Хатамов Я. М., Гіблалієва Г. Н., Ахмедова Г. А.

ВИВЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ ДОПЛЕРІВСЬКИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВНУТРІШНЬОПУХЛИННОГО КРОВОТОКУ І CD-31 ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ ЯЄЧНИКІВ ЕПІТЕЛІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ


Про автора:

Хатамов Я. М., Гіблалієва Г. Н., Ахмедова Г. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було визначення кореляції між кількісними показниками (індекс VI-судин, індекс PI-пульсатильності, індекс RI-резистентності, індекси VFI-судинного кровотоку) доплерометрії з CD-31 при злоякісних пухлинах яєчників. ROC дослідження кількісних показників доплерометрії також проводилося при злоякісних пухлинах яєчників. Було виявлено, що збільшення концентрації CD-31 в епітеліальних пухлинах яєчників вказує на злоякісність. Дослідження кольорового доплера показало, що систолічна швидкість кровообігу була вище при злоякісних пухлинах у порівнянні з доброякісними пухлинами, а опір внутрішньопухлинному кровообігу був нижчим. Низький периферичний судинний опір при злоякісних пухлинах пов’язаний з різким збільшенням діаметра артеріальних судин. Злоякісні пухлини яєчників також синтезуються ангіогенними факторами, які викликають утворення нових судин і подальше прогресування пухлин. Гістологічна структура і щільність кровоносних судин розрізняються у хворих і здорових яєчників, і це впливає на тип кровообігу пухлини. Використовуючи кореляційний аналіз Спірмена, виявили кореляційний зв’язок між доплерометричними показниками внутрішньопухлинного кровотоку і CD-31. Таким чином, висока експресія CD-31 відповідає високим значенням FI. У цьому випадку індекс кореляції r = 0,463, а p <0,001. Сильний кореляційний зв’язок спостерігався між VI і CD-31. Коефіцієнт кореляції ρ = 0,658 (р <0,01). Існує також сильний кореляційний зв’язок між VFI і CD-31. В цьому випадку р = 0,463 (р <0,01). Не було виявлено зв’язку між індексом PI і CD 31: ρ = 0,006 (p = 0,938). ROC-криві доплерометричних показників при злоякісних епітеліальних пухлинах яєчників вказують на те, що доплерографія має велике значення в діагностиці цього захворювання. Таким чином, встановлений позитивний кореляційний зв’язок між доплерометричними показниками кровотоку і CD-31. Було виявлено, що збільшення доплерометричних показників відбувається відповідно до CD-31 в залежності від ступеня злоякісності. Таким чином, високі доплерометричні показники кровотоку визначають злоякісність пухлинної маси. Через позитивні кореляції між CD-31 і доплерографічними показниками, можна визначити характеристики васкуляризації пухлини, використовуючи неінвазивний метод. Таким чином, характеристики пухлини можуть бути визначені до операції. Це особливо важливо для правильного вибору тактики лікування та обсягу операції. Крім того, ґрунтуючись на доплерологічному дослідженні злоякісних пухлин яєчників і доплерометричних показниках крові, необхідність введення антиангіогенних препаратів пацієнтам може бути пояснена.

Ключові слова:

доплерографія, CD-31, пухлини яєчників, ROC.

Список цитованої літератури:

  1. Morgan K, Wilkinson N, Buckley C. Angiogenesis in normal, hyperplastic and neoplastic endometrium. J. Pathol. 2007;179:317-20.
  2. Carmeliet P. Angiogenesis in health and disease. Nature medicine. 2005;9:653-60.
  3. Folkman J, Klagsburn M. Angiogenic factors. Science. 2007;235:442-4.
  4. Ivashina SV, Kogaj NV, Mockobili TA, Babaeva NA, Ogryzkova VL. Vozmozhnosti sonojelastometrii dlja differencial’’noj diagnostiki dobrokachestvennyh i zlokachestvennyh opuholej jaichnikov. Opuholi Zhenskoj Reproduktivnoj Sistemy. 2012;2:55-8. [in Russian].
  5. Fedorova EV, Lipman LD. Primenenie cvetnogo dopplerovskogo kartirovanija potoka i dopplerometrii v ginekologii. M.: Vidar; 2012. 98 s. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 226-230 сторінки, код УДК 616-006.04-092, 618.11

DOI: