Гармаш О. В.

ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ С МАКРОСОМИЕЙ, В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ПРИКУСА


Об авторе:

Гармаш О. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Обследовано 73 ребенка Харьковской популяции, родившихся макросомами. У этих детей в период временного прикуcа обнаружена достоверно большая интенсивность кариеса, достоверно снижена секреция малых слюнных желез, увеличена высота небного свода и достоверно больший процент аномалийных видов прикуса, в частности глубокого, по сравнению с детьми, чьи параметры при рождении соответствовали норме.

Ключевые слова:

макросомия плода, ротовая полость, глубокий прикус

Список цитируемой литературы:

 1. Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, Ventura SJ, Menacker F, Kirmeyer S. Births: final data for 2004. National Vital Statistics Reports. 2006;55(1):1-101.
 2. Garmash OV, Lykhacheva NV, Khyzhniak VM, Kopytov AA. Razlychye v srokakh prorezyvanyia vremennykh zubov u detei s dyahnozamy rozhdennyi do sroka, prenatalnaia hypotrofyia y syndrom zaderzhky vnutryutrobnoho razvytyia. Nauchnye vedomosty Belhorodskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Medytsyna. Farmatsyia. 2013;22/1(11):43-7. [in Russian].
 3. Garmash OV, Nazarian RS, Budreiko EN. Stomatolohycheskye aspekty syndroma zaderzhky vnutryutrobnoho razvytyia v anamneze u detei doshkolnoho vozrasta. Svit medytsyny ta biolohii. 2013;3:89-91. [in Russian].
 4. Julihn A, Molund U, Drevsäter E, Modéer T. High birth weight is a risk factor of dental caries increment during adolescence in Sweden. Dentistry Journal. 2014;2(3):118-33. Available from: http://doi.org/10.3390/dj2040118
 5. Yokomichi H, Tanaka T, Suzuki K, Akiyama T. Okinawa Child Health Study Group, & Yamagata, Z. Macrosomic Neonates Carry Increased Risk of Dental Caries in Early Childhood: Findings from a Cohort Study, the Okinawa Child Health Study, Japan. PLoS ONE. 2015;10(7):e0133872. Available from: http://doi.org/10.1371/journal.pone.0133872
 6. Ryabokon E, Garmash O, Nazarenko L, Babajanyan E. Dentists view on fetal macrosomia. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Srodowisko a stan zdorowia jamy ustnej”. Naleczow, Polska, 27.04.2016. Naleczow; 2016. p. 70.
 7. Garmash ОV. Analisis of oral health in newborns with macrosomia in Kharkiv city. Likars’ka Sprava. 2017;(3-4):122-6. Available from: https:// vrachebnoedelo.com/index.php/journal/article/view/74
 8. Smoliar NI, Dubetska-Hrabous IS. Chynnyky ryzyku vynyknennia kariiesu molochnykh zubiv u period zakladky ta mineralizatsii. Profilaktychna ta dytiacha stomatolohiia. 2009;1(1):12-7. [in Ukrainian].
 9. Garmash O, Ryabokon E. The effect of fetal macrosomia on the neonate and infant dental health. International Journal of Clinical Dentistry. 2017 January;10(3):199-210.
 10. Grischenko VI. Krupnyiy plod (kliniko-morfologicheskoe issledovanie). Kiev: Zdorovya; 1991. 184 s. [in Russiаn].
 11. Garmash OV, Ryabokon EN, Bahlyk TV. Karta reiestratsii stomatolohichnoho statusu dytyny abo pidlitka (dodatok do karty rozvytku novonarodzhenoho, istorii rozvytku dytyny abo medychnoi karty statsionarnoho khvoroho). Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 73141 vid 25.07.2017. [in Ukrainian].
 12. Danylevskyi NF, Borysenko AV. Zabolevanyia parodonta. K.: Zdorove; 2000. 464 s. [in Russian].
 13. American Academy of Pediatric Dentistry. Reference manual. Pediatr. Dent. 2009;31:150.
 14. Kuzmyna EM. Profylaktyka stomatolohycheskykh zabolevanyi: uchebnoe posobye. Tonha-prynt; 2001. 216 s. [in Russian].
 15. Iakovleva VY. Sposob kolychestvennoho opredelenyia sekreta melkykh sliunnykh zhelez. Zdravookhranenye Belorussyy. 1980;12:57. [in Russian].
 16. Stomatolohycheskye obsledovanyia: osnovnye metody. VOZ, Zheneva; 1997. 77 s. [in Russian].
 17. Tsai HH, Tan CT. Morphology of the Palatal Vault of Primary Dentition in Transverse View. Angle Orthodontist. 2004 Dec;74(6):774-9.
 18. Gerasimov AN. Medical statistics. Moscow: Medical News Agency; 2007. 480 p.
 19. Udaltsova KO. Struktura intaktnykh i urazhenykh kariiesom tverdykh tkanyn molochnykh zubiv [avtoreferat]. Poltava: Vyshch. derzh. navch. zakl. Ukrainy «Ukr. med. stomatol. akad.» MOZ Ukrainy; 2010. 19 s. [in Ukrainian].
 20. Garmash O, Gubina-Vakulik G, Vondrášek D. Three dimensional image analysis of minor salivary glands in 180-day rats born with macrosomia. Med J (Krag). 2018;52(1):7-14.
 21. Yakovtsova AF, Sorokina IV, Aleshchenko IE. Immune system of the human fetus in large and IUGR fetuses. Kharkov: BSF «Antiqua»; 2004. 218 p.
 22. Obraztsov YuL, Laryonov SN. Propedevtycheskaia ortodontyia: uchebnoe posobye. SPb.: SpetsLyt; 2007. 160 s. [in Russian].
 23. Amyh Zh-P. Zubocheliustnaia systema. (Stomatolohycheskaia kontseptsyia. Osteopatycheskaia kontseptsyia). S-Pb.: Nevskyi rakurs; 2013. 240 s. [in Russian].
 24. Dmytrenko MI. Obhruntuvannia pryntsypiv diahnostyky i likuvannia patsiientiv iz zuboshchelepnymy anomaliiamy, uskladnenymy skupchenistiu zubiv [avtoreferat]. Poltava: Vyshch. derzh. navch. zakl. Ukrainy «Ukr. med. stomatol. akad.» MOZ Ukrainy; 2015. 36 s. [in Ukrainian].
 25. Garmash OV. An eruption pattern of deciduous teeth in children born with fetal macrosomia during the first year of life. Georgian Med News. 2017 Feb;263:14-23. 

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 246-253 страницы, код УДК 616.314.17- 008.1- 085: 618.3- 053.1- 071.1

DOI: