Плужникова Т. В.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ


Об авторе:

Плужникова Т. В.

Рубрика:

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Было проведено исследование осведомленности населения Полтавской области по проблеме артериальной гипертензии и методов ее профилактики. Полученные результаты исследования показали, что осведомленность населения Полтавской области по проблеме АГ находится на низком уровне. Необ- ходимо массово проводить санитарно-просветительские мероприятия при поддержке местных властей с привлечением СМИ, изготовление и размещение санитарно-просветительских материалов и социальной рекламы и обязательное назначение ответственных за проведение информационно-образовательной ком- пании среди населения Полтавской области. Увеличить количество и качество профилактических меропри- ятий, вести систематический мониторинг артериального давления у населения.

Ключевые слова:

осведомленность, профилактика, артериальная гипертензия, Полтавская область, население

Список цитируемой литературы:

 • Бовкун Г. В. Питання профілактики та лікування гіпертонічної хвороби / Г. В. Бовкун // Укр. мед. часопис. – 2011. – № 6. – С. 12-14.
 • Ждан В. М. Аналіз захворюваності на хвороби системи кровообігу в полтавській області за 2003-2012 роки / В. М. Ждан, І. А. Голованова, М. В. Хорош // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 114-118.
 • Законопроект Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» http://www. apteka. ua/article/132227.
 • Зозуля І. С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / І. С. Зозуля, А. І. Зозуля // Укр. мед. часопис – 2012 – № 5. – С. 38-41.
 • Котвіцька А. А. Оцінка епідеміологічного стану судинно-мозкових захворювань серед населення України та шляхи його покращення / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2(28). – С. 74-79.
 • Лашкул З. В. Вивчення знань факторів ризику захворюваності і смертності від артеріальної гіпертензії у керівників лікувальних закладів первинної ланки / З. В. Лашкул // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 197-200.
 • Москаленко В. Ф. / Перспективи розвитку системи охорони здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. Ф. Мо- скаленко, Т. С. Грузєва, Л. І. Галієнко // Здоров’я населення, актуальні проблеми та перспективи розвитку системи охорони здоров’я. Матеріали науково-практ. конференції. – Харків, 31 жовтня-1 листопада 2013 р. – С. 125-126.
 • Парфьонов В. А. Фактори ризику і профілактика ішемічних цереброваскулярних захворювань / В. А. Парфьонов // Журн. неврології і псих. ім. С. С. Корсакова. – 2010. – № 3. – С. 16-18.
 • Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» http://www. moz. gov. ua/ua/portal/Pro_20120316_1.
 • Самохвалов В. Г. Вариабельность сердечного ритма у лиц с первичной артериальной гипотонией / В. Г. Самохвалов, И. Н. Исаева // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 317-320.
 • Слабкий Г. А. Здоровье 2020 – новая европейская политика и стратегия в интересах здоровья населения / Г. А. Слаб- кий, Г. Я. Пархоменко, Н. Ю. Астахова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 16-20.
 • Слободін Т. М. «Напрями профілактики цереброваскулярних і нейродегенеративних захворювань» / Т. М. Слободін // «Здоров’я від А до Я ». – 2011. – № 5. – С. 5-7.
 • Соціальний інформаційний проект: «Профілактика та контроль гіпертонії – запорука здоров’я нації» http://www. socreklama. org/proekty/hypertension/.
 • Харченко Т. П. Актуальные вопросы профілактики инсульта / Т. П. Харченко // Укр. мед. часопис. – 2011. – № 6. – С. 26-27.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 3 (112), 2014 год, 55-57 страницы, код УДК 616. 12-008. 331. 1:614. 2(477. 54)