Мисула Ю. І., Венгер О. П.

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРВИННОГО ЕПІЗОДУ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ


Про автора:

Мисула Ю. І., Венгер О. П.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження клінічних особливостей перебігу первинного епізоду біполярного афективного розладу (БАР) має важливе значення для своєчасного виявлення, лікування та профілактики у зв’язку з недостатньою діагностикою захворювання. Мета дослідження: вивчення клінічних особливостей перебігу первинного епізоді біполярного афективного розладу з урахуванням клінічного варіанту. Об’єкт і методи: клінічно обстежено 153 хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу. Результати. Встановлено, що депресивному і змішаному варіантам дебюту ПЕ БАР притаманний раптовий початок; а маніакальному – поступовий У структурі депресивного варіанту ПЕ БАР домінував знижений настрій, рідше виявлялися прояви дратівливості, притуплення емоцій та емоційна лабільність. При маніакальному варіанті найпоширенішими симптомами були гіпертимія, ейфорія та дратівливість. Змішаний варіант дебюту характеризувався поєднанням депресивної і маніакальної симптоматики. При депресивному варіанті первинного епізоду БАР присутній весь спектр депресивної симптоматики: знижений настрій (100,0%), ангедонія – у 40,3%, втомлюваність – 68,1%, песимізм – 100,0%, почуття провини, марності, тривоги або страху – 33,6%, занижена самооцінка – 89,1%, нездатність концентруватися і приймати рішення – 45,4%, думки про смерть або самогубство – 79,8%, нестабільний апетит, зміна маси тіла – 61,3%, диссомнії – 98,3%. При маніакальному варіанті присутні окремі симптоми: почуття тривоги або страху – 52,2%, нездатність концентруватися і приймати рішення – 56,5%, думки про смерть або самогубство – 8,7%, диссомнії – 30,4%. Змішаний варіант ближчий до депресивного, але поширеність депресивної симптоматики менша: знижений настрій виявлений у 81,8%, ангедонія – 45,5%, підвищена втомлюваність – 54,5%, песимізм – 81,8%, почуття провини, марності, тривоги або страху – 72,7%, занижена самооцінка – 81,8%, нездатність концентруватися і приймати рішення – 72,7%, 83,3%, і 60,0%, думки про смерть або самогубство – 63,6%, нестабільний апетит, зміна маси тіла – 27,3%, диссомнії – 100,0%. Висновки: відмінності у поширеності клінічних проявів при первинному епізоді біполярного афективного розладу визначаються його клінічним варіантом.

Ключові слова:

біполярний афективний розлад, первинний епізод, депресія.

Список цитованої літератури:

  1. Marwaha S, Durrani A, Singh S. Employment outcomes in people with bipolar disorder: a systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013;128:179-93.
  2. Gautam S, Jain A, Gautam M, Gautam A, Jagawat T. Clinical Practice Guidelines for Bipolar Affective Disorder (BPAD) in Children and Adolescents. Indian Journal of Psychiatry. 2019;61(2):294-305.
  3. Mental health: strengthening our response. Information Bulletin of World Health Organisation. Geneva, WHO. 2018. р. 1-28.
  4. Goldstein BI, Birmaher B, Carlson GA, DelBello MP, Findling RL. The International Society for Bipolar Disorders Task Force report on pediatric bipolar disorder: knowledge to date and directions for future research. Bipolar Disorders. 2017;19(7):524-43.
  5. Sajatovic M, Strejilevich SA, Gildengers AG, Dols A, Al Jurdi RK, Forester BP, et al. A report on older-age bipolar disorder from the International Society for Bipolar Disorders Task Force. Bipolar Disorders. 2015;17(7):689-704.
  6. Nabavi B, Mitchell AJ, Nuttc D. A Lifetime Prevalence of Comorbidity Between Bipolar Affective Disorder and Anxiety Disorders: A Metaanalysis of 52 Interview-based Studies of Psychiatric Population. EBioMedicine. 2015;2(10):1405-19.
  7. Miskowiak KW, Burdick KE, Martinez‐Aran A, Bonnin CM, Bowie CR. Methodological recommendations for cognition trials in bipolar disorder by the International Society for Bipolar Disorders Targeting Cognition Task Force. Bipolar Disorders. 2017;19(8):614-26.
  8. Baldessarini RJ, Tondo L, Visioli C. First-episode types in bipolar disorder: predictive associations with later illness. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2014;129:383-92.
  9. Faedda GL, Serra G, Marangoni C, Salvatore P, Sani G, Vázquez GH, et al. Clinical risk factors for bipolar disorders: a systematic review of prospective studies. Journal of Affective Disorders. 2014;68:314-21.
  10. Salvatore P, Baldessarini RJ, Khalsa HM, Vázquez G, Perez J, Faedda GL, et al. Antecedents of manic versus other first psychotic episodes in 263 bipolar I disorder patients. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2014;129:275-85.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 153-157 сторінки, код УДК 616.895-07-08

DOI: