Educ Online. 2015;20. Available from: https://doi.org/10.3402/meo.v20.29536. DOI: 10.3402/meo.v20.29536
 16. Abdulmajed H, Park Y, Tekian A. Assessment of educational games for health professions: a systematic review of trends and outcomes. Med Teach. 2015;37(Supplement):27-32. DOI: 10.3109/0142159X.2015.1006609
 17. Nevin C, Westfall A, Rodriguez J, Dempsey DM, Cherrington A, Roy B, et al. Gamification as a tool for enhancing graduate medical education. Postgrad Med J. 2014;90(1070):685-93.
 18. Wu W, Hsiao H, Wu P, Lin C-H, Huang C-H. Investigating the learning-theory foundations of game-based learning: a meta-analysis. J Comput Assist Learn. 2012;28(3):265-79. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2011.00437.x
 19. Starks K. Cognitive behavioral game design: a unified model for designing serious games. Front Psychol. 2014;5(28):1-10. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00028
 20. Gorbanev I, Agudelo-Londoño S, González RA, Cortes A, Pomares A, Delgadillo V, et al. A systematic review of serious games in medical education: quality of evidence and pedagogical strategy. Med Educ Online. 2018;23(1):1438718. DOI: 10.1080/10872981.2018.1438718

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (147), 2018 рік , 217-222 сторінки, код УДК 616.1/.4:378.147:316.663.5-057.87

DOI: