Ломейко О. О.

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ПРИ ЧОЛОВІЧОМУ БЕЗПЛІДДІ В УМОВАХ ШКІДЛИВИХ ПРОФЕ- СІЙНИХ ЧИННИКІВ


Про автора:

Ломейко О. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведено дані відносно комплексної корекції порушень сперматогенезу. Застосування комплексу L-карнітину в умовах низьких температур сприяє приросту вільного тестостерону (р<0,05), зни- женню вмісту естрадіолу (р<0,05) та підвищенню Т/Е співвідношення (р<0,05); в групі хворих, які піддані три- валому впливу високих температур виявлено вірогідні зміни Т/Е (р<0,05) за рахунок вірогідного зниження вмісту естрогену (р<0,05). В умовах стресу комплексне лікування спричиняє підвищення рівня тестостерону зв’язаного (р<0,05) та вільного (р<0,05), естрадіолу (р<0,05) та коефіцієнту Т/Е (р<0,05); при контакті з добри- вами та отрутохімікатами відбувається вірогідне підвищення тестостерону (р<0,05), а також Т/Е співвідношен- ня (р<0,05) за рахунок зниження вмісту естрогену (р<0,05). За якісними критеріями інфертильності загальна ефективність антиоксидантної терапії за критерієм Крю- гера складає 84,5%, впливом на патозооспермію – 81,2%, впливом на фрагментацію ДНК – 78,0%, патологію голівок – 68,9%, патологію акросоми – 71,1%, патологію джгутика – 74,3%

Ключові слова:

чоловіче безпліддя, професійні шкідливості, гормональний статус, показники спермогра- ми, L-карнітин.

Список цитованої літератури:

 1. Singh K, Jaiswal D. Human Male infertility: A Complex Multifactorial Phenotype. Reproductive Sciences. 2011;18:418-25.
 2. Feldman HA. Age trends in the levels of serum testosterone and other hormones in the middle-aged men: longitudinal results from the Massachusetts Male Aging Study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002;87:589-98.
 3. Semina SB, Hayes FJ, Crowley WF. Gonadotropin-releasing hormone deficiency in the human (idiopathic hypogonadotropic hypogonadism and Kallmann’s syndrome): pathophysiological and genetic considerations. Endocr. Rev. 1998;19:521-39.
 4. Coradi PF, Coradi RB, Greene LW. Physiology of the hypothalamic pituitaey gonadal axis in the male. Urol Clin North Am. 2016;43(2):151-62.
 5. Fernández-Miró M, Chilleón JJ, Pedro-Botet J. Testosterone deficiency, metabolic syndrome and diabetes mellitus. Med Clin. 2016;146(2):69-73.
 6. Aitken RJ, De Iuliis GN, Gibb Z, Baker MA. The Simmet lecture: new horizons on an old landscape--oxidative stress, DNA damage and apoptosis in the male germ line. Reprod. Domest. Anim. 2012;47(Suppl. 4):7-14.
 7. Du Plessis SS, Agarwal A, Halabi J, Tvrda E. Contemporary evidence on the physiological role of reactive oxygen species in human sperm function. J. Assist. Reprod. Genet. J Assist Reprod Genet. 2015;32(4):509-20.
 8. Arcaniolo D, Favilla V, Tiscione D, Pisano F, Bozzini G, Creta M, et al. Is there a place for nutritional supplements in the treatment of idiopathic male infertility? Arch Ital Urol Androl. 2014;86(3):164-70.
 9. Hamada AJ, Montgomery B, Agarwal A. Male infertility: a critical review of pharmacologic management. Expert Opin Pharmacother. 2012;13(17):2511-31.
 10. Chen SJ, Allam JP, Duan YG, Haidl G. Influence of reactive oxygen species on human sperm functions and fertilizing capacity including therapeutical approaches. Arch. Gynecol. Obstet. 2013;288(1):191-9.
 11. Chehab M, Madala A, Trussell JC. On-label and off-label drugs used in the treatment of male infertility. Fertil Steril. 2015;103(3):595-604.
 12. Showell MG, Brown J, Yazdani A, Stankiewicz MT, Hart RJ. Antioxidants for male subfertility. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(1):CD007411. DOI: 10.1002/14651858.CD007411

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (147), 2018 рік , 156-161 сторінки, код УДК 621.43:612.616.2:613.646

DOI: